ANKER IKKE IP-BEVIS: Svein-Erik Edvartsens advokat anker ikke rettens avgjørelse om å føre de såkalte IP-bevisene for retten når saken starter i tingretten om 20 dager.
ANKER IKKE IP-BEVIS: Svein-Erik Edvartsens advokat anker ikke rettens avgjørelse om å føre de såkalte IP-bevisene for retten når saken starter i tingretten om 20 dager. Foto: Nesvold, Jon Olav

nektet å tro på at dommere ble irettesatt:

Nå har NFF utlevert dommer-refs til Elden

Edvartsens advokat anker heller ikke rettens godkjennelse av omstridte IP-bevis.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fristen for utlevering av irettesettelsene av de to toppdommerne Tore Hansen og Tom Harald Hagen var satt til denne uken, noe NFF ble pålagt å gjennomføre av tingrettsdommer Cathrine Brække Hrasky.

NFF har i over ett år lovet å gi oss irettesettelsene av de to som hang ut Edvartsen i media, så det er på tide at retten nå gir et så vidt klart pålegg til NFF om å oversende disse, skrev Edvartsens advokat John Christian Elden til TV 2 i forrige uke.

Nå bekrefter han at informasjon er utlevert.

– Vi har mottatt irettesettelsene som de to andre dommerne mottok for sin kritikk av Edvartsen, skriver Elden - uten å gå i detaljer på ordlyden.

Dommerkrig
​De to tidligere Edvartsen-kollegene Tore Hansen og Tom Harald Hagen gikk i fjor hardt ut og stemplet 38-åringens oppførsel som ufin og illojal.

– Hans håndtering i media de siste ukene er i manges øyne svært uheldig. Mange kollegaer oppfatter at han har satt egne interesser foran dommerkollegiet og dommermiljøet, skrev Tom Harald Hagen i en krass epost til TV 2 i april i fjor.

– Jeg føler at måten Svein-Erik Edvartsen har fremstått i denne perioden gjør at han har stilt seg foran gruppen og det opplever jeg som veldig illojalt, sa kollega Tore Hansen til NRK.

Edvartsen - som ble avskjediget på dagen av NFF etter anklager om å ha sendt falske eposter for å fremme seg selv - har stilt seg tvilende til at refsen faktisk er gitt, og mener mangelen av dokumentasjon beviser at han er forskjellsbehandlet.

NFF på sin side har ikke hatt problemer med å utlevere irettesettelsene til tingretten denne uken.

Direktør for samfunn og kommunikasjon i NFF, Svein Graff - som for øvrig er saksøkt for sine uttalelser i forbindelse med avskjedigelsen i fjor sommer - ønsker ikke å gå i detalj om innholdet i irettesettelsene i forkant av rettssaken.

Etter det TV 2 erfarer, skal kritikken av de to dommerne være klar og tydelig i dokumentasjonen Elden og tingretten har mottatt.

Rettssaken i juni vil vise hvordan retten oppfatter innholdet i dialogen Elden og Edvartsen har bedt om å få utlevert. Edvartsen hevder på sin side at konflikten med dommersjef Terje Hauge er den egentlige årsaken til at han ble fjernet som seksjonsleder.

NFF mener imidlertid at irettesettelse ikke er relevante i det hele tatt, og at saken bør konsentrere seg om det den egentlig gjelder; om Edvartsen sto bak utsendelsen av en rekke falske eposter til forbundet, media og andre aktører eller ikke, fra en IP-adresse Edvartsen brukte da han som ansatt i forbundet bestilte PC-utstyr til sine ansatte.

Dropper IP-anke
I forrige ukes kjennelse ble NFF kritisert for ikke eksplisitt å ha innhentet samtykke til oppbevaring av data om Edvartsen i et internt system. Dommeren ga likevel NFF medhold i å føre de såkalte IP-bevisene i rettssaken.

Retten mener IP-adresser på generelt grunnlag er egnet som bevis i rettssaker, og at informasjonen er egnet til å identifisere enkeltpersoner.

Når retten kommer til at beviset skal føres, innebærer det etter rettens oppfatning, basert på den minimale krenkelsen som har vært, lite risiko for fortsatt krenkelse (...) Fremleggelse vil etter rettens syn ikke innebære en krenkelse av Edvartsen og vil heller ikke på et generelt grunnlag svekke arbeidstakers generelle behov for vern, skriver tingrettsdommer Brække Hrasky i kjennelsen.

– Vi er glade for at retten har slått fast at NFF har handlet ulovlig når de overvåker sine ansatte, og at IP-innsamlingen er i strid med personvernreglene. Viktigst er imidlertid at NFF nå erkjenner at IP-adressene ikke er egnet til å identifisere Edvartsen. At NFF får føre et ulovlig bevis, skal vi tenke nærmere på innen ankefristen, skrev Elden i en epost til TV 2 i forrige uke.

Edvartsens advokat tok tenkepause, men valgte aldri å anke.

– Vi ser ingen grunn til anke. Vi fikk medhold i at NFF hadde skaffet dem og lagt dem frem ulovlig, noe som vil få betydning for erstatningskravets størrelse, sier Elden til TV 2.

– Selve innholdet frykter vi ikke, men det tar vi i retten. Vi har merket oss uttalelsen fra NFF i kjennelsen om at IP-adressen ikke identifiserer Edvartsen.

Svein Graff i NFF ønsker ikke å kommentere at motparten ikke anker avgjørelsen om IP-bevisføring.

Innskrenket vitneliste
I kjennelsen fra retten i forrige uke ble Svein-Erik Edvartsen og hans advokat også bedt om å redusere sin egen vitneliste til totalt åtte personer. Elden og hans klient ønsket i utgangspunktet å føre totalt 32 vitner for retten. Edvartsen og Elden kuttet først selv ned til 17 vitner, før retten reduserte dette ytterligere ned til åtte.

– Om vitneførselen er det viktigste at retten er uenig med NFF som har prøvd å holde dommerkonflikten unna retten, og at retten tillater bevisførsel her. At de reduserer den noe ut fra vitnetilbudet vårt, er helt greit så lenge retten også presiserer at det ikke er noe å utsette på Edvartsens arbeide som seksjonsleder, og at saken kun omfatter de berømte 5 e-postene, skriver Elden til TV 2 om reduksjonen.

I kjennelsen fikk Edvartsens advokat til slutt medhold i at sentrale vitner som Kjetil Siem, Rune Pedersen og Terje Hauge skal føres for retten. Opprinnelige vitner som Jan Åge Fjørtoft, tidligere NFF-president Yngve Hallén og Sven Mollekleiv er falt bort. Det samme er Hans Finstad (NFF), Elin Horn (NFF), Olav Torgersen i Synsam, samt Hamar fotball-leder Rune Stenberg.

I tillegg får Edvartsen føre to vitneforklaringer fra tidligere dommerkollegaer. Retten ber Edvartsen velge to av de følgende; Ken Henry Johnsen, Frank Andås, Magnus Lundberg, Jan Erik Engan, Svein Oddvar Moen og Kim Thomas Haglund.