BRANNFARE: Med lite nedbør blir terrenget svært tørt. En liten engangsgrill kan nå skape en stor brann.
BRANNFARE: Med lite nedbør blir terrenget svært tørt. En liten engangsgrill kan nå skape en stor brann. Foto: Johannessen, Sara/ NTB scanpix

Nytt totalforbud mot bål og grilling i Oslo

Fra og med 2. juli blir det strengt forbudt å grille og tenne bål i Oslo.

Fredag meldte Asker og Bærum Brannvesen (ABBV) at det innføres totalforbud mot grilling og bruk av åpen ild i distriktet.

Oslo brann- og redningsetat opplyser søndag at det samme totalforbudet skal gjelde i Oslo fra og med 2. juli.

Forbudet kommer av at det er svært tørt i Oslo. ABBV ber publikum utvise stor aktsomhet.

ABBV oppsummerer totalforbudet på sine nettsider slik:

  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff i, eller i nærheten av skog
  • Det er ikke lov å tenne bål eller grille i strandsonen eller på øyene
  • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på godkjente og tilrettelagte bål- og grillplasser
  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

De anmoder også at skogdriften reduseres, at kantslått stanses, at brannfarlige gjenstander ikke brukes og at hver enkelt skytebane gjør tiltak. De opplyser om at det er lov å grille i egen hage, men at personene selv er ansvarlig.

Forbudet oppheves når det kommer nedbør av betydelig mengde. Dette gir ABBV beskjed om.