ANKER: Carl Otto Ingebretsen (76) kjemper for at legen og selskapet som gjorde feil, skal erkjenne sitt ansvar for at konas kreftdiagnose ikke ble oppdaget tidligere.
ANKER: Carl Otto Ingebretsen (76) kjemper for at legen og selskapet som gjorde feil, skal erkjenne sitt ansvar for at konas kreftdiagnose ikke ble oppdaget tidligere. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2

tapte kampen mot røntgenklinikk:

Carl Otto mistet kona til kreft – må betale 450.000

OSLO (TV 2): Enkemann Carl Otto Ingebretsen er dømt til å betale nesten en halv million i saksomkostninger til Unilabs AS.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I september 2015 døde Kari Ingebretsen (62) av lungekreft.

25. mai 2016 tilkjente Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) enkemannen Carl Otto rundt en halv million i erstatning fordi en feil hos røntgenklinikken Unilabs AS gjorde at kreften ble oppdaget 10 måneder senere enn den burde ha vært diagnostisert.

NPE konkluderte med at radiologen som undersøkte Kari burde ha oppdaget kreften allerede i mars 2014 og at behandling for lungekreft kunne startet tidligere.

– For meg var det et sjokk å få vite at jeg har mistet kona på grunn av slurv. Den tiden var forferdelig, tanken på at hun kunne levd flere år lenger preger meg sterkt, sier Ingebretsen til TV 2.

TV 2 møter ham hjemme i leiligheten han flyttet til etter at kona døde. På en skjenk ved veggen står brudebildet, men Ingebretsen ønsker ikke at bildet skal publiseres på nett. Under tre år etter at Kari døde, er det fremdeles tungt å se på bildet.

– Jeg orket ikke å bo der vi bodde sammen lenger, sier han til TV 2.

Fylkesmannen: I strid med helsepersonelloven

Fylkesmannen konkluderte 2. mai 2016 med at Unilabs ikke hadde et system som sikret at radiologiske undersøkelser ble vurdert og beskrevet på en forsvarlig måte, og at radiologens undersøkelser av røntgenbilder var i strid med forsvarlighetskriteriet i helsepersonell-loven.

En feil med røntgenbildesystemet hos Unilab gjorde at tidligere røntgenbilder ikke var tilgjengelig for radiologen, som kritiseres for ikke å ha gjort nok for å fremskaffe de tidligere røntgenbildene som kunne gjort at lungekreften hadde blitt oppdaget tidligere.

ALENE: Carl Otto Ingebretsen flyttet etter konas død til en leilighet sentralt i Oslo. Savnet er stort, under tre år etter at kona måtte gi tapt for kreft.
ALENE: Carl Otto Ingebretsen flyttet etter konas død til en leilighet sentralt i Oslo. Savnet er stort, under tre år etter at kona måtte gi tapt for kreft. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2

– To leger vi snakket med der Kari var innlagt den siste tiden, fikk se de første røntgenbildene, og var tydelige på at den som undersøkte henne burde sett at det var kreft tidligere. Feilen som ble gjort var grov, mener Ingebretsen.

I desember 2017 stevnet han derfor Unilabs, radiologen og hans forsikringsselskap med krav om oppreisning. Han mente NPEs konklusjon og kritikken fra Fylkesmannen ikke var nok.

Hadde røntgenbildefeilen ikke blitt begått, er sannsynligheten for at kona fremdeles hadde vært i live så mye som 60 prosent, ifølge en sakkyndig.

– Dette handler ikke om penger for meg. Det handler om at Unilabs og legen skal erkjenne feil og ta ansvar. Jeg er opptatt av at ingen andre skal måtte oppleve det jeg og kona mi opplevde, sier Ingebretsen.

Tapte i retten

I midten av mai ble det sivile søksmålet behandlet i Oslo tingrett, og etter vurderinger fra sakkyndige om hvordan Unilabs og radiologen hadde opptrådt, endte det med full frifinnelse.

