Krever at Orderud-saken gjenopptas: – Vi har navngitt gjerningsmannen i begjæringen

Per og Veronica Orderud ble i 2002 dømt for medvirkning til trippeldrap. Privatetterforsker Tore Sandberg leverte fredag inn krav om gjenopptakelse av saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg lover aldri noe til mine klienter, men jeg mener helt bestemt lovens krav til gjenåpning er oppfylt, sier Sandberg til TV 2.

– Vi har også navngitt gjerningsmann i denne gjenåpningsbegjæringen, utdyper han.

– Hvem er det?

– Det vil jeg ikke si noe om her, sier Sandberg.

Begjæringen består av totalt 685 sider som ifølge privatetterforsker Thore Sandberg inneholder nye beviser han mener bør føre til en ny rettssak for det nå fraskilte ekteparet Orderud.

– Det er et betydelig antall bevis. Oppsummeringskapittelet i begjæringen er på 63 punkter, sier privatetterforsker Tore Sandberg til TV 2.

Per Orderud: – Tilbakeviser argumentene til påtalemyndighetene

Per og Veronica Orderud var med da begjæringen ble levert gjenopptakelseskommisjonen. Per mener begjæringen inneholder beviser som kan frifinne dem.

Til TV 2 viser de to frem en av permene som inneholder detaljer som kan gi dem en ny sjanse.

– Det materiale Tore har lagt frem tilbakeviser mesteparten av de argumentene påtalemyndighetene la frem i begge rettsprosessene, sier han til TV 2.

Dette er Orderud-saken

Natt til pinseaften, 22. mai 1999 skytes og drepes ekteparet Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84) med hhv 2 og 4 skudd og datteren Anne Orderud Paust (47) med 6 skudd i kårboligen på gården Orderud i Sørum.

Etter rettssak i Nes herredsrett og ankesak i Eidsivating lagmannsrett blir ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, samt Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød alle dømt for medvirkning til drap.

Ingen ble dømt for selve drapshandlingene, og alle de dømte har hevdet sin uskyld.

Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel, samt fradømt arveretten til gården. Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel, og anket til Høyesterett som forkastet anken. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel etter at påtalemyndigheten anket dommen på 2,5 års fengsel fra Nes Herredsrett.

14. januar 2015 ble Veronica Orderud, som den siste av de fire, løslatt etter 16 år i fengsel.

– Føler du deg sikker på at det blir en gjenopptakelse?

– Man kan aldri være sikker, men jeg har en god følelse, sier Per Orderud, som får støtte fra ekskona:

– Man kan absolutt ikke være sikker, sier Veronica Orderud.

Orderudsaken er en av Norges mest omtalte drapssaker, og er spesiell – blant annet fordi ingen ble dømt for selve drapshandlingene.

Ekteparet Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) ble skutt og drept på gården Orderud på Sørum natt til 22. mai 1999.

– Våpenbevis mest sentralt

Per og Veronica Orderud, samt Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble alle dømt til lange fengselsstraffer for medvirkning til drapene.

Alle fire har nektet for at de utførte drapene.

Flere av de dømte har tidvis skylt på hverandre. I 2004 skal Grønnerød ha sagt at Kirkemo sto bak drapene, en forklaring han senere trakk, og i et intervju i 2008 hevdet Kirkemo at det var Per og Veronica som utførte dem.

Kristin Kirkemo har hevdet at hun overleverte to håndvåpen til Per og Veronica Orderud lille julaften året før drapene, og at det også pågikk drapsplanlegging etter at juleselskapet den kvelden var over.

– De mest sentrale bevisene er våpenbevis, knyttet til overlevering av våpen, sier Sandberg til TV 2 om den nye begjæringen om gjenopptakelse.

– «Teknisk bevislinje» forkastes

Per og Veronica Orderud har hele tiden avvist Kirkemos historie om våpenoverlevering og drapsplanlegging på julaften 1998 og ifølge Sandberg vil det han kaller den «tekniske bevislinjen» rundt de aktuelle våpnene bli tilbakevist i begjæringen.

– Denne tekniske bevislinjen har vi latt norsk og amerikansk våpenekspertise undersøke og den konklusjonen som alle har bygget på forkastes helt og fullt, hevder Sandberg overfor TV 2.

Sandberg, som i en årrekke har vært hyret av Per og Veronica Orderud, har også tidligere hevdet at han har nye beviser som vil renvaske sine oppdragsgivere.

Varslet kamp for renvasking

I 2009 varslet han helt nye vitner og en mulig ny gjerningsmann.

Da Per Orderud ble sluppet ut av fengsel i 2015 varslet han umiddelbart at han ønsket å fokusere på gjenopptakelsesbegjæring.

I mai 2015 tok Per og Veronica Orderud ut skilsmisse, men understreket i en pressemelding at de ville kjempe sammen for å renvaske seg for trippeldrapet.

– Skilsmissen har ingen innvirkning på at vi fullt ut vil fortsette å samarbeide med å fremme en begjæring om å gjenåpne straffesaken i samarbeid med våre advokater og privatetterforsker Tore Sandberg, het det i meldingen.