DYREST I NORDEN: Nordmenn betaler gjennomsnittlig klart mest per gigabyte mobildata de bruker, sammenlignet med de andre landene i Norden.
DYREST I NORDEN: Nordmenn betaler gjennomsnittlig klart mest per gigabyte mobildata de bruker, sammenlignet med de andre landene i Norden. Foto: Alexander Klanderud / TV 2 // Diagram: Canva

Kritisk til norske mobildata-priser:

– De tar seg veldig godt betalt fordi de vet de kan

Nordmenn betaler mest i Norden for mobildata, og bruker samtidig minst. – Svak konkurranse gjør at norske mobilbrukere sitter igjen med regningen, sier Forbrukerrådet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De fleste nordmenn har med seg mobilen overalt, og har blitt vant til å kunne bruke internett mens de er på farten.

Men selv om vi kanskje føler at nordmenn bruker mye mobildata, har vi fortsatt et stykke å gå før vi bruker like mye som innbyggerne i våre naboland.

Tall fra analysebyrået tefficient viser at nordmenn bruker minst mobildata per SIM-kort blant landene i Norden, med et gjennomsnitt på 2,6 gigabyte (GB) i måneden.

Til sammenligning bruker danskene gjennomsnittlig 4,7 GB i måneden, mens man i Finland bruker så mye som 12,2 GB per SIM-kort.

Men selv om nordmenn bruker minst GB i måneden, er det også vi som betaler mest i måneden. Hvordan er det mulig?

– De vet konkurransen ikke er god

Fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, tror prisene er knyttet til konkurransesituasjonen i det norske mobilmarkedet.

I dag har Norge 17 mobiloperatører fordelt på tre mobilnett. Telenor og Telia har ett mobilnett hver, mens Ice holder på med å bygge et tredje nasjonalt nett.

Så mye kostet et mobilabonnement gjennomsnittlig i måneden i 2017 i de ulike nordiske landene. Kilde: tefficient
Så mye kostet et mobilabonnement gjennomsnittlig i måneden i 2017 i de ulike nordiske landene. Kilde: tefficient
Diagrammet viser gjennomsnittet av hvor mange GB som ble brukt i måneden per SIM-kort i landene i Norden i 2017. Kilde: tefficient
Diagrammet viser gjennomsnittet av hvor mange GB som ble brukt i måneden per SIM-kort i landene i Norden i 2017. Kilde: tefficient

– Ice bygger seg opp, men er ikke en ordentlig utfordrer i mobilmarkedet ennå. Derfor er det begrenset med konkurranse i Norge. Det vi ser i andre land er at mer enn to nasjonale nett gir bedre konkurranse, og da synker prisene, sier Myrstad til TV 2.

Alle mobiloperatører som ikke har et eget mobilnett, må leie nett av Telenor eller Telia. Når Ice blir helt ferdige med sitt nett, vil også de kunne leie ut sitt nett til andre operatører.

– Når vi i realiteten bare har to nasjonale mobilnett som konkurrerer, blir prisene naturlig høyere. Operatørene som leier nett er også veldig utsatt. Etter min mening tar Telenor og Telia seg veldig godt betalt, og det gjør de fordi de vet de kan. De vet at konkurransen ikke er god, og da sitter norske mobilbrukere igjen med regningen, sier Myrstad.

Konkurransetilsynet ga nylig Telenor et gebyr på 788 millioner kroner, fordi Telenor ifølge tilsynet misbrukte sin dominerende stilling i mobilmarkedet og «la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge». Telenor er uenige i beslutningen og har varslet at de vil klage på vedtaket.

– Koster lite å gi en GB

Forbrukerrådet har flere ganger uttalt at de skulle ønske de norske mobiloperatørene tilbød større datapakker. I Finland selger mobilselskapet Elisa abonnementer med ubegrenset mobildata, med priser som avhenger av hastigheten.

– Det er mer lønnsomt for mobiloperatørene at datapakkene er små i Norge. Da man må man hele tiden kjøpe nye, små pakker med data, og det blir mange små transaksjoner, sier Myrstad.

Ifølge mobilanalytiker Fredrik Jungermann, som driver analysebyrået tefficient, ville det kostet lite for mobiloperatørene å gi kundene datapakker med flere GB inkludert.

