Snøskredfare stopper Edmunds sommerkiosk

ISTERDALEN (TV 2) Kiosken til Edmund Meyer er kun åpen om sommeren. Nå risikerer han at den må rives på grunn av et snøskred som kan komme om tusen år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg kommer aldri til å gi meg!

Turistvert Edmund Meyer i Isterdalen ved inngangsporten til Trollstigen slår oppgitt ut med hendene.

Han er mildt sagt rasende etter at han i verste fall må rive kiosken han har satt opp langs den nasjonale turistveien som tar imot over 800 000 turister hver sesong. Han driver en av de største reiselivsbedriftene i Rauma og har investert stort i Isterdalen.

– Jeg har overhode ingen forståelse for vedtaket til fylkesmannen i Trøndelag. Dette er rett og slett idioti, sier Meyer til TV 2.

Tusenårsskred

Kioskfarsen som han beskriver som idioti har sin bakgrunn i følgende historie: Meyer søkte i fjor vår Rauma kommune om å få sette opp kiosken. Han fikk ja med vilkår at han måtte snu åpningen av kiosken på grunn av rasfare om vinteren.

– Det er jo nokså bakvendt for oss som skal drive med reiseliv å gjemme bort kioskinngangen ned mot en parkeringsplass og ikke vendt mot hovedveien. Vi taper millionbeløp på dette over flere år, fortalte Meyer til TV 2 i fjor sommer.

Men historien stopper ikke der. Fylkesmannen i Møre og Romsdal mente byggetillatelsen til Rauma kommune var ulovlig og opphevet vedtaket med begrunnelse i at det er skredfare om vinteren og at trykket fra fonna er en fare for både mennesker og bygning. Skredeksperter har vurdert rasfaren i et tusenårsperspektiv; at raset kan komme om hundre år eller tusen år.

– Det har aldri vært ras her! Hvis du ser her er så er det ikke et tre som har bøyd seg på hundrevis av år, sier Meyer og peiker opp på fonna i fjellet ovenfor.

– Og vi har jo stengt om vinteren. Problemstillingen henger ikke på greip.

Materielle verdier

Meyer anket avgjørelsen og nå har Fylkesmannen i Trøndelag endelig avgjort saka. Byggegodkjennelsen fra Rauma kommune er opphevet.

– Utgangspunktet er at regelverket skal ta hensyn til både sikkerhet for mennesker og materielle verdier – og sånn sett er det vanskelig å skille mellom sommer og vinter, sier seksjonsleder Trond Flydal ved juridisk enhet hos Fylkesmannen i Trøndelag.

– Men det er vel enighet om at det ikke går snøskred om sommeren?

– Det er jo det som er problematikken og som vi har jobbet litt med her. En har prøvd å knytte bruken opp mot åpningen av Trollstigen. Åpningen er jo til ulike tider og Statens vegvesen har nødvendigvis ikke full oversikt over rasfaren i området ellers. Det er mange problemstillinger her som gjør det vanskelig å friskmeldte kiosken å et gitt tidspunkt, svarer Flydal.

– Du føler ikke at byråkratiet kan bli latterliggjort gjennom et sånt vedtak?

– Jeg tenker at her er man opptatt sikkerhet for mennesker og materielle verdier, og det er et hensyn som vi er pålagt å ta. Så kan jo folk ha ulik oppfatning og at det kan oppfattet rigid, sier Trond Flydal.

I verste fall må hele kiosken nå rives.

– Kiosken kommer aldri til å bli revet. Aldri, tordner Meyer.

– Hvis kommunen kommer til at den må rives?

– Den skal ikke rives.

– Men du må jo forholde deg til lover og regler?

– Nei, jeg godtar ikke reglene når de er laget på den måten som de er nå.

Uforståelig

Han får støtte fra ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad.

– Jeg skjønner Meyer veldig godt. Det er et regelverk som ikke henger sammen med virkeligheten, og da blir det uforståelig for folk. At det ikke er lov å ha åpent en kiosk om sommeren når det er fare for snøskred, det henger ikke sammen. Det forstår ikke folk, så da blir vedtaket veldig rart, selv om jeg har respekt for byråkratiet hos fylkesmannen - at de må håndheve loven. Men samtidig så må det henge sammen med virkeligheten, og det er jo det som er poenget hans; dette har ikke rot i virkeligheten! Det er uheldig både for byråkratiet og for samfunnet, sier ordfører Hustad til TV 2.

OPPGITT: Ordfører Lars Olav Hustad (t.v.) støtter turistvert Edmund Meyer i kampen for å beholde kiosken som kan bli tatt av tusenårsskred.
OPPGITT: Ordfører Lars Olav Hustad (t.v.) støtter turistvert Edmund Meyer i kampen for å beholde kiosken som kan bli tatt av tusenårsskred. Foto: Arne Rovick

– Må Meyer rive kiosken sin?

– Nå skal vi diskutere hvordan vi skal ta dette videre etter fylkesmannen sitt vedtak. Alle skjønner jo at det blir urimelig, så må vi sette oss ned for å finne avbøtende tiltak slik at han får drive dette her. Reiselivet er en viktig næring for kommunen og Meyer er en viktig samfunnsutvikler, understreker ordføreren.

En av løsningene kan bli at Meyer må bygge en jordvoll for å slippe å rive kiosken.

– Jeg må først få vite hvor mange trillebårlass med jord jeg må bruke for å bygge jordvollen, sukker Meyer.