tv 2 avslører:

Politiet sendte Josof (51) til feil hjemland – endte opp med kjemperegning

Utvisningsblemmen til Politiets utlendingsenhet (PU) koster skattebetalerne dyrt. Det viser reiseregningene TV 2 har fått innsyn i, etter at PU feilaktig sendte Josof Ahmed Ismail til Tanzania, og måtte hente ham tilbake til Norge.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

PU betalte flybilletter, hotell og diett for tilsammen fem politifolk som reiste på langtur med Ismail.

Reisen gikk først fra Oslo via Amsterdam til Dar es Salaam i Tanzania og tilbake samme vei igjen. Da PU tre måneder senere måtte Josof tilbake, gikk turen via Addis Abeba i Etiopia til Hargeisa i Somalia og tilbake til Oslo.

Overtiden alene for de to ledsagere som hentet Ismail i Somalia var på over 34.000 kroner.

Overtiden er uvanlig høy, bekrefter PU i en epost på spørsmål fra TV 2 etter den feilslåtte utvisningen.

– Det er høyere enn vanlig. Ved en ordinær transport ligger prisen på overtid på mellom 8000-9000 per ledsager.

Reiseregningene TV 2 har fått innsyn i viser at overtiden til sammen på begge turene ble på over 56.115 kroner.

I tillegg kommer flybilletter, hotell og diett med mer, som det framgår av den totale oppsummeringen i faktaboksen under.

Her er regnestykket

Utgifter Tanzania: 122.372 kroner

 • Overtid: 21.890 kroner
 • Reiseregning: 20.093 kroner
 • Flybilletter PU: 60.004 kroner
 • Flybillett Warsame: 13.385 kroner
 • Tilskudd: 7000 kroner

Utgifter Somalia: 78.851 kroner

 • Overtid: 34.225 kroner
 • Reiseregning: 19.989 kroner
 • Flybilletter PU: 20.140 kroner
 • Flybillett Ismail: 4497 kroner

Overtid i alt: 56.115 kroner

 • Overtid Tanzania: 21.890 kroner
 • Overtid Somalia: 34.225 kroner

Reise Tanzania og Somalia: 201.223 kroner

 • Tanzania: 122.372 kroner
 • Somalia: 78.851 kroner

Påstod Ismail løy om sin identitet

Som TV 2 tidligere har fortalt, ble Ismail utvist 22. februar i år – over 30 år etter at han kom til Norge – fordi utlendingsmyndighetene påstod at han hadde løyet om sin identitet.

Ismail har siden han kom til Norge i 1987 stått fast på at han er fra Somalia, men i 2009 startet PU utvisningssak mot ham, og påstod hardnakket at hans rette hjemland var Tanzania.

Det endte med at Utlendingsnemnda (UNE) trakk mannens oppholdstillatelse i 2012. Seks år senere ledsaget tre politibetjenter ham til Tanzania.

I PUs rapport om turen går det fram at Ismail i et intervju på Politiets utlendingsinternat på Tandum før utsendelse sa at han ikke ville reise til Tanzania fordi han var fra Somalia. Ismail ble da tilbudt sju tusen kroner for å samarbeide om returen til Tanzania. Siden han allerede var fengslet for tvangsutsendelse, tok han imot pengene.

Dette er den første utgiftsposten på den lange rundreisen.

«Han godtok dette, og sa han ville bruke pengene på å komme seg til Somalia ved første mulighet», heter det i rapporten.

Flybilletter til over 70.000

PU kjøpte flybilletter til tre politibetjenter på flyselskapet KLM for totalt 60.004 kroner, og en billett til Ismail til 13.385 kroner. Billetten hans ble bestilt i navnet til den tanzanianske borgeren Warsame Abdulhakim Hassan, som PU påstod var Ismails ekte navn.

Flyturen til Dar es Salaam i Tanzania gikk rolig for seg, ifølge PUs rapport. Ismail så film, spiste og sov innimellom.

Men på flyplassen oppstod det problemer med innreisen da grensekontrolløren gjentatte ganger, igjen ifølge rapporten, stilte følgende spørsmål til Ismail: «Hvorfor snakker du ikke morsmålet ditt til meg?». Ismail svarte at han var fra Somalia og ikke Tanzania. Da nektet grenseinspektøren Ismail innreise.

Hilton Hotel

Ismail ble satt i forvaring på flyplassen, mens de tre polititjenestemennene sjekket inn på Double Tree by Hilton Hotel i hovedstaden Dar es Salam.

Der ble de til kvelden etter. I mellomtiden var Ismail blitt fengslet for ulovlig opphold i Tanzania.

Da politifolkene landet på Gardermoen og var vel hjemme igjen, hadde reiseregningen inkludert overtid, flybilletter, hotell, diett og andre utgifter kommet opp i over 122.000 kroner.

De sju tusen kronene Ismail hadde fått med seg på turen forsvant raskt i fengselet i Dar es Salam. Han forteller at han måtte betale de væpnede vaktene høye summer for å få vann og mat.

Den somaliske ambassaden i hovedstaden Dar es Salaam betalte Ismail ut av fengslet i Tanzania, og hjalp ham tilbake til Hargeisa i Somalia, som han flyktet fra for 32 år siden.