– I prinsippet koster det nærmest ingenting for et teleselskap å gi kunden en ekstra GB data, fordi driftskostnadene er faste kostnader uten noe vesentlig variabelt element som er avhengig av antallet GB, sier Jungermann til TV 2.

I Norge finnes det i dag 17 mobiloperatører fordelt på tre mobilnett.
I Norge finnes det i dag 17 mobiloperatører fordelt på tre mobilnett.

Den svenske eksperten sier kostnadene i større grad er knyttet til investering i mobilnettet.

– Investeringskostnadene for å realisere ytterligere én GB er i dag lavere enn noensinne, på rundt fire norske kroner per GB i de beste nordiske mobilnettene. I denne investeringskostnaden inngår utbygging av mobilnettet for bedre dekning.

I Norge blir den gjennomsnittlige kostnaden per GB en del høyere enn fire kroner, fordi nordmenn bruker så lite mobildata. I 2017 brukte Norge 80 millioner flere GB enn i 2016, mens Finland for eksempel brukte 512 millioner GB mer i 2017 enn i 2016.

– Grunnen til at den gjennomsnittlige kostnaden per GB i Norge ligger høyere er altså snarere at datatrafikken i Norge stiger lite i forhold til i resten av Norden, sier Jungermann.

Mest lønnsomme i Norden

Nordmenn betaler mest i Norden for sine abonnementer, men får også god dekning og hastighet de fleste steder i landet. Dette til tross for at Norge er et langstrakt land med høye fjell og dype daler.

Telenor og Telia, og etter hvert også Ice, har investert enormt i å gi nordmenn så god dekning som mulig. Men selv om de norske operatørene muligens har høyere kostnader når det gjelder investering i mobilnettet, har de beviselig også den beste muligheten i Norden til å generere penger.

– Selv om Norge kanskje krever høyere investering enn i andre land, ser man på kontantstrømmen til Telenor og Telia at det er høyere enn hos operatørene i de andre landene, sier Jungermann.

Kontantstrøm betyr her omsetning minus driftskostnader og investeringskostnader. I en oversikt over de nordiske operatørene ligger Telenor på førsteplass, mens Telia ligger på tredjeplass.

Diagrammet viser kontantstrømmen i de nordiske mobiloperatørene. Kontantstrømmen er omsetning minus driftskostnader og investeringskostnader. Telenor topper listen, mens Telia ligger på tredjeplass. Kilde: tefficient
Diagrammet viser kontantstrømmen i de nordiske mobiloperatørene. Kontantstrømmen er omsetning minus driftskostnader og investeringskostnader. Telenor topper listen, mens Telia ligger på tredjeplass. Kilde: tefficient

– Når de norske selskapene forsvarer høye priser kan de ikke komme med argumentet om at Norge har mye fjell og fjorder, for selskapene er fortsatt mer lønnsomme enn de andre i Norden.

– Viktig med utfordrere

Jungermann mener norske forbrukere får en god tjeneste, men at de likevel betaler uproporsjonert mye for det.

– Det er et ganske vanlig argument at alle andre varer og tjenester også er dyrere i Norge, men jeg er ikke overbevist av det argumentet. De totale kostnadene ved å drive et mobilselskap er ikke større i Norge, så det er mer sannsynlig at prisene har noe med konkurransesituasjonen å gjøre, mener mobilanalytikeren.

Både Jungermann og Finn Myrstad i Forbrukerrådet tror et tredje mobilnett i Norge vil gjøre konkurransen større, og dermed prisene lavere. Kommunikasjonsdirektør i Ice, Reynir Johannesson, er enig i at konkurransen i det norske markedet kan bli bedre.

– Konkurransen er dårlig, ettersom vi i praksis har et duopol hos Telenor og Telia. Det er et veldig dårlig utgangspunkt for norske mobilkunder, sier Johannesson.

Han understreker viktigheten av reelle konkurrenter som kan utfordre både på pris og hvordan man håndterer data.

– Det er alltid utfordrerne som dytter markedet videre, og derfor er utfordrerne viktige for forbrukerne.

Advarer mot for mye priskonkurranse

Fungerende kommunikasjonsdirektør i Telenor, Anders Krokan, mener konkurransen i det norske mobilmarkedet er tøff. Han peker på at operatørene ikke bare konkurrerer på pris, men også på kvalitet, som er utfordrende for tilbyderne i markedet.

