hit, men ikke lenger:

Grunneiere kan stenge av stranden uten at det får konsekvenser

Mange eiere av strandeiendommer kan stenge av stranden uten konsekvenser. Det er kommunen som skal følge opp friluftsloven, men de ønsker ofte ikke å bruke tid på dette.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På Saltneskysten i Østfold, mellom Larkollen og Hankø, gjennomførte Råde kommune et «Strandsonen for alle» prosjekt i 2008, der seksten grunneiere ble bedt om å åpne for fri ferdsel over en strandstrekning på fire kilometer.

Strandsoneprosjektet, som fikk økonomisk støtte av sentrale myndigheter, ble en suksess – med ett unntak: En eiendom var omgitt av massive betongmurer, og den aktuelle grunneieren ble vurdert som så «vanskelig» at saken ble lagt på is.

Rådløst i Råde

Og ti år senere ligger saken fremdeles på is. Resultatet er at de som i dag går langs kysten av Saltnes må gjøre en stor omvei rundt den aktuelle eiendommen.

– Nei, det er ikke alle steder man har kommet gjennom. Det er veldig komplisert jus, og Råde kommune har ikke klart å få en avtale med grunneier, sier direktør Rune Svensson i Oslofjorden friluftsråd.

KOMPLISERT: Direktør Rune Svensson i Oslofjorden friluftsråd sier Råde kommune ikke har fått en avtale med grunneier. Foto: TV 2
KOMPLISERT: Direktør Rune Svensson i Oslofjorden friluftsråd sier Råde kommune ikke har fått en avtale med grunneier. Foto: TV 2

Grunneieren mener selv at de massive gjerdene er lovlige, siden de etter hans oppfatning gjerder inn privat innmark. Problemet er at kommunen, i de ti årene som er gått siden de sørget for fri ferdsel langs resten av kysten, ikke en gang har vurdert om ferdelshindrene er lovlige.

– Det er jo en vurdering man må gjøre, om hvor mye ressurser man skal bruke på problematikk rundt strandsonen, sier teknisk sjef Geir Flote i Råde kommune.

– Vi har jo plikt etter loven til å foreta ulovlighetsoppfølging, men det må være innenfor de ressursene vi har. Vi har jo fokus på å holde tritt med de ordinære byggesakene og tidsfrister knyttet til lovgivning og sånn, sier Flote.

Fritt frem for strandadelen?

I så fall er det ofte fritt frem for eierne av strandtomter. I følge Oslofjorden friluftsråd er det mange kommuner som viker unna for å slåss med grunneiere som hindrer fri ferdsel ved stengsler eller privatiserende tiltak som beplantning og møblering.

– Kommunene har store betenkeligheter med å gå løs på disse sakene, sier Rune Svensson.

– Det er komplisert jus, og de vet de vil møte ganske ressurssterke folk på den andre siden, så dette vil komme til å ta tid og ressurser, og derfor er det mange kommuner som kvier seg for å gjøre den jobben de skal gjøre.

– Kommunalt ansvar

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener kommunene ikke bare kan neglisjere plikten de har til å følge opp mulig ulovlige hindre i strandsonen.

– Det er et lokalt ansvar å gjøre det, og da må kommunene passe på at allemannsretten ikke bare er en rett som er på papiret, sier Ola Elvestuen.

– Jeg tror det er ganske stor forskjell mellom de ulike kommunene, og er hvis det noen som mener jusen er vanskelig er det min anbefaling at de tar kontakt med miljøavdelingen hos fylkesmannen, sier miljøministeren.