Der måtte PU hente ham, etter at UNE innrømmet at de hadde tatt feil og gitt ham den permanente oppholdstillatelsen tilbake.

PU på tur igjen

PU påstod før reisen både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett at tanzanianske myndigheter hadde akseptert å ta i mot Ismail, men i et utvisningsvedtak fra 15. mars gir tanzanianske myndigheter Ismail to dagers frist på å forlate landet.

Nesten tre måneder etter at Ismail ble sendt ut, reiser en politibetjent og en tolk reiser med Ethiopian Airlines til Etiopia. De tar inn på Hilton hotell i hovedstaden Addis Abeba 9. mai, og sjekker ut to dager senere.

11. mai henter de Ismail i Somalia, og reiser tilbake til Oslo via Addis Abeba samme dag.

Regningen for Somalia-turen kommer på tilsammen 78.851 kroner, inkludert overtid på 34.225 kroner.

Sluttregning på over 200.000

PU reiste til Tanzania med en flybillett på den tanzanianske borgeren Warsame Abdulhakim Hassan. De kom tilbake med samme mann, men på billetten er navnet endret til Josof Ahmed Ismail.

Utvisningsblemmen koster tilsammen 201.223 kroner.

Når PU slipper Ismail av på gata i Oslo sentrum lørdag 11. mai, er han helt blakk, uten bolig og han eier ikke annet enn det han står og går i.

Ismail forteller at PU ba ham oppsøke sosialkontoret påfølgende mandag for å få hjelp.

– Det samme skjedde i Oslo som i Tanzania. De sa bare ha det, ha det, og så dro de, sier Ismail.

Forsvarer pengebruken

Ledelsen i PU har fått gjentatte spørsmål fra TV 2 om å stille til intervju, men avslår gang på gang. I en epost viser PU til at saken er anmeldt til Spesialenheten for politisaker.

Det er Ismails advokat Arild Humlen som har anmeldt PU for å ha kommet med uriktige opplysninger til domstolene.

I eposten understreker PU at de alltid jobber for å holde kostnadene nede, og konkluderer med at 200.000 ikke er en unaturlig sum.

«Hva gjelder kostnader minner vi om at snittprisen for en uttransportering i kategorien avslag asyl er 80.000 kr. Videre hadde ledsagede uttransporter en snittpris på i overkant av 100.000 kroner i første tertial i år. At to transporter da beløper seg til oppunder 200.000 kroner er derfor ikke unaturlig».

Skylder på hverandre

På spørsmål om hvordan politiet kan sende en person til feil hjemland, peker PU på UDI og UNE.

«Ett av samfunnsoppdragene til Politiets utlendingsenhet (PU) er å effektuere endelige vedtak som Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har fattet. I denne saken forholdt vi oss til et endelig vedtak fra UNE».

UNE legger på sin side ansvaret på PU, som startet utvisningssaken og fikk Ismail varetektsfengslet for uttransport til Tanzania.

– UNE har ikke slått fast at han er fra Tanzania. Vi har fattet et vedtak om at han må forlate landet, og siden han ikke gjorde det, var det politiet som hadde ansvaret for uttransport. Han ble ikke akseptert i Tanzania, og vi beklager de forholdene han ble utsatt for, sier seksjonsleder Georg Rønnevig i Utlendingsnemda til TV 2.

Ismail fikk tilbake oppholdstillatelsen 23. april.

PU vil ikke beklage

TV 2 har sendt flere spørsmål til PU på epost.

– UNE beklaget på TV 2 belastningene Ismail ble utsatt for, gjør PU det samme? Hvordan vil PU sikre at dette ikke skjer igjen?

«Som du vet er dette en sak som Spesialenheten for politisaker skal ta stilling til. Det blir dermed ikke riktig av oss å stille til intervju, eller kommentere denne saken i ytterligere detalj nå. Som tidligere nevnt vil vi samarbeide med Spesialenheten, og besvare alle spørsmål de har», skriver kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset.

Spesialenheten har foreløpig ikke avgjort om de skal etterforske saken.

Uvanlig med tre ledsagere

PU fikk Ismail til å skrive under på en avtale om assistert retur (frivillig hjemreise) etter at han var blitt fengslet på Trandum for tvangsretur.

Det er ikke vanlig at politiet følger med på assisterte returer. PUs egne tall viser at 12,5 prosent av alle assisterte returer de første fem månedene i år ble ledsaget av politiet.

PU svarer ikke på hvorfor de valgte å sende tre polititjenestemenn med på reisen til Tanzania, men svarer på generelt grunnlag.

«Det er flere momenter som er med i vurderingen av antall ledsagere som følger med en utlending som uttransporteres, både tvangsreturer og assisterte ledsagede returer. Dette inkluderer blant annet sikkerhetsvurderinger og avtaler med returlandet med hensyn til gjennomføring av returer. Eventuelt behov for ledsagelse blir vurdert i hvert enkelt tilfelle på bakgrunn av grundige vurderinger».

UDI opplyser at det som en klar hovedregel ikke gis assistert retur til personer som har blitt pågrepet av politiets utlendingsenhet (PU) og sitter på Trandum, men at ordningen med ledsaget retur brukes i enkelte unntakstilfeller.​

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook