FOR DÅRLIG SIKRET: Mangelfull sikring kan føre til at kritiske samfunnsfunksjoner faller bort ved «uønskede hendelser», mener Riksrevisjonen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
FOR DÅRLIG SIKRET: Mangelfull sikring kan føre til at kritiske samfunnsfunksjoner faller bort ved «uønskede hendelser», mener Riksrevisjonen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sentrale bygg er ikke terrorsikret:

Riksrevisjonens knusende rapport: – Svært alvorlig

Sikringen av sentrale objekter i Norge er fortsatt for dårlig. Svært alvorlig, mener Riksrevisjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bedre objektsikring var ett av kjernepunktene i oppfølgingen av terrorangrepene 22. juli 2011.

Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring viser at objektsikringen ikke er bedret i tilstrekkelig grad siden Riksrevisjonens forrige undersøkelse fra 2015.

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

«Skjermingsverdige objekter»

Grunnsikring er sikkerhetstiltak som planlegges, gjennomføres og vedlikeholdes for å beskytte skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven.

Hva som regnes som skjermingsverdige objekter, er hemmeligstemplet, men institusjoner som Slottet, Stortinget og regjeringsbyggene er inne på listen. Det samme er kritisk infrastruktur som kraftverk og oljeplattformer.

Justis- og beredskapsdepartementet skulle sørge for å sikkerhetsklassifisere objekter innen 2013 og gjennomføre sikkerhetstiltak innen 2015.

Ved utgangen av 2017 har Justis- og beredskapsdepartementet fortsatt ikke sørget for at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene er i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet, konstaterer Riksrevisjonen.

Mangler plan

«Det gjenstår et betydelig arbeid før alle de skjermingsverdige objektene vil være sikret i henhold til kravene. Departementet har i liten grad sørget for en overordnet plan for etablering av permanent grunnsikring for de skjermingsverdige objektene i politiet. Det foreligger i liten grad konkrete planer for kompenserende tiltak i påvente av å få på plass tilstrekkelig grunnsikring», skriver Riksrevisjonen.

– Det er svært alvorlig at grunnsikring av skjermingsverdige objekter ikke er prioritert av Justis- og beredskapsdepartementet. Mangelfull grunnsikring kan føre til at viktige og kritiske samfunnsfunksjoner i politiet faller bort ved uønskede hendelser. Dette kan få alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen, påpeker Foss.

Ti år på etterskudd

Grunnsikringen på de skjermingsverdige objektene i Forsvaret er heller ikke i henhold til kravene. Sikringen vil tidligst være på plass ti år etter tidsfristen som Stortinget har satt, konstaterer Riksrevisjonen.

– Det er svært alvorlig at Forsvarsdepartementet ikke i nødvendig grad har sørget for å bedre grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret, sier Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse viser også svakheter ved sikringsstyrkene, altså personer og enheter fra politiet eller Forsvaret som har til oppgave å beskyte et objekt mot en trussel.

– Det er svært alvorlig at det fortsatt er vesentlige utfordringer på området tre år etter forrige undersøkelse. Det gjenstår mye før Stortingets vedtak og forutsetninger er oppfylt. Manglende avklaring av politiets og Forsvarets kapasitet medfører at det fortsatt er risiko for at politiet og Heimevernet ikke vil være i stand til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker, sier riksrevisor Foss.