Utvist etter 30 år i Norge – politet tok feil og måtte hente Josof (51) hjem igjen

Josof (51) ble utvist og sendt til Tanzania, tretti år etter at han fikk oppholdstillatelse i Norge. Politiet påstod hardnakket at dette var hans rette hjemland, men der tok de grundig feil.

Da Josof Ahmed Ismail ble utvist fra Norge 22. februar i år og sendt til Tanzania, ble han satt rett på glattcelle og sendt til Somalia, som han flyktet fra for 32 år siden.

Utlendingsnemda (UNE) innrømmet da at de hadde tatt feil om mannens identitet, og Politiets Utlendingsenhet (PU) ble tvunget til å hente ham tilbake til Norge igjen.

– Saksbehandlingen har vært forferdelig, ubegripelig og ufattelig dårlig, sier 51-åringens advokat Arild Humlen til TV 2.

Ledelsen i PU har fått gjentatte tilbud fra TV 2 om å stille til intervju, men har avslått. I en epost skriver PU følgende:

«Politiets utlendingsenhet (PU) kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra advokat Arild Humlen».

Enestående sak

51 år gamle Ismail oppga at han var somalisk flyktning da han kom til Norge i 1987. Men utlendingsmyndighetene har siden 2009 påstått at han er fra Tanzania.

Da utvisningfadesen var et faktum, ga UNE ham oppholdstillatelsen tilbake på bakgrunn nye opplysninger.

– Han ble ikke akseptert i Tanzania, og vi beklager den belastningen han har blitt utsatt for på grunn av det. Etter det har han reist til et sted som samsvarer med tidligere opplysninger han har gitt. Dette sett i sammenheng med resten av saken gjør at vi nå har gitt ham permanent oppholdstillatelse tilbake, sier seksjonssjef Georg Magne Rønnevig i Utlendingsnemda til TV 2.

Historien til den somaliske flyktningen er enestående, fastslår Rønnevig.

– Jeg er ikke kjent med noen tilsvarende sak som denne. Det er en rekke spesielle omstendigheter i denne saken som skiller den ut fra andre saker, sier Rønnevig til TV 2.

Fengslet i Tanzania

Advokat Humlen er rystet over at politiet feilaktig sendte Ismail til Tanzania. De forlot ham på flyplassen i hovedstaden Dar-Es Salaam, uten å ha fått bekreftet at tanzanianske myndigheter var villige til å ta i mot ham.

Dette går fram av rapporten PU skrev etter reisen.

Mens PU vendte tilbake til Norge, ble Ismail nektet innreise, satt i forvaring på flyplassen, og deretter overført til en overfylt fengselscelle med jordgulv, ifølge Humlen.

– Han ble fratatt alle pengene han hadde, fikk nesten ikke mat, de hygieniske forholdene var helt horrible og han ble bitt av smådyr som kravlet rundt på cellen, forteller han.

Somalias ambassade i Tanzania reddet Ismail ut av fengselet etter elleve dager, og ga ham reisepapirer, slik at han kom seg til Hargeisa i Somaliland, byen han i sin tid flyktet fra.

– Vi krevde da at han skulle hentes i Somalia, og etter mye fram og tilbake ble han hentet og brakt tilbake av Politiets utlendingsenhet, sier Humlen.

Ismail mistet alle rettigheter og alt han eide etter at han mistet oppholdstillatelsen i 2012, og sendt til Tanzania seks år senere. Da politiet brakte ham hjem til Norge lørdag 11. mai i år, dumpet de ham på Gardermoen uten penger, mat eller tak over hodet.

Nå bor han på hospits, og prøver å stable livet sitt på beina igjen.

– Det hele har vært en tragedie. Han ble boende på gata uten rettigheter i seks år, og har pådratt seg store psykiske lidelser og har vært i en nærmest umenneskelig situasjon, sier advokat Humlen.

– Falsk ID

Ismail fikk opphold på humanitært grunnlag i 1988, og fra 1991 permanent oppholdstillatelse i Norge.

Når vi møter ham en stille formiddag på en benk langs Akerselva i Oslo, minnes han de mange gode årene han hadde etter at han fikk opphold. Han tok på seg alle slags jobber, og drev med frivillig arbeid ved siden av, blant annet for Røde Kors.

– Jeg jobbet mye, på Peppes Pizza, Røde Kors, Stortinget og Rikshospitalet. Jeg vasket, jobbet som snekker, vaktmester, og som kelner på restaurant Druen på Aker Brygge, forteller han.

Men lykken snudde for den somaliske flyktningen da Politiets Utlendingsenhet (PU) varslet at de forberedte utvisningssak mot ham, fordi de påstod at han løy om sin identitet, og sitt hjemland.

Politiet mente hans ekte navn var Abdulhakim Hassan Warsama, borger av Tanzania.

– Pass roten til alt ondt

Bakgrunnen for dette er Ismail hadde et tanzaniansk pass da han kom til Norge som ung mann.

