FORTVILET: Tone Elstad frykter at hun må flytte fra gården som har vært i familien gjennom ti generasjoner.
FORTVILET: Tone Elstad frykter at hun må flytte fra gården som har vært i familien gjennom ti generasjoner. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

Familien har drevet gården i ti generasjoner – ny rullebane på Gardermoen kan tvinge Tone til å flytte

Avinor har beregnet at det blir behov for en tredje rullebane på Oslo lufthavn. Flyplassens naboer frykter konsekvensene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På gården Elstad Vestre i Mogreina i Ullensaker kommune bor Tone Elstad. Hun er den tiende generasjonen i familien som driver gården, som har vært i slekten siden 1654.

Ikke langt fra gården ligger Norges største flyplass, Oslo lufthavn, gjerne kalt Gardermoen på folkemunne. På gården er det derfor nærmest konstant støy fra fly som letter og lander.

– Vi får mest støy når flyene letter nordover på den østre banen, og svinger østover for å unngå boligfeltene nord i Ullensaker og sør i Eidsvoll. Da letter de og svinger krapt over hustakene her, forteller Tone.

Behov i 2030

I dag er det to rullebaner på Oslo lufthavn, en på vestsiden og en på østsiden. Samferdselsdepartementet har gitt Avinor i oppgave å planlegge en tredje rullebane, som skal ligge til øst for den eksisterende østlige rullebanen.

– Det er Avinors ansvar å sørge for en infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i lufthavnene. Manglende kapasitet vil føre til trengsel og forsinkelser. På lang sikt vil trafikk bli avvist eller overført til andre flyplasser, men dette vil redusere Oslo lufthavns rolle som et godt knutepunkt for de reisende fra hele landet, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim Westher Andersen.

Trafikkprognoser gjør at Avinor tror det blir behov for en tredje rullebane rundt år 2030. Arbeidet med å bygge en rullebane kan ta så mye som ti år, og derfor er man allerede i gang med utredninger.

– Planprosesser tar tid, og Avinor er opptatt av en ryddig og åpen prosess der alle parter skal bli hørt, sier Andersen.

Fortvilet

En av de som ganske sikkert vil bli berørt av en ny rullebane er Tone Elstad. Dersom rullebanen som er skissert blir bygd, vil gården ligge mindre enn to kilometer rett nord for enden av banen.

– Ingen av oss som kommer inn i rød sone har fått noen direkte, konkret informasjon om hva det vil bety for oss og hvordan vi skal forholde oss til planleggingsfasen ved eventuell bygging av en tredje rullebane. Vi vet ikke hva som skjer med boligen og gården vår, men vi er redde for at det blir så mye støy at vi ikke kan bo her, sier Tone.

– For litt siden oppdaget jeg på Avinors nettsider at vi allerede er inne i rød støysone, noe verken jeg eller mine naboer har fått noe informasjon om. Verken at støysonen er flyttet, eller hva det betyr for oss å ha kommet i rød støysone, fortsetter hun.

Med tanke på hvor mye støy det allerede er på gården, er det vanskelig å se for seg at det skal være mulig å bo der dersom flyene skal lette og lande på en rullebane som ligger akkurat på linje med gården.

Tone sier hun er fortvilet over at hun kanskje må flytte fra gården familien har drevet gjennom så mange generasjoner.

– Det er ikke bare for meg å flytte, for jeg kan jo ikke flytte slektsgården. Jeg vil bo her, og har i utgangspunktet ikke noe ønske om å flytte. Jeg ønsker å få klarhet i at jeg kan bo her, i rød sone, og få støyisolert så jeg kan forvalte gården videre. Det vil gi både meg og neste generasjon forutsigbarhet, sier Tone.

– Flere feil i planen

Usikkerheten rundt gårdens fremtid gjør at Tone ikke vet om hun skal investere i nye prosjekter på gården. Hun tenker også på om barna hennes noen gang vil kunne ta over.

FLYPLASS-NABO: Gården til Tone Elstad ligger rett ved Oslo lufthavn. Støy fra fly som letter og lander høres nærmest konstant. Foto: Kasper Frøjd / TV 2
FLYPLASS-NABO: Gården til Tone Elstad ligger rett ved Oslo lufthavn. Støy fra fly som letter og lander høres nærmest konstant. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

– Jeg synes uforutsigbarheten og uvissheten rundt planlegging og mulig bygging av rullebanen er noe av det verste nå. Jeg må gjøre noe med huset her, men uvissheten om jeg kan bo her eller må flytte er helt håpløs å forholde seg til. Det er ille at ivaretakelse av bygninger blir stående på vent fordi jeg ikke vet hva som skjer. Det er ikke bare ille, men urimelig, sier Tone.

