Basert på 20.000 sjåfører og 100 millioner kjørte kilometer – viser det seg at vestlendingene er hardest på gassen og kjører med minst flyt. Foto: Broom
Basert på 20.000 sjåfører og 100 millioner kjørte kilometer – viser det seg at vestlendingene er hardest på gassen og kjører med minst flyt. Foto: Broom

Vestlendinger er hardest på gassen

Sjekk hvordan sjåførene i din by kommer ut.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En stadig økende trend i forsikringsbransjen er såkalt smart bilforsikring.

Ut fra hvordan sjåføren akselerer, bremser og håndterer bilen i svinger, dannes det en kjørescore som sier noe om hvor pent eller aggressivt man kjører. Med god kjørescore kan en oppnå rabatt på forsikringen.

Samtidig er hensikten å påvirke kjøreatferden i positiv retning.

Store forskjeller mellom kvinner og menn

Nå har Sparebank 1 Forsikring akkurat sluppet ferske kjøredata, basert på input fra flere tusen sjåfører, som til sammen har tilbragt 100 millioner kilometer på norske veier. Det tilsvarer to millioner timer, eller 220 år med sammenhengende kjøring.

– Gjennomsnittsfarten til den norske sjåføren er på 42,5 km/t. Hvis vi holder tomgangskjøringen utenfor og bare ser på farten når hjulene ruller, er gjennomsnittsfarten 50,8 km/t, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i SpareBank 1 Forsikring.

Mobilappen Spinn bruker smartteknologi for å belønne kunder som kjører jevnt og trygt. En smartplugg registrerer store mengder data om den daglige kjøringen, og disse får bileier tilgang til gjennom appen.
Mobilappen Spinn bruker smartteknologi for å belønne kunder som kjører jevnt og trygt. En smartplugg registrerer store mengder data om den daglige kjøringen, og disse får bileier tilgang til gjennom appen.

Han legger til at det ikke overraskende er store forskjeller på kvinner og menn bak rattet, spesielt blant de yngste.

– Gutter har gjennomgående en mye mer aggressiv og offensiv kjørestil enn jenter. Det gir seg først og fremst utslag på harde tråkk på gassen, men guttene tråkker også hardt på bremsepedalen, mye oftere enn jentene, sier Skovly.

Flere tusen sparer penger – fordi de kjører pent

Menn med sitt første barn tar det roligere

Statistikken til SpareBank 1 Forsikring viser at menn står for tre fjerdedeler av kjøringen og kvinnene for en fjerdedel. Når det kommer til høy fart er det menn generelt som gjør seg bemerket.

– De aller fleste bilene blir kjørt veldig pent, men når vi måler veldig høy fart står menn for 9 av 10 kilometer som kjøres fortere enn maksfarten i Norge, 110 km/t, og de står for 95 prosent av kjøringen over 170 km/t.

I følge kjørestatistikken er det kun i ett alderssegment hvor menn oppnår bedre score på akselerasjon enn kvinner - og det er i midten av trettiårene.

­– Vi vet ikke hvorfor det er slik, men en skal ikke se bort fra at dette er aldersperioden hvor menn har fått sitt første barn og dermed tar det litt mer pent i trafikken, sier Svein.

Dette ga sjåføren en kjemperegning

Vestlendinger er hardest på gassen

Statistikken viser at det er nordlendingene og folk i Hedmark som er flinkest til å kjøre med flyt, mens det er vestlendingene som har den mest aggressive kjørestilen. Ser vi på Norges 20 største byer er det bergenserne som havner nederst på rankingen.

– Bergenserne bråbremser mest, mens folk fra Haugesund er hardest på gassen.

Her er topp 20-listen med best kjørescore:

Nye skilter skal avsløre ulovlig mobilbruk