Ismail fortalte politiet i asylintervjuet og gjentatte ganger senere at passet ikke var hans. Hans forklaring var at han flyktet fra Somalia via Tanzania, og at en tante hadde kjøpte et ekte tanzaniansk pass til ham. Han limte inn et bilde av seg selv, og reiste med passet til Norge.

– I utgangspunktet har han gitt riktige opplysninger om sin identitet hele tiden, om hvordan passet kom til verden, og at bildet var byttet ut med hans eget bilde, sier Humlen.

– Er passet roten til alt ondt?

– Ja, det er kjernen i saken. I 2009 dukker spørsmålet om identitet opp igjen, og passet blir sendt til ansiktsundersøkelse. Man finner ut, ikke overraskende naturlig nok, at det var Josofs bilde i passet, og at det var et originalt tanzaniansk pass. Altså helt i samsvar med det han hadde fortalt, sier Humlen.

Sendte passet til Stockholm

Utlendingsmyndighetene påstod etter flere tiår at Josof i virkeligheten var innehaver av passet, og at hans ekte navn var Abdulhakim Hassan Warsama, som det tanzanianske passet var utstedt på.

I UNEs utvisning fra 2012 blir det hevdet at PU fikk verifisert passet ved den tanzanianske ambassaden i Stockholm i 2009, og at tanzanianske myndigheter hadde verifisert at Josof i virkeligheten var den tanzanianske statsborgeren Warsama.

En årelang prosess endte med at UNE ga Ismail endelig avslag i et vedtak i 2017, der at det står at det er «sannsynliggjort at klageren oppga uriktig identitet, herunder nasjonalitet, da han søkte tillatelse i Norge».

Men dette måtte de senere gå tilbake på.

Havnet på gata

Da oppholdstillatelsen ble trukket, mistet Ismail arbeidstillatelsen, leiligheten, alle eiendeler, han havnet på gata og fikk alvorlige psykiske og fysiske helseproblemer.

– Jeg hadde ikke jobb, ingen penger, og begynte å drikke. Det var vanskelig, forteller Ismail.

I seks år sov han hos venner, på gata og i oppganger. Han ble stadig pågrepet av politiet, sovende og beruset, og han nasket.

– Jeg stjal pils og mat, innrømmer han.

Disse forholdene er ikke en del av utvisningsgrunnlaget, som utelukkende er basert på politiets påstand om at de hadde fått bekreftet at han var tanzaniansk borger.

I det nye vedtaket innrømmer UNE at de har foretatt en uriktig bevisbedømmelse av faktum og klagerens troverdighet, og at feilene måtte føre til omgjøring av tilbakekall og utvisning.

UNE beklager at det tok så lang tid før feilen de gjorde ble rettet opp, og understreker at det er politiet som var ansvarlig for utsendelsen.

– Vi beklager at det har tatt så lang tid, og vi skjønner også at uttransporten til Tanzania og fengslingen har vært en belastning, men det er veldig vanskelig i sånne saker når vi ikke har en sikker identitet, sier seksjonssjef Georg Magne Rønnvig til TV 2.

– Dumpet uten bevis

Da politiet pågrep Ismail sovende og beruset 7. februar i år, fastslo de at han var registeret som Abdulhakim Hassan Warsama fra Tanzania, og at han var utvist fra Norge.

Ismail ble varetektsfengslet på Politiets utlendingsenhet på Trandum fram til utsendelsen, da tre politiansatte fulgte med ham til Tanzania.

Men da politifolkene skulle overlevere ham på flyplassen i hovedstaden Dar-Es-Salaam, var det full stopp.

Grenseinspektøren stilte gjentatte ganger spørsmål ved om hvorfor Josof ikke snakket morsmålet swahili, og da Josof forklarte at han var somalier, nektet grenseinspektøren å slippe ham inn og satte ham i forvaring.

PU reiste tilbake til Norge uten å ha fått avklart om Josof fikk innreise. Dette går fram av omgjøringsvedtaket til UNE 23. april i år.

– Hvis PU kan behandle en mann så lemfeldig, kan man spørre seg om det er en del av kulturen i politiet som gjør at man dumper folk rundt om i verden uten bevisgrunnlag, raser Humlen.

PU innrømmer ingen feil

PU framholder i den tidligere omtalte eposten til TV 2 at de har fulgt vanlige rutiner for retur av personer som ikke har oppholdstillatelse i Norge.

«PU har ansvaret for sikkerhet og ivaretagelse av utlendingen fram til overlevering til immigrasjonsmyndighetene på flyplassen. Fra da av er det hjemlandets myndigheter som overtar ansvaret og oppfølging av personen».

PU påstod før returen at tanzanianske myndigheter hadde akseptert å ta imot Ismail, noe som står i sterk kontrast til den tanzanianske utvisningen.

Dokumenter TV 2 har fått tilgang til, viser at tanzanianske myndigheter utviste Josof Ahmed Ismail fordi han ikke hadde lovlig opphold i Tanzania.