Hun er en av rundt 3000 medlemmer i mobiliserings-gruppen «Nei til tredje rullebane». De fleste av medlemmene er familier som blir berørt av rullebanen, men det er også næringsdrivende, grunneiere og organisasjoner som er imot rullebanen.

– Dagens rullebaner med de nødvendige tilpasningene har mer enn tilstrekkelig kapasitet for å betjene den hypotetiske veksten som Avinor sikter til. Det som også er lagt til grunn for Samferdselsdepartementets avgjørelse og Stortingets vedtak om utredning av tredje rullebane, er underbygget av en plan som synes å inneholde flere beviselige feil, sier lederen for gruppen, Bjørn Berg.

– Avinor tar bekymringer på alvor

Blant annet mener Berg at beregningen om hvor mange hus som blir berørt er feil. Til dette svarer Avinor at det har blitt gjort eksterne vurderinger av antall bygninger som blir berørt.

– Det er utført støykartlegging av Sintef og utredning om konsekvenser for nærmiljøet av Asplan Viak i 2012. Begge disse temautredningene angir boliger som berøres av en eventuell tredje rullebane på ulike måter - enten på grunn av støy fra flytrafikken eller fysisk etablering av en tredje rullebane, sier Andersen.

En ny rullebane ved det østlige alternativet vil ligge rett sør for gården til Tone Elstad.
En ny rullebane ved det østlige alternativet vil ligge rett sør for gården til Tone Elstad.

Når det gjelder Tones bekymring for om hun må flytte fra gården, svarer Andersen at det «selvfølgelig er beklagelig at noen naboer frykter at konsekvensene kan bli så store at det vil bli nødvendig å flytte».

– Avinor kan forsikre om at vi tar disse bekymringene på største alvor. Først når utredningene er klare vil man kunne identifisere hvilke boliger som eventuelt berøres, og på hvilken måte. Temaer som innløsning og tilbud om avbøtende tiltak som støyisolering av boliger ligger lenger frem i tid, sier Andersen.

– Norge trenger en stor hovedflyplass

Flyekspert og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen, har tidligere gjort analyser som undersøkte totalutviklingen på flytrafikken i Norge. Analysene viste mye av det samme som Avinors beregninger gjør.

– Trafikkøkningen kommer mest sannsynlig, så blir spørsmålet hvordan man skal håndtere det. Norge trenger en hovedflyplass, og den må være stor. Å fordele flytrafikken vekk fra Oslo er et dårligere alternativ, sier Steen.

Enkelte har nemlig tatt til orde for at Rygge og Torp bør tas mer i bruk, istedenfor at man skal bygge ut Gardermoen. Steen sier avstanden mellom Oslo lufthavn, Torp og Rygge er så stor at å benytte de to andre som avlastningsflyplasser blir ugunstig.

– De som for eksempel skal fra Finnmark til et sted i Europa, vil ikke ønske å fly til Torp og så ta tog til Oslo før de kan fly videre, sier Steen.

– Selvfølgelig trist for de berørte

Avinors prognoser viser en gradvis økning i flytrafikk de kommende årene. Noen av de som er skeptiske til økningen stiller spørsmålet om det er mulig for allerede reiseglade nordmenn å reise mer enn de gjør i dag.

– Nordmenn flyr mye, men det har vi alltid gjort. Norges beliggenhet er som den er, i utkanten av Europa, så vi har et stort behov for å fly. Det er vanskelig å si om hvor mye mer nordmenn kan fly, men vekst i norsk økonomi vil innebære større reisebehov for næringslivet og trolig også større etterspørsel etter fritidsreiser, sier professoren.

Han tror at man bare er nødt til må innse at den typen store prosjekter gjør at folk må flyttes.

– Men det er klart at det er forferdelig trist for de som blir berørt, sier Steen.

Selv om yngre generasjoner kan være mer opptatt av miljø enn de eldre, er det lite som tyder på at de reiser mindre. Derfor har Steen troen på at en tredje rullebane er et nødvendig tiltak.

– En tredje rullebane på Oslo lufthavn er den mest effektive løsningen, det er det viktig å forstå. Nettverkseffekten av å ha nok kapasitet på Gardermoen er viktig for resten av landet.