– Vi tar dommen til etterretning og er tilfreds med at retten har tatt vårt syn på saken til følge, sier advokat Knut Henrik Boehlke, som representerer Uniliabs AS, til TV 2.

Den manglende diagnostiseringen av Kari Ingebretsen kunne ifølge retten ikke betegnes som «grovt uaktsomt», som er betegnelsen som kreves for at oppreisning skal kunne idømmes.

– Hva er det som er grovt når ikke det at kona mi døde etter en feil er grovt, spør Ingebretsen oppgitt.

Sammen med sin advokat Christian Lundin har han allerede anket Oslo tingretts beslutning til Borgarting lagmannsrett.

ADVOKAT: Christian Lundin representerer Carl Otto Ingebretsen og har allerede anket Oslo tingretts beslutning til Borgarting lagmannsrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
ADVOKAT: Christian Lundin representerer Carl Otto Ingebretsen og har allerede anket Oslo tingretts beslutning til Borgarting lagmannsrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Retten har ikke tillagt nok vekt at radiologen unnlot å gjøre det opplagte, nemlig å sammenlikne kontrollbildene med de siste bildene. Dette var helt sentralt ved den kontrollen som fastlegen hadde anmodet om. Unilabs hadde ingen rutiner for hvordan radiologen skulle forholde seg når de tidligere bildene ikke kom opp, og det var en feil som ifølge Unilabs skjedde 1-2 ganger pr. dag. Det kom frem at radiologene / Unilabs bruker svært liten tid – ifølge Unilabs og radiologen 6-60 sek - på å vurdere hvert bildet, og Unilabs har lagt opp til et system der det lønner seg å bruke kortest mulig tid på å vurdere hvert bilde pga. bonussystemet til radiologene. Grovheten av handlingen er slik enkemannen ser det vurdert feil av tingretten. Som følge av alt for rask og lite grundig behandling døde dessverre kvinnen, sier Lundin til TV 2.

Fikk regning på 450.000

I dommen som falt tidligere i sommer fremkommer det at Carl Otto Ingebretsen, må betale saksomkostninger på totalt 450.000 kroner. Det tilsvarer nesten hele erstatningsbeløpet han fikk fra NPE.

– Selv om dette på en måte var pensjonen min, så er det støyten jeg måtte ta, sier Ingebretsen.

Det er vanlig prosedyre at den tapende part belastes kostnadene motparten har hatt, og retten fant ikke grunnlag for å fravike denne standardprosedyren.

I dommen begrunnes dette blant annet med at saksøker, altså Ingebretsen, ikke har fått medhold av betydning og at Unilabs, radiologen og forsikringsselskapet ikke kan bebreides at det kom til en rettssak.

– Angrer du på at du saksøkte Unilabs?

– Hadde jeg visst det jeg vet i dag hadde jeg nok betenkt meg, men for meg har hovedmotivasjonen vært å forhindre at andre opplever det samme som vi gjorde. Det må være trygt å oppsøke et slikt firma for undersøkelse. Hvis det er noe feil må man være trygge på at det oppdages så fort som mulig, sier Ingebretsen.

– Bonusordning ikke årsak

Advokat Jo Gjennestad representerer radiologen og vedkommendes forsikringsselskap og skriver i en epost til TV 2 følgende:

«Radiologen og Tryg Forsikring er av den oppfatning at radiologen ikke har opptrådt grovt uaktsomt, og at det derfor ikke er grunnlag for saksøker sitt krav om oppreisningserstatning. Oslo tingrett var enig i dette.»

Under behandlingen av saken har det kommet frem at ansatte i Unilabs jobber etter en bonusordning, der antallet analyserte røntgenbilder kan utløse bonuslønn når tallet kommer på et visst nivå.

I det sivile søksmålet var dette trukket frem som en mulig årsak til feilen som ble begått, noe retten avviste.

«Ut fra bevisførselen er det ikke holdepunkter for at NN i handlingsøyeblikket unnlot å innhente de tidligere bildene - med den risikoen for feildiagnostisering som da foreligger - fordi h*n ønsket å oppnå bonus», heter det i dommen fra Oslo tingrett.