PrOFeSSOR SLÅR ALARM:

Alarmerende funn hos unge kvinner

Helsekontrollen (TV 2): – Det kan hende at vi får en generasjon med redusert intelligens og redusert utvikling både mentalt og fysisk, sier professor.

Forskere ved Universitetet i Tromsø skulle egentlig forske på miljøgifter i Nord-Norge, men fant noe helt annet, nemlig stor mangel på grunnstoffet jod hos unge kvinner.- Vi har nok bevis på at det er jodmangel i hele den norske ungdomsbefolkningen. Dette kan ha store helsekonsekvenser for en selv og eventuelt barnet de planlegger å få, forteller professor Jon Øyvind Odland, som er leder for forskningsprosjektet.