LØSLATES: Under fengslingsmøtet i Gjøvik tingrett 3. juli ba politiet om varetekt i fire uker for den siktede 66-åringen, men fikk da medhold i to uker.
LØSLATES: Under fengslingsmøtet i Gjøvik tingrett 3. juli ba politiet om varetekt i fire uker for den siktede 66-åringen, men fikk da medhold i to uker. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

66-åring som er siktet for tvang og trusler mot en annen mann blir løslatt

Gjøvik tingrett løslater den 66 år gammel mannen som er siktet i en tvangssak i Vestoppland. Han blir imidlertid sittende i varetekt til anken er behandlet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den siktede 66-åringen ble tirsdag 17. juli fremstilt for forlenget varetekt i Gjøvik tingrett. Der ba politiet om fire ukers varetektsfengsling, og opplyste at siktelsen nå også omfatter underslag overfor ytterligere en person.

– Politiet er fortsatt i en innledende fase i etterforskningen, og begjæring om videre fengsling er begrunnet med bevisforspillelsesfare. Politiet må få ro under etterforskningen og kan derfor ikke gå ut med flere detaljer i saken på nåværende tidspunkt, sa politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt.

Under fengslingsmøtet tirsdag kom Gjøvik tingrett fram til at den siktede skal løslates fra varetekt.

«Etter rettens syn kan muligheten for flere fornærmede ikke begrunne fortsatt fengsling. (...) Retten finner heller ikke at det foreligger bevisforspillelsesfare knyttet til beslag og gjennomgang av økonomiske forhold. (...) Retten mener fortsatt varetektsfengsling er et uforholdsmessig inngrep, og at fortsatt fengsling ikke er tilstrekkelig begrunnet», heter det i tingrettens kjennelse.

Kjennelsen ankes

Under fengslingsmøtet i Gjøvik tingrett 3. juli ba politiet også om varetekt i fire uker, men fikk da medhold i to uker. Tingretten anså mistankegrunnlaget mot mannen som svakt.

Politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt har meddelt retten at kjennelsen ankes.

Han har bedt om at anken gis oppsettende virkning, hvilket innebærer at beslutningen om løslatelse utsettes til den er behandlet. Retten har tatt begjæringen til følge.

Dommerfullmektig Edvard Horn Welle-Strand i Gjøvik tingrett skriver i slutningen at saken blir oversendt Eidsivating lagmannsrett umiddelbart. Påtalemyndigheten har fått frist til onsdag med å sende inn sitt støtteskriv til anken. Siktedes forsvarer må også gi sitt tilsvar 18. juli.

Nekter straffskyld

66-åringen ble pågrepet 30. juni og er siktet for tvang og trusler mot en mann i 40-årene. Advokatfullmektig Magnhild Claudius, som representerer den siktede mannen, har uttalt at han nekter straffskyld.

Politiet opplyser at de siden pågripelsen har foretatt en nokså omfattende etterforskning, inkludert en rekke vitneavhør, ransakinger og beslag.

(©NTB / TV 2)