Dagens referansesystemet blir avlegs og misvisende når kommune- og fylkesgrenser endres som følge av Kommune- og regionreformen fra januar 2020. Det gjør også at mange veier må få nytt nummer. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen.
Dagens referansesystemet blir avlegs og misvisende når kommune- og fylkesgrenser endres som følge av Kommune- og regionreformen fra januar 2020. Det gjør også at mange veier må få nytt nummer. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen.

Mange veier må få nytt nummer

Det gjør man ikke bare for moro skyld.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De som sørger for skiltingen langs norske veier går en travel tid i møte.

Nå pågår det nemlig en storstilt ryddesjau for å gi veier referanse uavhengig av fylkes- og kommunegrenser. Det skriver Statens vegvesens eget nettsted, Vegnett.

Hva gjør du om du skal du kjøre fra Bergen til Bardufoss og lurer på hvilken rute som er raskest? Mange bruker Google maps på mobilen. Et par små tastetrykk, og vips så får du forslag til rute med veibeskrivelse og alternative ruter, samt beskjed om at den valgte ruten har bompenger og omfatter ferje.

Dagens system blir avlegs

Men visste du at grunnlaget for ruteforslaget kommer fra Vegvesenets egen Nasjonal vegdatabank (NVDB)? Og visste du at Google for å kunne beregne raskeste rute for deg – som tar hensyn til momenter som fartsgrenser, svingrestriksjoner, forbudssoner og bompenger – er helt avhengig av at alle veier har en kjent nummerering?

Vegreferansen inneholder fylkesnummer og kommunenummer og er slik sett sterkt knyttet til administrativ inndeling. Det betyr at dagens referansesystemet blir avlegs og misvisende når kommune- og fylkesgrenser endres som følge av Kommune- og regionreformen fra januar 2020.

I Nasjonal vegdatabank er det derfor satt i gang en omfattende jobb med å gi veier nye nummer som er uavhengig av administrativ inndeling og oppdatere vegdatabanken slik at den skal håndtere framtidige behov.

Disse skiltene skapte problemer for Statens vegvesen

Absolutt nødvendighet

Hver dag håndterer NVDB rundt 1,5 millioner spørringer. Dataene brukes som grunnlag til Vegvesenets kjerneoppgaver og av Vegtrafikksentralen (VTS), og leveres til eksterne kunder som fylkeskommuner, kommuner, konsulenter som planlegger og prosjekterer vei i Norge, blålysetatene, Statistisk Sentralbyrå og selskaper som tilbyr navigasjonssystemer (for eksempel Tom Tom).

Korrekte data med riktig veireferanse er en absolutt nødvendighet. NVDB har derfor satt i gang en omfattende jobb med å gi norske veier nye nummer som er uavhengig av administrativ inndeling og oppdatere vegdatabanken slik at den skal håndtere framtidige behov.

Omfattende jobb

– Bilistene er våre aller viktigste brukere. Og selv om de aller fleste av dem ikke vet mye om verken NVDB eller arbeidet med å få opp nytt referansesystem, så vil alle merke det om vi ikke gjør jobben vår. Da vil kartreferanser bli feil, og i stedet for å komme fram målet i Bardufoss, risikerer man å ende helt andre steder, forteller Per Andersen som er leder for NVDB, til Vegnett.

Allerede i august neste år må Andersen og hans team ha nytt referansesystem klar til testing. Jobben er omfattende, men Andersen understreker likevel at det ikke er et alternativ å la det være.

– Det er slett ikke sikkert at endringene i fra 2020 er den siste som kommer, og vi kan ikke endre veireferansene alt etter hvor de administrative grensene går eller hvem som til enhver tid eier veiene, sier han og forteller at fylkeskommunene allerede har fått forslag til ny nummerering på høring.

Lærte ikke av svenske-tabbe – gjorde samme feilen selv

Noen må skifte nummer

Andersen har erfart at å finne nye nummer til veier ikke er like enkelt som det kanskje høres ut.

– Sammenslåingen av Trøndelagsfylkene resultere for eksempel i at vi plutselig satt med to ulike strekninger som het fylkesvei 1, så her måtte det renummerering til. Et annet eksempel er fylkesvei 22 i Østfold som blir til riksvei 22 nå vi krysser grensen til Akershus, forteller han.

Han understreker at de prøver å gjøre endringen slik at flest mulig ikke trenger omskilting.

– Noen må nok likevel skifte nummer. I tillegg må vi trolig renummerere noen veier som endrer status, forteller han. Prinsippet er da at der det er gjennomgående fylkesvegnett, får hele vegen ett felles nummer.

LES MER: Bjørn fikk bot på grunn av personlig bilskilt

Se video: Bilen oppdager at det snart kommer til å smelle