Krise i barnehagene:

Flykter fra barnehagen

Sebastian Antonsen (33) elsket jobben sin som barnehagelærer. Men til slutt klarte han ikke mer.

ORKET IKKE MER: Sebastian Antonsen har jobbet i barnehage siden 2007, men til slutt sa det stopp. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
ORKET IKKE MER: Sebastian Antonsen har jobbet i barnehage siden 2007, men til slutt sa det stopp. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Arbeidspresset i barnehagen ble for stort.

– Jeg ble utbrent, rett og slett, sier han.

Nå har han valgt en karrierevei innen IT, og han er ikke alene.

Rømmer fra barnehagene

En oversikt fra Utdanningsdirektoratet viser at 4 av 10 barnehagelærere i yrkesaktiv alder ikke jobber i en barnehage.

FORSTÅR: Sebastian Antonsen er nå hjemme i pappaperm med sønnen Iver. Han skjønner at flere barnehagelærere gjør som han - og forlater barnehagen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FORSTÅR: Sebastian Antonsen er nå hjemme i pappaperm med sønnen Iver. Han skjønner at flere barnehagelærere gjør som han - og forlater barnehagen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sebastian Antonsen er ikke overrasket.

Han er overbevist om at dette har en sammenheng med at det er for få hender og fang i norske barnehager. Og at frustrasjonen over at man aldri er nok folk gjør at barnehageansatte søker seg til andre yrker.

Var drømmejobben

Selv hadde han jobbet i barnehage siden 2007. Utdanningen tok han på deltid.

– Det å være en trygg havn og tilby hvert barn noe positivt i deres liv, er veldig tilfredsstillende, sier Antonsen.

ELSKET JOBBEN: Sebastian Antonsen elsket jobben med barn - men arbeidspresset ble til slutt for stort. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
ELSKET JOBBEN: Sebastian Antonsen elsket jobben med barn - men arbeidspresset ble til slutt for stort. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det å jobbe med barn var egentlig drømmejobben. Han hadde sett for seg et langt yrkesliv i barnehagen.

– Jeg hadde mange års erfaring før jeg startet på utdanningen, så jeg visste at dette er noe jeg kan trives med. Dette er noe jeg kan jobbe med til jeg går av med pensjon, tenkte jeg, sier han.

Med en bachelorgrad i boks ble han pedagogisk leder for en avdeling.

Møtte veggen

Men arbeidssituasjonen ble etter hvert for krevende.

Antonsen ble liggende på kveldene å tenke på alt han ikke fikk gjort. Barna han ikke fikk fulgt tett nok opp. Situasjoner han ikke hadde tid til å løse.

– De som jobber i barnehagene, er jo ja-mennesker, men ressursene står ikke i forhold til de kravene som er satt for barnehagene.

TV 2 har tidligere skrevet om det de ansatte kaller en bemanningskrise i en stor del av landets barnehager – og at dette kan få konsekvenser for barn som ikke får den spesialpedagogiske oppfølgingen de har vedtak om fra PPT, at barn som trenger språkstøtte ikke får det eller at ansatte må avlyse turer utenfor barnehagens område fordi de ikke er nok voksne til at det er forsvarlig.

MØTTE VEGGEN: Sebastian Antonsen sluttet i jobben i barnehagen fordi det var for dårlig bemanning og han ble utbrent. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MØTTE VEGGEN: Sebastian Antonsen sluttet i jobben i barnehagen fordi det var for dårlig bemanning og han ble utbrent. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, har hevdet at norske barnehager i dag bryter loven som en følge av for lav bemanning og har samtidig uttrykt at han er veldig skuffet og irritert over det han mener er regjeringens manglende innsats for å bedre situasjonen.

Mangler tusenvis av barnehagelærere

Norske barnehager holder gjerne oppe i 10 timer hver dag, men halvparten av dem har full bemanning i fire-fem timer av åpningstiden.

De ansatte opplever at barna tilbringer mer tid i barnehagene nå enn for noen år siden – konsekvensen er at de få som er på jobb i starten og slutten av dagen har ansvaret for svært mange barn.

I norske barnehager mangler det nå 2600 barnehagelærere for å oppfylle det som er dagens norm.

Regjeringens uttalte mål er at 60 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere innen 2030.

Men hvordan de har tenkt å komme dit er det litt mer uklart for de som jobber i barnehagene.

For antallet søkere til utdanningen har falt med 40 prosent på bare to år.

NY YRKE: Sebastian Antonsen har nå byttet ut barnehagen med jobb i IT-bransjen. Der vil han nok fortsette etter at pappapermen med sønnen Iver er over. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
NY YRKE: Sebastian Antonsen har nå byttet ut barnehagen med jobb i IT-bransjen. Der vil han nok fortsette etter at pappapermen med sønnen Iver er over. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Og stadig flere gjør som Sebastian Antonsen – de forlater barnehagene.

18.000 av de som har tatt barnehagelærerutdanning jobber nå helt andre steder.

Utelukker ikke retur

For mange er hovedårsaken at det er for få ansatte i barnehagene.

For at de skal lokkes tilbake til barnehagen må noe gjøres, tror Antonsen.

– Hvis jeg skulle kommet tilbake igjen hadde jeg trengt flere kollegaer. Det må være flere folk i hver avdeling. Rett og slett, sier han.

– Men hvis det skjer kommer jeg gladelig tilbake.