ØVDE: Nødetater under en nasjonal kontraterrorøvelse utenfor Stortinget.
ØVDE: Nødetater under en nasjonal kontraterrorøvelse utenfor Stortinget. Foto: Bøe, Torstein/NTB scanpix

Kan få inndratt 28 millioner øremerket til tilfluktsrom

Ifølge Oslo kommune vil det koste 30 millioner kroner å ruste opp 15 offentlige tilfluktsrom.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2017 slet Ap-politikeren Jan Bøhler med å finne nærmeste tilfluktsrom i Oslo.

– Situasjonen er mer ustabil i verden, og tilfluktsrommene er etter min mening viktigere nå enn de har vært i en del år, sa Bøhler om behovet for tilfluktsrom.

Dagens trusselbilde med økt militær aktivitet i Norges nærområder gjør at tilfluktsrom igjen er blitt et relevant sivilt beskyttelsestiltak. Det er imidlertid store forskjeller i dekningsgraden i norske byer.

Det er ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) store mangler. Eksisterende tilfluktsrom må rustes opp. Eiere og brukere av tilfluktsrom må gjøres klar over ansvaret de har.

I hovedstaden forvalter Oslo kommune og Sporveiene i alt 18 offentlige tilfluktsrom, mens 18 er private. Selv om DSB vurderer dekningsgraden i Oslo som relativt bra, er utfordringene større, fordi byen regnes som mer utsatt.

– Vi ønsker et modernisert sonekonsept; at vi har tilfluktsrom eller dekningsrom der vi anser at sannsynligheten for at noe kan skje, er størst.

– Det er ikke unaturlig å tenke at hovedstaden kan være et sånt sted, bekrefter avdelingsdirektør Arnstein Pedersen i DSB overfor TV 2.

På agendaen siden 2008

I flere år har DSB anmodet Oslo kommune om å få orden på de offentlige tilfluktsrommene. Senest i vinter påpekte DSB at hovedstaden ikke hadde tilstrekkelig oversikt over tilstanden til de offentlige tilfluktsrommene, og ba derfor Oslo kommune fremskaffe en plan for prioritering og bruk av frikjøpsmidler til oppgradering.

Ifølge direktoratet har temaet «bruk av frikjøpsmidler» vært på agendaen hos kommunen siden 2008. Inspektører fra DSB foretok i 2012 og 2013 en kontrollrunde av flere offentlige tilfluktsrom i hovedstaden, for å få kommunen engasjert.

I mai 2017 ble Oslo kommune igjen oppfordret til å ta grep. DSB minnet samtidig kommunen om at frikjøpsmidler kan inndras av myndighetene og brukes i en annen kommune. Det finnes i alt 130 øremerkede millioner kroner tilgjengelig til oppgradering av kommunenes offentlige tilfluktsrom.

Oslo kommune har ifølge DSB over 28 millioner kroner tilgjengelig i innestående frikjøpsmidler, og ble ytterligere anmodet om å sende inn en fremdriftsplan innen 9. mars i år.

Arnstein Pedersen er avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: TV 2
Arnstein Pedersen er avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: TV 2

– Det kan ikke regnes med ytterligere godkjenning til bruk av frikjøpsmidler i Oslo kommune før det nå er gjennomført en tilstrekkelig tilstandsoversikt over «samtlige» offentlige tilfluktsrom som kan være aktuelle å oppgradere (...) Hvis ikke dette arbeidet nå prioriteres vil DSB vurdere inndragning av resterende innestående frikjøpsmidler slik at disse kan benyttes i andre kommuner som er villige til å prioritere dette arbeidet, skrev DSB til Oslo kommune i februar 2018.

DSBs avdelingsdirektør sier at det ikke er optimalt at Oslo kommune ikke overholder tidsfristen.

– Vi har en dialog med Oslo kommune om bruk av frikjøpsmidler for å ruste opp de offentlige tilfluktsrommene, og bedt om en redegjørelse fra kommunen på det, sier Arnstein Pedersen i DSB til TV 2.​

– Brevet ikke et ultimatum

Spesialkonsulent Olav Ringdal i Bymiljøetaten i Oslo kommune skriver i en epost at etaten ikke har etterkommet anmodningen, fordi de ikke oppfatter brevet som et ultimatum.​

– Det er riktig at Bymiljøetaten (BYM) ikke har etterkommet siste brev og anmodning ifra DSB. Det er fordi BYM har en åpen dialog med både DSB og Beredskapsetaten (BER) om prioritering av frikjøpsfondet og anser saken som pågående og derfor ikke brevet som et ultimatum, opplyser Ringdal til TV 2.

Det er klare regler for bruk av frikjøpsmidlene. De skal kun brukes til bygging eller oppgradering av offentlige tilfluktsrom, og all bruk skal godkjennes av DSB og Sivilforsvaret.

Ifølge Oslo kommune er arbeidet tidkrevende og omfattende:

– Arbeidet med å prioritere bruk av frikjøpsfondet i tilfluktsrom er tidkrevende og omfattende. Vi har tidligere sendt forslag til prioritering av frikjøpsfondet og diskutert dette med DSB og BER, men har ikke kommet til noen endelig konklusjon, opplyser Oslo kommunes spesialkonsulent.

– Vil koste 30 millioner kroner

TV 2 har fått tilgang til Oslo kommunes prioriteringsliste, der det heter at Norconsult etter tilsyn i 2014 foreslo at det måtte brukes 7,14 millioner kroner til å ruste opp ti tilfluktsrom.

«Etter nærmere vurdering av tilstandsrapportene» har Bymiljøetaten i et nytt forslag kommet frem til at det vil koste 30 millioner kroner å ruste opp disse 15 offentlige tilflukts- og dekningsrommene, i prioritert rekkefølge:

 • Maridalsveien: 4,75 millioner kroner
 • Akershus: 500.000 kroner
 • Abelhaugen: 6,35 millioner kroner
 • Klemetsrud: 5,6 millioner kroner
 • Holmlia: 3 millioner kroner
 • St. Hanshaugen: 800.000 kroner
 • Stensparken: 1 million kroner
 • Nobelsgate: 400.000 kroner
 • Jordalgata: 300.000 kroner
 • Kingosgate: 250.000 kroner
 • Carl Berner stasjon: 1 million kroner
 • Enerhaugen: 1 million kroner
 • Grønland stasjon: 1 million kroner
 • Nasjonalteateret stasjon: 1 million kroner
 • Stortinget stasjon: 1 million kroner

For tilfluktsrommene i Maridalsveien, Abelhaugen, Klemetsrud og Holmlia gir utbedring av betongdekker og ventilasjon store ekstrakostnader, heter det videre i prioriteringslisten.

T-banestasjonene ble kartlagt av Beredskapsetaten i 2016.

T-banestasjonene skal ifølge beredskapsplanene gi beskyttelse til drøye 20.000 mennesker. Men ifølge Oslo kommunes prioriteringsliste har disse rommene «ukjent status», og er følgelig ikke kategorisert som tilfluktsrom.

De stengte stasjonene Oscars gate og Valkyrie plass skal ifølge kommunen ha kapasitet til 3200 personer.

Fylkesmannens oversikt over offentlige tilfluktsrom i Oslo sier ikke noe om tilstanden.
Fylkesmannens oversikt over offentlige tilfluktsrom i Oslo sier ikke noe om tilstanden.