«Your presence within the United Republic of Tanzania is unlawful», heter det i tanzanianske utvisningen fra 15. mars 2018. Der slår tanzanianske immigrasjonsmyndigheter fast at Yosofs nasjonalitet er somalisk, slik han selv har forklart fra første dag han kom til Norge.

PU innrømmer ingen feil, og svarer følgende på spørsmål om hvordan de kan sende en person til feil hjemland:

«PU returnerer de vi til enhver tid kan av personer uten lovlig opphold i Norge, og vi prioriterer alltid retur av straffede».

Somalias ambassade betalte

Ismail forteller til TV 2 at væpnede vakter holdt oppsyn med de innsatte i fengslet i Dar-Es-Salaam, og at de truet ham.

– Jeg var redd, og visste ikke hvor lenge jeg måtte bli der.

Ismail klarte å få alarmert somaliske venner i Norge om at han trengte hjelp, og sier lettelsen var stor da Somalias ambassade betalte ham ut av fengslet med 2.000 dollar.

Tanzanianske myndigheter påla 51-åringen å forlate landet innen to dager. Takket være ambassaden og pengestøtte fra venner og familie klarte Ismail å komme seg til videre til Hargeisa i Somaliland, byen han flyktet fra som 16- 17-åring.

– Hvordan var det å plutselig være tilbake der etter så lang tid?

– Hargeisa er mitt fødested, men det var igjen der som kjente meg. Familie og venner har flyktet til Norge, Sverige, Canada, Amerika, London, sier Josof.

Feil faktum

Advokat Humlen, som har jobbet pro bono (frivillig, uten betaling) med Josof Ahmed Ismails sak siden PU varslet om utvisningssaken, fikk etterhvert tak i den utsendte mannen og de tanzanianske dokumentene.

– Da utlendingsmyndighetene så dokumentene måtte de erkjenne at de hadde tatt feil, fastslår han.

Utlendingsnemda trakk utvisningen 23. april, og erkjente at tilbakekallet av oppholdstillatelsen og utvisningen var basert på feil faktum.

Da Josof flyktet til Europa og søkte opphold ble han registrert med to andre navn, men etter at han søkte asyl i Norge 1987, har han holdt fast på at sin identitet overfor norske myndigheter.

I omgjøringsvedtaket skriver UNE:

«Til tross for at klageren har skapt tvil omkring sin identitet etter sin ankomst i Norge er det ikke klare holdepunkter for at den identiteten han har oppgitt i Norge er feil. Han har etter det opplyste operert med identiteten Josof Ahmed Ismail, (...), borger av Somalia i nærmere 30 år».

– Rotet han det ikke til selv fra starten, da han kom med papirer som ikke var hans egne?

– Nei, etter flyktningkonvensjonen er man straffri hvis man reiser med falske dokumenter, fordi man vet at det er slik flyktninger forflytter seg. Det han har gjort ligger godt innenfor normalen for flyktninger. Her er det andre som har rotet det til, sier Humlen.

Vannhode

UNE prioriterte omgjøringen foran andre saker på grunn av Ismails helseproblemer.

Ismail forteller at han ble operert tre ganger i Norge på grunn av for mye spinalvæske i hjernen, en tilstand som kalles vannhode, som ikke kan kureres, men holdes i sjakk med behandling.

Han viser oss hvordan en slange under huden fra hodet og ned til magen drenerer ut overflødig væske fra hjernen.

– Jeg skal til Ullevål for undersøkelse nå, sier han.

UNE framholder at de ikke har hatt dokumentasjon som tilsier at Josof Ismail ikke skulle blitt utvist på grunn av helsesituasjonen.

– Det skal veldig mye til at en alvorlig helsesituasjon i seg selv er nok til at en ikke blir utvist, sier seksjonsleder Rønnevig til TV 2.

Starter på bar bakke igjen

Da PU slapp Ismail av på Gardermoen på en lørdag, var han fullstendig blakk.

– Jeg gikk til en somalisk restaurant og spiste, og ba dem skrive det opp til jeg hadde fått noe penger, forteller Ismail.

Påfølgende mandag fikk han nødpenger på sosialkontoret, og kunne betale regningen. Han fikk plass på Prindsen mottakssenter, et hospits som huser der de tyngste rusmisbrukerne i Oslo sentrum.

Vi fulgte Ismail til Oslo-politiets utlendingsavsnitt på Grønland, det første steget på vei inn i det norske systemet igjen. Ismail fikk beskjed om å ta passbilde og registrere seg i Folkeregisteret, med samme navn som han oppga da han kom til Norge for over tretti år siden.

Han er like tomhendt i dag som da han kom til Norge første gang. Det lille han hadde av eiendeler ble kastet da han mistet oppholdstillatelsen og tilgang til leiligheten.

– Eier du ingenting etter over tretti år i Norge?

– Nei, det er tomt, fastslår Ismail.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook