Bli med på de farligste oppdragene

«Trauma Rescue Squad»: Vi blir med Storbritannias tøffeste akuttmedisinere på jobb, og følger dem på kritiske oppdrag på de aller farligste stedene. For første gang har Hazardous Area Response Teams (HART) latt et kamerateam følge dem.

Se mer