Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug under fylkesårsmøtet i Oslo FrP på Håndtverkeren i Oslo.
Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug under fylkesårsmøtet i Oslo FrP på Håndtverkeren i Oslo. Foto: NTB Scanpix

FrPs eldrebløff

«Arbeiderpartiet kaster ut eldre for å gi plass til romfolk». Omtrent slik har Frp angrepet byrådet i Oslo den siste uka, for åpne mikrofoner, skriver bystyrerepresentant Eivind Trædal (MDG).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sylvi Listhaug har fått tusenvis av likes og delinger på sin populære Facebook-side, og hundrevis av kommentarer om hvilke landssvikere Ap og resten av byrådspartiene er.

Hun lykkes godt med å spille på avsky mot romfolk, og folks engasjement for eldre. Det er bare noen problemer med denne fortellingen:

Så å si ingenting av det Frp påstår stemmer, og Frp skjuler sin egen rolle i det som faktisk skjer

Utgangspunktet for hele denne debatten er at byrådet i Oslo sikrer bedre kvalitet på sykehjemmene i byen, blant annet ved å tilby sykehjemsplasser med enerom med eget bad, som gir en mer verdig hverdag for de eldre.

Sylvis forslag

St. Hallvardshjemmet var et av sykehjemmene i byen som ikke opprettholdt disse kravene. Dermed har det blitt nedlagt, og de eldre har fått tilbud om bedre plasser andre steder. Noen av de eldre føler naturlig nok at det er skremmende å måtte flytte fra et sted de er glade i. Det har vært en vanskelig prosess, blant annet beskrevet på NRK Brennpunkt i fjor.

Men realiteten er altså at alle disse eldre som «kastes ut» av sykehjemmet, blir «kastet inn» på sykehjem med langt høyere standard, som sikrer en bedre og mer verdig hverdag.

Hvem innførte disse nye kvalitetskravene som St. Hallvardshjemmet ikke kunne leve opp til? Jo, det var FrPs daværende helsebyråd Sylvi Listhaug. I Byrådssak 184/09, «Sykehjembehovsplan – rammeplan for heldøgns boform for omsorg og pleie; sykehjem og Omsorg+ i Oslo kommune 2010 – 2020». Saken ble tatt til orientering av bystyret 21. April 2010.

Frp finansierer

I den planen kan vi blant annet lese følgende formulering i kapittel 6 : «Det er viktig å legge til rette for pene, omgivelser, enerom, eget bad og ikke minst mulighet for privatliv i sykehjemmene». Et samlet bystyre har stemt for, og byrådet følger opp.

Men hvem er det som har bestemt at St. Hallvardhjemmet brukes til akuttovernatting til romfolk?

Dette gjøres av Kirkens bymisjon, blant annet med penger fra FrPs justisminister Tor Mikkel Wara, som sponser 100 av de 130 plassene. Nevnte jeg at Listhaug inntil nylig hadde denne ministerposten?

At byrådet i Oslo skulle ha instruert Kirkens bymisjon i bruken av deres egne lokaler etter at sykehjemskontrakten gikk ut, faller på sin egen urimelighet.

Eivind Trædal, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne og medlem av helse- og sosialkomiteen. (Calle Huth / MDG)
Eivind Trædal, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne og medlem av helse- og sosialkomiteen. (Calle Huth / MDG)

Frp kritiserer altså byrådet for å gi de eldre den kvaliteten på sykehjem som Frp selv har foreslått og stemt for, og for å tilby akuttovernatting som deres egen minister betaler for. Overnattingsplassene som tilbys blant annet til romfolk er av bedre kvalitet enn de feltsengene de fikk i Gamlebyen kirke hvor tilbudet var før. Men sykehjem passer det ikke til.

Urimelige påstander

En av kjernene i mistillitsforslaget er en annen feilaktig påstand: At byrådet systematisk avvikler private sykehjem. Det faller på egen urimelighet. Oslo kommune har har 700 sykehjemsplasser ute på anbud for private aktører. At noen aktører ikke vil legge inn anbud kan byrådet vanskelig kontrollere.

Private skal fortsatt være samarbeidspartner med kommunen på sykehjemsdrift. Men sykehjem som har for lav standard, blir byttet ut med sykehjem med en standard som gir eldre en verdig hverdag.

Grunnpremisset i FrPs kritikk ser ut til å være at Oslo mangler sykehjemsplasser. Dette er også direkte feil. Vi har ikke ventelister på sykehjem i Oslo. Alle som som får vedtak får det innenfor statens norm på fire uker. Faktisk har Oslo såpass bra tilbud at vi har som ambisjon å klare det innen to uker, noe vi klarer å innfri de fleste tilfeller.

Færre eldre

Bakgrunnen for at Oslo kan legge ned sykehjemsplasser, er at vi har fått 4000 færre eldre siden 2005. I tillegg er det stadig flere eldre som ønsker å få omsorg i egen bolig. Altså har behovet for sykehjemsplasser sunket. Kommunen bruker naturligvis ikke skattebetalernes penger på å opprettholde tomme sykehjemsplasser. Men antallet vil trolig øke i framtida. Kommunen har fått et «pusterom».

Dette pusterommet benytter kommunen til å totalrehabiliterer og bygge nye sykehjem slik at eldre kan flytte ut av bygg som ikke har en tilfredsstillende standard, og inn i nye og bedre sykehjem. I perioden 2020-2023 vil vi få nye Majorstutunet, nye Lambertseter, Nye Oppsalhjemmet, nye Dronnings Ingrids hage, nye Furuset demenslandsby og nye Tåsen sykehjem.

Men omsorg handler ikke bare om bygninger, men også om varme hender. I 2018 ansettes også 110 nye årsverk i sykehjemmene. Også hjemmepleie blir styrket med 500 nye årsverk i bystyreperioden, så flere kan få god omsorg i egen bolig. Vi innfører også en tillitsreform, som gir mindre «stoppeklokkeomsorg» og mer tid med de eldre.

Komfortable med å lyve

FrPs kritikk og mistillitsforslag er altså basert på at byrådet oppfyller bystyrets vedtak, og følger de føringene Frp selv har lagt både da de satt i byråd og som de nå setter fra regjering. Det må være første gang et byråd blir utsatt for mistillit fordi man har gjort akkurat det bystyret har vedtatt.

Det er en utfordring at vi har sentrale politikere i Norge som er så komfortable med å lyve og spille på frykt som Frp. Både Sylvi Listhaug og mine egne bystyrekollegaer Aina Stenersen og Carl I. Hagen framstår fullstendig skruppelløse i sitt forsøke på å villede om både hva som skjer i Oslos eldreomsorg, og om deres egne vedtak og deres eget ansvar.

I den forbindelse trenger vi fakta på bordet, og medier som er i stand til å opptre som mer enn mikrofonstativer. Oslos eldre fortjener bedre omsorg enn de har hatt under borgerlig styre. Det får de heldigvis nå. Ikke rart Frp er desperate etter å forvrenge denne virkeligheten.​