Sjøfartsdirektoratets nye våpen mot miljøsyndere kan fly og har luktesans

Tidligere har det kun vært mulig å kontrollere skip når de ligger til kai, men nå har Kystvakten fått ta i bruk et helt nytt våpen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi er posisjon, og har visuell kontakt.

Stemmen spraker gjennom walkey-talkien til maskinmester på KV Tor, Stein Magne Eidissen.

Noen hundre meter unna morskipet, ligger en mindre MOB-båt (mann-over-bord-båt) med to fra kystvakt-mannskapet om bord. De nistirrer på dronen som henger noen titalls meter over dem.

De venter på det aldrende portugisiske cruiseskipet Astoria som er på vei inn mot Bergen.

Farlig, men billig

I 2015 ble det innført et strengere regelverk som bestemmer hvor mye svovel som kan være i drivstoff til skipene som seiler innenfor ECA-området (omfatter øst- og vestsiden av USA og Nordsjøen, inkludert den engelske kanal, og Østersjøen).

Svovel er helseskadelig i for store mengder, og kan lokalt føre til store miljøskader. Bakgrunnen for innstrammingen i at utslipp av svoveloksider fra internasjonal skipsfart har fordoblet seg fra 1990 til 2010. EU-landene ble enige om å gjøre noe, og nå har man lov til å ha maksimalt 0,1 prosent svovel i drivstoffet til havs.

Problemer er bare at svovelrikt drivstoff er langt billigere enn mer miljøvennlige alternativer.

Helt nye muligheter

– Siden vi begynte med kontroller i slutten av 2015, har vi tatt 14 skip for brudd på bestemmelsene. De har fått overtredelsesgebyr på mellom 100.000 og 600.000 kroner, sier sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet, Svein Erik Enge.

Den eneste muligheten direktoratet har hatt for å avsløre de som synder mot regelverket, har vært å gjennomføre målinger når skipene ligger til kai.

Helt frem til nå.

Førstemaskinist Øyvind Storesund gjør klar dronen på dekk. Foto: Chris Ronald Hermansen
Førstemaskinist Øyvind Storesund gjør klar dronen på dekk. Foto: Chris Ronald Hermansen

Flyr i sentrum av eksosen

Inne fra broen på KV Tor stirrer maskinmester Stein Magne Edissen intenst på kontrollen har har i hendene. Kollega og førstemaskinist Øyvind Storesund ser på storskjermen. Sammen forsøker de å styre dronen inn i sentrum av eksosen som slippes fra Astoria.

– Vi trenger en stabil måling i 30 sekunder for å få gode nok resultater, sier Enge.

Maskinmester Stein Magne Eidissen og førstemaskinist Øyvind Storesund samarbeider for å treffe eksosen eksakt. Foto: Chris Ronald Hermansen
Maskinmester Stein Magne Eidissen og førstemaskinist Øyvind Storesund samarbeider for å treffe eksosen eksakt. Foto: Chris Ronald Hermansen

Det er en klar solskinnsdag, og det er vanskelig å se eksosen med det blotte øyet.

– Mange tror at det betyr at skipet knapt slipper ut noe, men det er ikke riktig, sier Enge.

Fra én dag til 30 minutter

Sjøfartsdirektoratets nye våpen opereres av Kystvakten, og er en spesiallaget sensor som er festet under en Lockheed Martin-produsert drone.

Sensoren, som er utviklet av det danske selskapet Explicit, gir detaljerte målinger av svovelinnhold i eksosen. Alt overføres trådløst til kontrolleren i sanntid.

– Før kunne vi bruke en arbeidsdag på å undersøke et enkelt skip. Nå kan vi sjekke skip i fart, og hele prosessen tar maks 30 minutter, sier Enge.

Dronens
Dronens "lukterør" er plassert et stykke fra propellene, for at ikke lufttrykket fra dem skal forstyrre inntaket av eksos. Foto: Chris Ronald Hermansen

Skipet blåste rødt

Dronens målinger viser utslag. Astoria viser seg å ha den høyeste konsentrasjonen av svovel som er målt i løpet av den uken som dronen har vært i bruk.

Svein Erik Enge i Sjøfartsdirektorater er fornøyd med dronen etter en uke med testing. Foto: Chris Ronald Hermansen
Svein Erik Enge i Sjøfartsdirektorater er fornøyd med dronen etter en uke med testing. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Når vi får et utslag, sender vi inspektører om bord for å gjennomføre grundigere målinger. På samme måte som hvis man blir tatt i en alkohol-test på land, må man gjennomføre blodprøve, for å være sikker.

– Så skipet blåste rødt?

– Ja, det kan du godt si, sier Enge.

Den endelige konklusjonen på om svovelinnholdet var for høyt, vet man først etter noen uker når prøvene er analysert i et laboratorium.

Ber synderne passe seg

Direktoratet skal evaluere hvor godt den fungerer på dronen fungerer, og planen er at flere fartøy fra Kystvakten skal få utstyret om bord. Foreløpig har testene gitt svært gode resultater.

Sensoren som analyserer eksosen er utviklet av et dansk selskap. Foto: Chris Ronald Hermansen
Sensoren som analyserer eksosen er utviklet av et dansk selskap. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Vi er veldig positive. Dette gir oss en helt ny verden av muligheter med tanke på kontroll til havs, sier Enge og legger til:

– Etter hvert håper vi at dette også har en preventiv effekt. De som jukser, bevisst eller ubevisst, må passe seg for Kystvaktens fartøy fremover, sier Enge.