– Det blir for enkelt å bare sammenligne datapris, og det er viktig å se på totaliteten i tilbudet fra en mobiltilbyder. Telenor investerer over fire milliarder årlig i telekomnettet i Norge, og Ookla har kåret Norge til landet med verdens raskeste mobilnett, sier Krokan.

Han sier en sammenligning av prisnivå mellom landene generelt også bør sammenligne lønnsnivå, slik at sammenligningen baseres på kjøpekraft.

Videre advarer Krokan mot for mye konkurranse i markedet, og sier at man særlig i Danmark over flere år har presset prisene så langt ned at mange av aktørene sliter med inntjeningen og evnen til å investere i markedet.

Fungerende kommunikasjonsdirektør i Telenor, Anders Krokan. Foto: Telenor
Fungerende kommunikasjonsdirektør i Telenor, Anders Krokan. Foto: Telenor

– Samme tendens har vi til dels sett i Sverige. En slik utvikling er ikke mobilkundene tjent med. I Norge må vi ikke sakte akterut i digitaliseringen, og vi bør være stolte av at nordmenn har blant verdens beste mobilopplevelser.

Når det gjelder Finland, hvor det tilbys fri bruk av mobildata, minner Krokan om at dette fører til økt bruk, ettersom trafikk flyttes fra fastnettet til mobilnettet.

– Dermed driver denne prisingen mobildatatrafikken, og siden mobilnettet er en delt ressurs, blir konsekvensen dårligere mobilopplevelser for alle. I Norge er folk flinke til å bruke trådløse soner, i motsetning til i Finland.

Merker konkurransen

Forbrukerrådet kritiserer mobiloperatører for å kun selge små datapakker. Til dette svarer Krokan at Telenor er opptatt av å tilby kundene det best mulige produktet, både i form av bruksmuligheter, sikkerhet og ulike tilleggstjenester.

– Vi har nylig lansert «Fleksi», som tilpasser seg kundens databruk, og har flere friheter inkludert. Eksempelvis gir «Fleksi» full frihet til å bruke data på flere Sim-kort, å bruke mobilen som trådløs sone, og inneholder ingen begrensninger på databruken i EU, sier Krokan.

Også Telia merker konkurransen i det norske mobilmarkedet. Senior kommunikasjonsrådgiver i Telia, Ellen Cecilie Scheen, sier de både vinner og taper kunder.

– Det siste liker vi selvsagt ikke. I 2017 var det ifølge tall fra Nkom over en halv million kunder som byttet selskap. Det tilsvarer cirka ti prosent av kundemassen og er en av mange indikatorer på konkurranse, sier Scheen til TV 2.

Hun sier Telia er en utfordrer, og at milliardsatsingen de startet for noen år siden for å utfordre Telenor, har bidratt sterkt til at Norge ifølge flere målinger har verdens beste digitale mobil-infrastruktur.

– Vi vant omfattende nasjonale dekningstester to år på rad, noe som bidro til at andre satset enda mer. Det har kommet alle norske mobilbrukere til gode. Samtidig utfordres vi på produkt og tjenester av mange mindre aktører som ikke selv har eget mobilnett, og det er sunt for konkurransen. Bare de siste årene har flere nye mobilaktører sett dagens lys, sier Scheen.

– Muligheten til å investere kan bli ødelagt

Kommunikasjonsrådgiveren sier prisene på mobiltjenester vil bestemmes av markedet, konkurransesituasjon, forbruksmønstre og kostnader, i likhet med andre konkurranseutsatte bransjer.

– At prisnivået er ulikt i ulike land henger sammen med flere faktorer. Ja, det koster mer å bygge samfunnskritisk mobilnett-infrastruktur i Norge, og man må dessuten tilpasse forretnings- og prismodeller til konkurransen, forbruksvaner og etterspørselen i det enkelte land man opererer i. Det gjør at man vil se ulike strategier i ulike land, sier Scheen.

I likhet med Krokan, advarer også hun mot at konkurransen på pris blir for stor. Det kan ifølge Scheen føre til at muligheten for bærekraftig inntjening for infrastruktureierne blir delvis ødelagt, slik at det blir vanskelig å investere videre i markedet.

– Det tjener ikke forbrukerne på i det lange løp. Når vi investerer milliarder av kroner i mobilnettet og bruker ressurser på å forbedre kvalitet og hastighet, gjør vi det fordi vi vil fortsette å tilby kundene våre en av verdens beste digitale infrastrukturer, sier Scheen.