Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hendelsen fant sted på en skole på Østlandet høsten 2016. Politikeren gikk inn i et klasserom mens en syvendeklasse hadde engelsktime. Der skal han ha spurt spesifikt etter en elev som ikke var i klasserommet denne dagen.

Da politikeren fant ut at gutten ikke var til stede, sa han følgende på engelsk: «Jeg vil bare si at hvis han mobber eller diskriminerer NN igjen, så skal jeg komme etter han. Jeg vil banke han og foreldrene hans».

Bakgrunnen for opptrinnet skal ha vært en episode mellom gutten og datteren til en venninne av politikeren.

– Var jovial og spøkefull

Den unge gutten skal dagen i forveien ha sagt stygge ting til datteren til politikerens venninne. Venninnen var imidlertid ikke fornøyd med måten skolen hadde håndtert dette. Hun tok med seg den nå domfelte politikeren og dro til skolen.

Politikeren hevdet i retten at uttalelsen i klasserommet ble fremført på en jovial og spøkefull måte, men dette finner ikke retten troverdig. Retten skriver i dommen at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt for eleven og hans foreldre.

Videre heter det i dommen:

«I dette tilfellet er det tale om en ukjent voksen mann som møter opp på en barneskole og avbryter undervisningen for å fremsette trussel om voldsutøvelse i forbindelse med en krangel mellom to syvendeklassinger».

Måtte avslutte undervisningen

Etter å ha fremsatt trusselen skal politikeren ha slengt igjen døra. Læreren valgte å avslutte undervisningen etter episoden. Hun snakket med barna om det som hadde skjedd og elevene skal ifølge hennes forklaring ha fremstått som sjokkerte.

I retten har det ikke kommet frem noe som tilsier at gutten som ble truet har mobbet datteren til politikerens venninne over tid. Gutten skal ha sagt noen stygge ord til jenta i forbindelse med en krangel.

Utgangspunktet til retten var å dømme politikeren til 15 dagers fengsel, men det anses som formildende at saksbehandlingstiden har vært lang. I tillegg er ikke politikeren tidligere straffedømt.

Mannen ble derfor dømt til 30 timers samfunnsstraff for trusselen, i tillegg må han betale saksomkostninger på 5000 kroner.

Politikeren fikk forkynt dommen mot seg onsdag. Han har foreløpig ikke tatt stilling til om han ønsker å anke eller ikke, opplyser mannens forsvarer, Truls Dramer til TV 2.