Forsikringsselskapene får oftere inn krav etter «ulykker» som viser seg å være plastisk kirurgi.
Forsikringsselskapene får oftere inn krav etter «ulykker» som viser seg å være plastisk kirurgi.

Slik forsøker nordmenn å svindle til seg plastisk kirurgi

Stadig vekk avsløres folk som prøver å dekke skjønnhetsoperasjoner med reiseforsikringen. «Neseskader» er spesielt utbredt, men forsikringsselskapene lukter som oftest at noe er galt.

Skjønnhetsoperasjoner er ofte kostbare, og de dekkes ikke av det offentlige.

Det gjør at flere fristes til å la seg operere i utlandet, for så å sende kravet til reiseforsikringsselskapet, sammen med en mer eller mindre fantasifull skademelding.

– At folk skjuler planlagte kosmetiske operasjoner som akutt sykdom, har vi opplevd mye av dette de siste årene det gjelder særlig neseoperasjoner som kamufleres som, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i Dnb Forsikring.

Utsatte neser

– Vi har avslørt enkelttilfeller hvor folk prøver å kamuflere plastiske operasjoner som skader som har oppstått på reise. Det gjelder særlig neseoperasjoner som kamufleres som uhell, sier kommunikasjonsjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

– Den klassiske saken er folk som vil rette ut nesen, bekrefter en av saksbehandlerne i Dnb Forsikring.

I 2017 avslørte forsikringsbransjen svindel for 430 millioner kroner.

Av dette utgjorde saker i forbindelse med ulykke og sykdom under reise mellom 6 og 7 prosent. Men det er meget store mørketall.

– Vi har et anslag på at rundt ti prosent av skadetilfellene er svindel, og dette støttes opp blant annet av anonyme spørreundersøkelser som er gjort i utlandet, sier Korsberg i Dnb.

Og de som taper på svindelen er først og fremst alle de ærlige kundene.

– Ja, jeg ser ikke bort fra at reiseforsikringspremiene ville vært rundt ti prosent lavere hvis vi hadde sluppet all svindelen, sier Dalsbø Korsberg.

Den vanligste forklaringen ved oppståtte «neseoperasjoner» er da at de har falt i en trapp. De rakk aldri å ta seg for, men kun nesen ble «skadd». Vi fikk også en sak der en dame hevdet hun falt med sykkelen, i et land der kvinner aldri sykler, legger Dalsbø Korsberg til.

– Det er svært sjelden at neser opereres akutt etter uhell, som regel går det minimum 1-2 uker. Vi har derfor et spesielt fokus på neseoperasjoner som utføres etter påståtte uhell, og gransker dem ekstra nøye, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring.

«Akutt brokk»

– Vi har hatt flest saker fra Midt-Østen, Thailand og Vietnam, samt noe fra Afrika og Sør-Amerika. Det dreier seg om fedmeoperasjoner, neseoperasjon, synskorrigering og brystkorrigering, sier Dalsbø.

I sakene fra Sørøst-Asia og Afrika dreier det seg ofte om tannutretting og bleking. Men den største avslørte operasjonen fant etter alt å dømme sted i Afrika, der en slankeoperasjon ble meldt inn som akutt brokk.

Saksbehandlerne er generelt gode til å se etter tegn på forsikringssvindel.

Et gjennomgående trekk i sakene er at den reisende først melder fra om skaden når han er tilbake i Norge, og at han allerede har lagt ut betalingen. Dersom forsikringskunden insisterer på at skaden har skjedd, gjør selskapene ofte undersøkelser ved hjelp av lokale representanter.

– Vi kikker også ekstra nøye på operasjoner som er utført uten at Tryg er kontaktet i forkant. Store regninger som presenteres for oss i etterkant, vil alltid bli grundig undersøkt, sier Ole Irgens i Tryg.