Hevder de har nye bevis i Orderud-saken: Viser til brev fra Sverige

Privatetterforsker Tore Sandberg hevder nye detaljer i Orderud-saken bør føre til gjenopptakelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Privatetterforsker Tore Sandberg holdt mandag ettermiddag pressekonferanse på Orderud gård på Sørumsand i forbindelse med kravet om gjenopptakelse av Orderud-saken.

Der hadde han varslet at de ville avsløre nye detaljer rundt gjenopptakelsen.

Under pressekonferansen leste Sandberg blant annet opp et brev datert 28. mai 1999. I det hittil ukjente brevet sendt fra Sverige oppgis navn og adresse på personer som angivelig skal stå bak mordene på Orderud gård.

I brevet knyttes også jugoslavisk mafia til trippeldrapet, hevder Sandberg.

Nye våpenbeviser

Et annet sentralt element som Sandberg la fram under pressekonferansen er det han mener er nye våpenbeviser.

– Vi har forelagt bevisene for norsk og amerikansk våpen-ekspertise, og de har kommet med klokkeklare konklusjoner som forkaster konklusjonene i retten, hever Sandberg.

Våpnene som ble brukt under drapene ble aldri funnet.

Lars Grønnerud, en av de dømte i saken, forklarte at han i 1999 hadde gitt en revolver til Per Orderud, for så å ta med seg en av de to pistolene til Kristin Kirkemo tilbake.

Kirkemo, som også er en av de dømte i saken, skulle året før ha tatt med seg to pistoler fra Molde. Hun har tidligere forklart at hun dro til Molde for å kjøpe disse to våpnene på oppdrag fra Per Orderud. Det var en av disse pistolene Grønnerud skal ha tatt med seg tilbake til leiligheten sin i Oslo.

Politiet mener det er bevist at revolveren Grønnerud skal ha gitt til Per Orderud og den gjenværende pistolen fra Kirkemo ble brukt under drapene, men det er her Sandberg mener det er en logisk brist:

Hjemme i leiligheten til Grønnerud fant politiet en pistol av merket Ruger, hvilket ifølge Sandberg betyr at Per og Veronica Orderud måtte ha sittet igjen med et Luger-våpen.

Fakta: Dette er Orderud-saken

Natt til pinseaften, 22. mai 1999 skytes og drepes ekteparet Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84) med hhv 2 og 4 skudd og datteren Anne Orderud Paust (47) med 6 skudd i kårboligen på gården Orderud i Sørum.

Etter rettssak i Nes herredsrett og ankesak i Eidsivating lagmannsrett blir ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, samt Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød alle dømt for medvirkning til drap.

Ingen ble dømt for selve drapshandlingene, og alle de dømte har hevdet sin uskyld.

Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel, samt fradømt arveretten til gården. Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel, og anket til Høyesterett som forkastet anken. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel etter at påtalemyndigheten anket dommen på 2,5 års fengsel fra Nes Herredsrett.

14. januar 2015 ble Veronica Orderud, som den siste av de fire, løslatt etter 16 år i fengsel.

– Den har ingenting med drapene i kårboligen å gjøre. Det må ha vært kjent at Luger ikke er et drapsvåpen, sier Sandberg.

– Selv om vi ser bort fra forklaringene til Per og Veronica, selv om vi bare forholder oss til Kirkemo og Grønneruds forklaringer, så sitter i så fall Per og Veronica igjen med et våpen som det er utelukket at kan ha blitt brukt under drapene i kårboligen, hevder Sandberg.

– Betydelig antall bevis

Sandberg leverte inn begjæringen til gjenopptakelseskommisjonen på fredag. Da sa han at de navngir den de mener er gjerningspersonen i begjæringen, men ønsket ikke å avsløre navnet da.

Begjæringen består av totalt 685 sider, som ifølge privatetterforsker Thore Sandberg inneholder nye beviser han mener bør føre til en ny rettssak for det nå fraskilte ekteparet Orderud.

– Det er et betydelig antall bevis. Oppsummeringskapittelet i begjæringen er på 63 punkter, sier privatetterforsker Tore Sandberg til TV 2.

Per og Veronica Orderud var med da begjæringen ble levert gjenopptakelseskommisjonen. Per sa under et intervju med TV 2 fredag at han mener begjæringen inneholder beviser som kan frifinne dem.

– Det er viktig fordi jeg har fått en uriktig dom og derfor ønsker jeg å få saken opp på nytt, sa Per Orderud.

– Hvordan ser du på muligheten til å få saken gjenopptatt?

– Jeg synes vi har gode muligheter, for Tore Sandberg har lagt ned et fantastisk arbeid, og jeg føler at mange av tingene han kommer med nå tilbakeviser elementene påtalemyndigheten har brukt for å dømme oss.

Ingen dømt for drapet

Orderudsaken er en av Norges mest omtalte drapssaker, og er spesiell – blant annet fordi ingen ble dømt for selve drapshandlingene.

Ekteparet Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) ble skutt og drept på gården Orderud på Sørum natt til 22. mai 1999.

Per og Veronica Orderud, samt Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble alle dømt til lange fengselsstraffer for medvirkning til drapene.

Alle fire har nektet for at de utførte drapene.

TRIPPELDRAPET PÅ SØRUM: Her på Orderud gård ble drapene begått i 1999.
TRIPPELDRAPET PÅ SØRUM: Her på Orderud gård ble drapene begått i 1999. Foto: Løchen, Per

Flere av de dømte har tidvis skylt på hverandre. I 2004 skal Grønnerød ha sagt at Kirkemo sto bak drapene, en forklaring han senere trakk, og i et intervju i 2008 hevdet Kirkemo at det var Per og Veronica som utførte dem.

Kristin Kirkemo har hevdet at hun overleverte to håndvåpen til Per og Veronica Orderud lille julaften året før drapene, og at det også pågikk drapsplanlegging etter at juleselskapet den kvelden var over.