MANGLER FÔR: Arne Bilden er bonde på Hadeland. Nå må han sende halvparten av dyrene sine til slakting.
MANGLER FÔR: Arne Bilden er bonde på Hadeland. Nå må han sende halvparten av dyrene sine til slakting. Foto: TV 2

kan måtte ty til sjokolade for at dyrene skal overleve:

Arne mangler fôr – må slakte 70 dyr

Tørken rammer bøndene hardt. Denne uken holdes det krisemøter om tørken og fôrmangelen, og flere bønder må nå sende mange av dyrene sine til slakting.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Mer regn om kort tid er helt nødvendig om situasjonen ikke skal bli uhåndterlig, sier Lars Bartnes, leder i Norges bondelag.

Han er bekymret for situasjonen. Den langvarige tørken skaper problemer for landets bønder.

Både kornavlinger og gress som brukes til fôr rammes hardt av mangelen på nedbør. Flere bønder vurderer nå å slakte dyr på grunn av fôrmangel.

– For hver dag med tørke blir situasjonen for bøndene og husdyrene verre og verre. Jeg kjenner til at flere vurderer å redusere buskapen på grunn av situasjonen. Det er et dramatisk tiltak vi håper å unngå i stor stil, sier Bartnes.

Må ta halvparten

En av dem er Arne Bilden fra Hadeland.

Han har 140 dyr.

– Jeg har ikke nok for, og må ta en del av dem nå. Kanskje så mye som 70 dyr, sier han.

Dersom ting ikke blir bedre etterhvert, må bøndene trolig bli svært kreative i løpet av høsten og vinteren.

– Da kan vi begynne å gi potetgull, sjokolade, b-vare eller ting som har gått ut på dato, sier Bilden.

Krisetiltak

Denne uken arrangeres det møter med bønder og produsenter. Ifølge Norges bondelag deltok flere hundre bønder på de første møtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangerte.

Rådgivere var til stede for å orientere om fôringsstrategi og planlegging. Ett av rådene bøndene fikk, var å ta vare på halmen. Halm er strå og blad fra modent korn som blir igjen når kornet er tresket. Halm regnes som mindreverdig fôr, men kan være et viktig tilskudd i vanskelige situasjoner.

Konserndirektør Johnny Ødegård i Tine sier til NRK at bønder som holder til i områder hvor det har vært nok regn og gressavlingene er gode, kan gjødsle litt ekstra med tanke på at det kan være behov for fôret i andre deler av landet. Han advarer melkebønder mot å slakte melkekyr.

– GJØR DET VI KAN: Men det eneste som kan hjelpe bøndene, er regn, sier en ferierende landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: TV 2
– GJØR DET VI KAN: Men det eneste som kan hjelpe bøndene, er regn, sier en ferierende landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: TV 2

Har innført tiltak

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) kaller situasjonen ekstremt krevende.

– Det er derfor vi har gjort det vi kan for å avhjelpe situasjonen, blant annet gjennom redusert toll på import.

Dale er på ferie hjemme i Dalsbygda i Volda kommune på Sunnmøre, men han følger nøye med på situasjonen i landbruket.

– Hva vil fôrkrisa og tidligere slakting bety for økonomi til bøndene?

– Den blir åpenbart presset, spesielt hvis en må til å redusere dyretallet. Jordbruket er vant med svingninger og i år blir den ekstrem for mange. Men norsk jordbruk er robust og en vil komme seg gjennom dette.

– Kan ikke slå på regnet

– Blir det mangel på kjøtt og meieriprodukter?

– Jeg tror nok at forbrukerne i år kan være trygge på at de får nok kjøtt og melk, alt tyder på det nå. Tvert imot kan være slik at det blir slaktet ut så mye at kan bli problem å avhende det på fornuftig vis uten å måtte lagre over tid, med det produktivitetstapet og den dårligere økonomien det vil være å fryse inn og hente ut senere, sier Dale til TV 2.

– Gjør dere nok for å hjelpe bøndene i denne krisesituasjonen?

– Vi gjør det vi kan. Men svaret på det er nei; vi kan ikke gjøre nok. For vi kan ikke slå på regnet, og det er det eneste som kan berge oss.

Maner til samarbeid

Lars Bartnes sier bøndene er nødt til å samarbeide for å håndtere tørken.

– I norsk landbruk har vi tradisjon for å hjelpe hverandre. Det gjøres en kjempeinnsats blant gårdbrukerne nå for kollektivt å komme seg best mulig gjennom situasjonen. Det handler om å berge fôr fra alle mulige kilder, sier Bartnes til TV 2.

Også han nevner bruk av halm som et godt alternativ til nedslakting av buskap.

– Og så vet vi at felleskjøpet og andre kraftfôrprodusenter er i ferd med å utvikle gode kraftfôrslag som kan bidra til en bedre situasjon enn det vi ser i dag, sier Bartnes.