Utenlandske sjåfører som bryter norske regler har lenge vært et betydelig problem. Ofte dreier det seg om grove brudd på kjøre- og hviletid. Mange av disse har blitt utvist fra landet, men nå skal det være slutt på denne praksisen. Dette bildet er fra en kontroll hvor det ble avdekket manipulasjon med rensesystemet. Foto: Statens vegvesen.
Utenlandske sjåfører som bryter norske regler har lenge vært et betydelig problem. Ofte dreier det seg om grove brudd på kjøre- og hviletid. Mange av disse har blitt utvist fra landet, men nå skal det være slutt på denne praksisen. Dette bildet er fra en kontroll hvor det ble avdekket manipulasjon med rensesystemet. Foto: Statens vegvesen.

Vanskeligere å utvise sjåfører

Men politiet gir seg kanskje ikke så lett...

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De siste årene har en rekke utenlandske sjåfører blitt utvist av landet etter for eksempel grove brudd på kjøre- og hviletid.

Nå er det slutt på denne praksisen. I alle fall til en viss grad.

Yrkessjåfører som regelmessig er på transportoppdrag i Norge skal i følge en ny vurdering fra UDI anses for å ha midlertidig oppholdstillatelse. Tungt.no sitter på dokumentasjon som viser dette. Dermed omfattes de av utlendingsloven §112 og har oppholdsrett i landet.

Vilkårene ikke lenger til stede

Har man midlertidig oppholdsrett i landet er det igjen knyttet vilkår til når man kan utvises. Det går på strafferammen for hvilket brudd man gjør. Dersom man bryter mot forhold som har en strafferamme på mer enn ett års fengsel, kan man utvises.

De aller fleste brudd som utenlandske sjåfører er involvert i, går dog på overtredelser regulert i vegtrafikklovens §31 og overtredelser her kan straffes med bøter eller fengsel INNTIL 1 år.

Dermed er ikke lenger vilkårene for utvisning til stede.

Vær glad denne sjåføren ble stanset

Kjempet for saken lenge

En som har jobbet mye for utenlandske sjåførers rettigheter, er advokat Patrick Lundevall-Unger.

- Jeg har jobbet for denne saken i mange år og føler at norsk praksis er hårreisende, forteller advokat Patrick Lundevall-Unger. Foto: Privat/tungt.no
- Jeg har jobbet for denne saken i mange år og føler at norsk praksis er hårreisende, forteller advokat Patrick Lundevall-Unger. Foto: Privat/tungt.no

Til tungt.no forteller han at han lenge har kjempet for denne saken og at den vil ha stor betydning i tiden fremover.

- Det står jo en rekke saker i kø, forteller han og viser til et ferskt eksempel der en slovakisk sjåfør i fjor ble utvist etter å ha blitt stanset på Håbakken kontrollstasjon med grove brudd på reglene om døgnhvile. Sjåføren fikk et forelegg på 14.000 kroner og ble utvist.

– For dumt å skylde på sjåførene

Kastet på glattcelle

Det er UDI som fatter vedtakene om utvisning og advokat Lundevall-Unger forteller at dette vedtaket nå er omgjort etter hans klage og at sjåføren ikke lenger er utvist fra Norge.

– Både i dette tilfellet og i flere andre, er sjåførene kastet på glattcelle i påvente av utreisen. Jeg mener man bryter lovverket også her og synes det er hårreisende at UDI, politi og påtalemyndighetene mener de har hjemmel for dette. Jeg har kjempet for denne saken i en årrekke og er svært glad for UDIs avgjørelse, sier Lundevall-Unger. Nå forventer han at UDIs vurdering fremover vil bli fulgt opp i praksis.

Stort faremoment

I enkelte tilfeller vil politiet kunne frata sjåføren førerrett i Norge. Men det er ikke grunnlag i alle saker og det er ofte for relativt korte perioder at førerretten tapes.

Etter hva tungt.no erfarer, kan heller ikke sjåfører som gjentatte ganger bryter lovverket utvises på dagens grunnlag.

Fra politiets side får tungt.no opplyst at de på sin side ønsker at UDI igjen skal se på problemstillingen. Politiadvokat Arne Fjellstad forteller at spesielt sjåfører som regelmessig bryter vegtrafikklovens bestemmelser utgjør et så stort faremoment i trafikken at politiet ønsker å få på plass et utvisningsvedtak.

LES MER: – Det var godt å få ham av veien

Se video: Lastebilen stikker rett og slett fra kontrollen