Fraværskrisen i grunnskolen:

Rekordmange fullførte ikke grunnskolen

Det har aldri vært så mange elever som ikke fikk vitnemål etter ti års skolegang. – Svært alvorlig, sier lederen i Elevorganisasjonen.

KRISE: Økende fravær i skolen fører til at stadig flere elever ikke fullfører grunnskolen. Foto: NTB
KRISE: Økende fravær i skolen fører til at stadig flere elever ikke fullfører grunnskolen. Foto: NTB

Samtidig som alle landets elever er tilbake på skolen etter en lang sommerferien kommer nok nok en dyster statistikk fra norsk skole.

I vår var det nemlig rekordmange elever som forlot ti år med obligatorisk skole med såkalt manglende grunnskolepoeng.

IKKE FULLFØRT: Stadig flere elever forlater 10 års på skolen med få eller ingen karakterer på vitnemålet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
IKKE FULLFØRT: Stadig flere elever forlater 10 års på skolen med få eller ingen karakterer på vitnemålet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det vil si at elevene mangler standpunktkarakterer i mer enn halvparten av fagene på vitnemålet sitt.

Eller mer folkelig sagt; de fullførte ikke grunnskolen.

Sist skoleår gikk 7,8 prosent av 10.-klassingene, 5107 avgangselever, ut med såkalt manglende grunnskolepoeng.

7,8 prosent utgjør omtrent to elever i hver 10. klasse i hele Norge.

– Dette er svært alvorlig, sier lederen i Elevorganisasjonen Petter Andreas Lona.

BEKYMRET: Lederen i Elevorganisasjonen Petter Andreas Lona mener det er alvorlig at så mange elever går ut av 10. klasse med manglende grunnskolepoeng. Foto: Tobias Dahle
BEKYMRET: Lederen i Elevorganisasjonen Petter Andreas Lona mener det er alvorlig at så mange elever går ut av 10. klasse med manglende grunnskolepoeng. Foto: Tobias Dahle

Lona tror økningen kan ha en sammenheng med at disse elevene ble hardt rammet av restriksjonene under pandemien.

Han er overbevist om at mange av de som endte opp med manglende grunnskolepoeng etter 10. klasse ramlet ut av skolefelleskapet i perioden med hjemmeundervisning - og aldri kom ordentlig tilbake til klasserommet etter dette.

Sammenheng med fravær og psykisk helse

Økningen i antallet elever som «ikke fullfører» grunnskolen har nemlig vært formidabel.

Siden 2015 er tallet nesten fordoblet.

Og tilbake i 2009 gjaldt dette «bare» 1352 elever – eller 2,2 prosent av 10.-klassingene.

Det betyr at antallet er nesten firedoblet på under 15 år.

Elever som mangler grunnskolepoeng tilhører i hovedsak følgende elevgrupper:

*Elever med manglende vurderingsgrunnlag på grunn av høyt fravær.

*Elever som får spesialundervisning.

*Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge.

Avdelingsdirektør Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet skriver i en e-post til TV 2 at der er rimelig å anta at deler av økningen det siste året kan forklares ut fra økt innvandring etter flyktningestrømmen fra Ukraina.

Men dette er ikke er noe de kan si med sikkerhet.

Hilleren opplyser skoleledere og skoleeiere i en spørreundersøkelse i 2021 oppga høyt fravær og/eller utfordringer med psykisk helse som årsaker til at elever som ikke følger tilrettelagt opplæring, ikke får beregnet grunnskolepoeng.

– I tillegg svarer flere av skolene at de opplever at antallet elever som har utfordringer med psykisk helse, har økt, forteller Hilleren.

Økt risiko for frafall på videregående skole

Alle i Norge har rett til videregående opplæring.

Dermed kan elever som går ut fra 10. klasse med manglende grunnskolepoeng, søke inntak på videregående skole etter såkalt individuell behandling.

BEKYMRET: Avdelingsdirektør Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet Foto: Pressefoto
BEKYMRET: Avdelingsdirektør Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet Foto: Pressefoto

Hvor mange av de som ikke har «fullført» grunnskolen som faktisk søker videregående skole er uklart.

Men statistikken viser at sannsynligheten for at eleven gjennomfører videregående skole synker dramatisk hvis man mangler grunnskolepoeng.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det bare rundt 20 prosent, eller én av fem, av disse elevene som gjennomfører videregående skole på normert tid.

Utdanningsdirektoratet er bekymret

TV 2 har tidligere skrevet flere saker om det økende fraværet i grunnskolen - noen omtaler det som skolevegring andre bruker begrepet ufrivillig skolefravær.

Elevene som blir borte fra skolen blir stadig yngre.

Og mange fortvilte foreldre har opprettet ulike grupper i sosiale medier der de søker råd og trøst.

Irene Hilleren opplyser at Utdanningsdirektoratet er bekymret for utviklingen.

– Ja, når det gjelder gruppen elever som ikke får grunnskolepoeng på grunn av høyt fravær er vi bekymret, sier hun.

– Vi har fått signaler fra skolene om at de er bekymret for økt fravær. Dette vil vi følge opp,