Høyesterett slår fast at reisetid er arbeidstid

En polititjenestemann vant mot staten da Høyesterett konkluderte med at reisetid skal anses som arbeidstid.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken gjelder tre reiser som en polititjenestemann foretok til og fra et annet arbeidssted enn sitt vanlige og utenom alminnelig arbeidstid.

Enstemmig dom

Reisene som politimannen utførte foregikk i tjenestebil, og han meldte seg for operasjonssentralen ved avreise.

Mannen hadde med seg våpen.

I en pressemelding skriver Høyesterett at de enstemmig kom frem til at tjenestemannen hadde stått til arbeidsgivers disposisjon under reisene, og at reisetiden derfor måtte anses som arbeidstid.

Tjenestemannen hadde fått overtidsgodtgjørelse for de delene av reisene der han utførte aktive politioppgaver i form av trening, rekognosering og planlegging av forestående oppdrag.

– Reisetid er arbeidstid

I Høyesterett ble spørsmålet om hvorvidt han hadde krav på overtidsgodtgjørelse for den øvrige reisetiden behandlet.

Et flertall av dommerne mente at to av reisene måtte godtgjøres etter hovedregelen om kompensasjon for reiser innenlands.

Høyesterett ba i 2016 EFTA-domstolen om hjelp til å tolke EØS-lovgivningen på feltet. EFTA-domstolen bekreftet i november i fjor at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted.

Prinsipielt viktig

Hvor avslappende eller anstrengende reisen er, har ingen betydning for vurderingen av om reisetid også er arbeidstid, ifølge EFTA-domstolen. Videre heter det at så lenge reisen er nødvendig for å utføre oppdraget, er den ansatte per definisjon i arbeid. Det har heller ikke noen betydning hvor ofte den ansatte sendes ut på oppdrag utenfor sitt vanlige arbeidssted.

Høyesteretts avgjørelse kan føre til endringer i tariffavtalene og muligens også i Arbeidsmiljøloven.

– Derfor vil saken ha stor prinsipiell betydning, påpekte forbundssekretær Guro Vadstein i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til Fri Fagbevegelse.

Saken om polititjenestemannen ble behandlet i Høyesterett 2. og 3. mai. I dommen som kom mandag, slår de altså fast at reisetid er arbeidstid.

(©NTB/TV 2)