Vil ha Uber tilbake til Norge for å senke høye drosjepriser

Uber og andre aktører må inn for å gi drosjenæringen konkurranse. Det vil senke drosjeprisene og øke fortjeneste, mener konkurransedirektøren.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er et behov for å åpne for nye aktører i det norske drosjemarkedet som kan bryte den onde sirkelen med stadig høyere priser og mer tomkjøring, sier direktør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet.

Drosjeprisene har steget mye mer enn snittet på andre varer og tjenester de siste ti årene.

Tomkjøring

En viktig årsak i følge konkurransedirektøren er tomkjøringen.

– Tomkjøring fører til høyere priser, og er dårlig for miljøet. Når halvparten av tiden er tomkjøring, er det ikke så rart at det blir dyrt, fastslår Sørgard.

Ferske tall viser at halvparten av all drosjekjøring er tomkjøring – det vil si kjøring uten passasjerer i bilen. I Oslo er det registrert 53 prosent tomkjøring og på landsbasis har det økt år for år.

– Ond sirkel

– Det er en ond sirkel næringen er kommet inn i, som er uheldig både for sjåførene, passasjerene og miljøet, sier Sørgard til TV 2.

Nå vil Konkurransetilsynet ha Uber og andre aktører tilbake i markedet for å presse ned kostnaden for kundene. Uber la ned sin tjeneste i Norge i fjor høst etter at Oslo-poltiiet mente de drev ulovlig. Selskapet ønskes nå velkommen tilbake.

– Vi må ha aktører som kan øke inntjeningen og samtidig sikre kundene billigere drosjer, sier Sørgard.

Han viser til at det i USA lenge har vært en åpning for andre løsninger enn tradisjonelle drosjer, for eksempel Uber-drosjer.

– Erfaringen fra USA kan gi oss en indikasjon på hva som vil skje med tomkjøringen dersom en åpner for nye forretningsmodeller. Tall fra Los Angeles og Seattle viser at mens tomkjøringen er på om lag 60 prosent for tradisjonelle drosjer, er den 35 til 45 prosent for Uber-drosjer, sier Sørgard.

Sørgard mener teknologien som benyttes av Uber, en app som hjelper deg å finne den nærmeste ledige bilen, er godt egnet til å matche tilbud og etterspørsel. Dessuten har Uber en større fleksibilitet ved at de i større grad går inn og ut av markedet i takt med svingninger i etterspørselen.

– Nye aktører kan gi en helt ny dynamikk i markedet, og bryte med den onde sirkelen med høyere priser og i neste omgang mer sløsing.

– Uenig

– Jeg er uenig i at dette vil føre til lavere priser og et bedre drosjetilbud, sier Tom Nesslin, fylkesleder avdeling Bergen, Norges Taxiforbund.

Han tror ikke på at Uber-sjåfører vil gi samme forutsigbarhet. Han tror også at kunder som for eksempel er avhengig av at en drosjesjåfør kommer til et planlagt tidspunkt kan vente seg noen ubehagelig opplevelser.

– Det er også klart at rammebetingelsene må være de samme. Og at kravene til Uber-sjåfører og andre blir like, presiserer Nesslin.

Må respektere spilleregler

Sørgard er enig i at det må stilles krav, og at eksempelvis innbetaling av skatter og avgifter må være det samme for de nye konkurrentene han ønsker velkommen.

– De nye aktørene respekterer spillereglene og betaler skatt på lik linje med eksisterende aktører.

– Du ser for deg at den ordinære drosjenæringen må slankes og at flere må se seg om etter nye jobber?

– Ja, det vil bli en konsekvens, men så vil også markedet og inntjeningen bli bedre for de som er igjen, sier Sørgard.