Churchill

Mange vil påstå at han var den mektigste personen som har levd i moderne tid. Churchill var en viktig spiller i både første og andre verdenskrig, og han har skrevet verdenshistorie med sin egen penn. Se den ferske dramatiseringen av hans rolle i dagene før invasjonen av Normandie.

Se mer