Mina og Mille (16) døde:

– Har ikke tillit til granskerne

Foreldrene til de 16 år gamle tvillingsøstrene, Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen, mener Statsforvalteren i Oslo og Viken er inhabil til å føre tilsynssaken.

TVILLINGER: Foreldrene til Mille og Mina (16) mener statsforvalteren i Oslo og Viken ikke kan føre tilsynssaken, etter de tragiske dødsfallene. Foto: Privat
TVILLINGER: Foreldrene til Mille og Mina (16) mener statsforvalteren i Oslo og Viken ikke kan føre tilsynssaken, etter de tragiske dødsfallene. Foto: Privat

– Statsforvalteren har behandlet en rekke klager fra foreldrene på manglende tiltak rundt de avdøde tvillingene. Derfor kan de umulig ha en fri og ubundet stilling til å avgjøre tilsynssaken. sier bistandsadvokaten til moren og faren, Inger Marie Støen til TV 2.

Assisterende statsforvalter Ingvild Aleksandersen bekrefter at de har mottatt habilitetsinnsigelsen.

– Vi vil gjennomgå og gjøre en vurdering av den. Vi kan ikke si noe mer før dette er gjort, sier hun.

Statsforvalteren har varslet at de vil undersøke om jentene fikk forsvarlig hjelp fra barneverntjenesten, Fossumkollektivet, Bufetat og Sykehuset Østfold.

Har reist sterk kritikk

TRAGISK: Bistandsadvokat Inger Marie Støen sier det var umulig for foreldrene å få hjelpen barna deres trengte. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
TRAGISK: Bistandsadvokat Inger Marie Støen sier det var umulig for foreldrene å få hjelpen barna deres trengte. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Foreldrene har i et intervju med TV 2 blant annet reist sterk kritikk mot psykiatrien, som omfattes av tilsynssaken.

– Tvillingene fikk alvorlige spiseforstyrrelser i 2020, uten at det var mulig for foreldrene å få den hjelpen barna deres trengte. Noe som dessverre og unødvendig fikk et svært tragisk utfall. Det ble sendt mange klager for manglende kvalifisert hjelp til Statsforvalteren i Oslo og Viken, uten at dette ga resultater, sier Inger Marie Støen.

SORG: Foreldrene Kirsti Skogsholm og Kim Andre Hjalmarsen fortalte historien om tvillingjentene i et TV 2 intervju. De er kritiske til organiseringen av tilsynssaken. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
SORG: Foreldrene Kirsti Skogsholm og Kim Andre Hjalmarsen fortalte historien om tvillingjentene i et TV 2 intervju. De er kritiske til organiseringen av tilsynssaken. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Så foreldrene har ikke tillit til de som undersøker saken?

– Nei.

I TV 2-intervjuet fortalte foreldrene om hvordan de fortvilet kjempet for å få døgnbehandling i psykiatrien, også i helgene.

– Det endte med at tvillingene ble kasteballer i systemet. Og ble sendt til flere barnevernsinstitusjoner, sier bistandsadvokaten.

Hun forteller at svært mange har engasjert seg etter at foreldrene fortalte historien sin.

ETTERFORSKES: Politiet siktet to pesoner etter at Mina og Mille ble funnet døde. Foto: Privat
ETTERFORSKES: Politiet siktet to pesoner etter at Mina og Mille ble funnet døde. Foto: Privat

– De stiller spørsmålet hvordan det er mulig i vårt velferdssamfunn og ikke kunne gi barn som Mina og Mille nødvendig helsehjelp.

Mener tilsynssaken må overføres

Inger Marie Støen framholder at formålet med habilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser og bidra til å opprettholde tilliten til forvaltningen.

– Dette skal sikre at avgjørelser blir truffet av personer som har en fri og ubundet stilling til de saker som behandles. Og det framstår som spesielt at ikke Statsforvalteren selv har erklært seg inhabil i en sak som det er så mye fokus på, sier Inger Marie Støen.

Og fortsetter:

– Dersom de ikke nå tar affære, ber vi om at Justisdepartementets lovavdeling gjør en fri og uhildet vurdering av habilitetsspørsmålet.

Bistandsadvokaten mener tilsynssaken etter at Mina og Mille døde, nå må overføres til en Statsforvalter det ikke kan stilles spørsmål ved.

Det er litt over en måned siden tvillingene ble funnet døde i en bolig i Spydeberg, trolig på grunn av overdoser. To menn er siktet i saken. En for uaktsomt drap og en for å ha hensatt dem i hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld.

Sykehuset Østfold har tidligere blitt forelagt kritikken fra foreldrene. De har gitt beskjed om at de ikke ønsker å svare på spørsmål siden det er varslet tilsynssak.