DONERER UTSTYR: Den Norske Veterinærforeningen er blant bidragsytere som ønsker å donere utstyr til helsetjenesten dersom det er behov. Bildet er kun ment som illustrasjon, og viser en hund med munnbind i California under en av skogbrannene i 2018.)
DONERER UTSTYR: Den Norske Veterinærforeningen er blant bidragsytere som ønsker å donere utstyr til helsetjenesten dersom det er behov. Bildet er kun ment som illustrasjon, og viser en hund med munnbind i California under en av skogbrannene i 2018.) Foto: NTB scanpix/Josh Edelson

Veterinærer donerer viktig utstyr til helsetjenestene

Vil bidra med respiratorer, oksygenapparater og engangsutstyr til helseforetak, ved behov.

Helsetjenesten har tidligere meldt sin frustrasjon på grunn av mangel på utstyr for å teste og hjelpe stadig flere koronasmittede.

Nå ønsker veterinærer landet rundt å bidra med det de har av utstyr til de kommunene som måtte ha behov for det.

– Alle veterinærene bretter nå opp ermene for å bidra til fellesskapet. Vi kontakter kommunene rundt omkring i hele landet for å bistå med respiratorer, oksygengeneratorer og smittevernutstyr fra klinikkene, sier president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng.

Bruker samme utstyr på dyr

Hun forteller at veterinærer bruker mye av det samme utstyret som sykehusene også benytter ved behandling av mennesker.

– Vi bruker jo samme smitteverndrakter, engangshansker og sånne ting. Dersom det også skulle bli behov for å få flere respiratorer og oksygentilførselsapparater, som brukes på samme måte i humanhelse og dyrehelse, så er veterinærene nå oppfordret fra veterinærforeningen og undertegnede til å bistå kommunen dersom det skulle være nødvendig, forteller Moseng.

Stor giverglede

Medievakt Knut Albert Solem ved Helse Sør-Øst er glad for at andre næringer ønsker å bidra for å hjelpe helseforetakene.

– Det er giverglede og stor pågang, så det er veldig bra, sier Solem til TV 2.

– Vi tar imot utstyr fra både næringsliv og organisasjoner, og så er det en vurdering hva som kan brukes og hva som er egnet. Men det er mange som melder seg til dugnad.

Forrige uke gikk de regionale helseforetakene ut og ba næringslivet om å bidra med smittevernutstyr. Ifølge Dagens Medisin hadde det innen søndag strømmet inn nærmere 300 henvendelser fra mange ulike foretak i næringslivet.

«Henvendelsene er spredt over områdene smittevern og medisinsk utstyr, tester, lab, medisinskteknisk utstyr, IT-løsninger, forbruksmateriell til intensivbehandling med mer», skrev kommunikasjonsrådgiver Aslak Ballari til nettstedet.

Foreløpig ikke krise

Solem forteller samtidig at helseforetakene foreløpig har nok av utstyr, men at de ønsker å stille forberedt i tiden fremover.

– Det er ikke kritisk, men det er behov. Vi undersøker alle mulige kilder og har nok utstyr i uker og måneder fremover. Vi har også ting i bestilling fra utlandet, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta på grunn av flytrafikk og eventuell annen type frakt, sier Solem.