Mye delt siste uke

    Mr. Mercedes

    Ett år har gått. Brady ligger på sykehus og kan ikke røre seg. Hodges prøver å gå videre i livet sitt, når uforklarlige hendelser begynner å ramme sykehuspersonalet.

    Se mer