Farmen

Pål prioriterer moro over arbeid – til andres irritasjon. Og det skjer en ulykke på gården.

Se mer