Familiehuset har blitt mareritt for Peder Inge: – Skuffende og svakt av departementet

LIABYGDA (TV 2): Selv statsråden mener det er mange gode grunner til at Peder Inge skal slippe å bo i dette huset.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg vil heller ikke selge huset. Dette er familiens stolthet. Min mor er født her og jeg vil nødig la det gå ut av familien, sier Furseth til TV 2.

Forvirret? Saken handler om at Peder Inge Furset har søkt om fritak for boplikten på den 200 år gamle gården i Liabygda på Stranda på Sunnmøre.

I korte trekk har dette skjedd i saken som TV 2 omtalte for første gang i fjor i fjor høst:

Stranda kommune har sagt nei til fritak.

Vedtaket er oppretthold av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og senere av Landbruksdirektoratet.

Hovedbegrunnelsen er hensynet til lokal bosetting.

Nå har Landbruksdepartementet sagt nei til å behandle anken fra Furseth, men sier likevel at det er mange forhold som tilsier at han burde fått fritak.

– Jeg synes det er skuffende og svakt av departementet. Det styres jo av Fremskrittspartiet, og det er vel partiet for folk flest. Da burde de ha tatt hensyn til realitetene i saken, sier Furseth.

Argumentene

Han mener realitetene er at det ikke er mulig å bo på gården på vinteren og heller ikke leve av å drive den.

– Det har ikke vært drift her på over 50 år og det er ikke økonomisk grunnlag for å drive gården. Skal vi bo her må huset renoveres for millionbeløp og kanskje det viktigste: Det er ikke tatt menneskelige hensyn. Vi har en funksjonshemmet sønn som har et velfungerende tilbud i Oslo jeg er overbevist om vi ikke kan få i Stranda. Og vi har heller ikke noe jobb i området, sier Furseth.

– Men bør ikke du og familien bidra til å opprettholde bosettingen i en fraflyttingstruet bygd?

– Det kan du si er ett hensyn. Men det er bare ett av åtte hensyn som skal tas – ifølge konsesjonsloven. De sju andre hensynene taler alle min sak. Det er derfor det er så viktig å få en realitetsbehandling av saken. Det har vi aldri fått i noen instans, svarer Furseth.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale forstår frustrasjonen til Furseth og familien.

FORSTÅELSE: Statsråd Jon Georg Dale skjønner frustrasjonen i konsesjonssaka, men kan ikke endre vedtaket. Her er Dale på hjemgården Dalsfjorden.
FORSTÅELSE: Statsråd Jon Georg Dale skjønner frustrasjonen i konsesjonssaka, men kan ikke endre vedtaket. Her er Dale på hjemgården Dalsfjorden. Foto: Arne Rovick

– Ja, det er ingen tvil om. Den situasjonen som dette medfører for den enkelte vil for mange oppleves som helt uhensiktsmessig. Men jeg har ingen hjemmel til å gjøre annet når stortinget ikke har sluttet til endringen i konsesjonsloven, sier Dale til TV 2.

Konsekvens av loven

Departementet henviser til at lokalpolitisk skjønn skal veie tyngst.

– I praksis betyr det at konsesjonssaker avgjøres i forhold til hvem som styrer i den enkelte kommune, og det er vel lite prinsipielt?

– Jo, det er derfor vi har foreslått å endre loven. Det er derfor vi har utfordret Stortinget på dette gjentatte ganger. Vår Regjering er for privat eiendomsrett og privat eiendomsrett skulle tilsi at den som eier eiendommen i større grad disponerer den fritt. Det har stortinget sagt nei til og da får vi slike utslag som dette, svarer statsråden.

– Hvilke moment taler for at Furseth burde fått konsesjon?

– Det er jo boforholdene som er påpekt samt at det er flere aspekt knyttet til driften på garden som tilsier at det er mulig å gi fritak for boplikt her, sier landbruks- og matministeren.

Peder Inge Furseth har ikke tenkt å gi seg.

– Slik det er nå blir jo alt en tilfeldig spill og lite prinsipielt. Det er synd vi blir rammet av det. Nå har jeg bedt om et råd fra Sivilombudsmannen. Ut fra det vurderer vi å be om en ny behandling i Stranda kommune. Et siste alternativ er å bringe saken inn for rettssystemet, sier en kampklar Peder Inge Furseth.