ØKONOMISK SMELL: Bergen-VM var en folkefest, men arrangørene gikk på en økonomisk smell.
ØKONOMISK SMELL: Bergen-VM var en folkefest, men arrangørene gikk på en økonomisk smell. Foto: Poppe, Cornelius

VM-arrangøren skylder over 108 millioner kroner

Bostyrer presiserer at det ligger feil i kravene som ikke er korrigert ennå.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arrangøren av Sykkel-VM, Bergen 2017, møtte i skiftesamling i Bergen tingrett onsdag formiddag. I den midlertidige rapporten kommer det frem at VM-arrangørene har et samlet krav fra kreditorer på over 108 millioner kroner.

Den eksakte gjelden er 108.013.365,21 kroner. Det kommer fra 107 ulike krav.

Bergen 2017 har like i overkant av 8,2 millioner kroner på bok.

– Det vi har fått forelagt viser bare at styrets strategi har vært helt rett hele veien. Vi har jobbet på vegne av alle kreditorene i høst og i vinter for å få til en frivillig gjeldsordning, og det kunne gitt et helt annet resultat enn det vi så i dag, selv om det ikke er reelt og foreligger mange doble krav, sier styreleder i Bergen 2017, Mona Hellesnes, til TV 2.

Bergen 2017 ble i mars slått konkurs av kreditoren Interspons, som har nesten 1,8 millioner kroner utestående hos arrangørene. Da var det om lag 80 kreditorer mente at de ikke hadde fått pengene de hadde krav på etter VM. Kravene utgjorde totalt mellom 70 og 80 millioner kroner.

Etterlyser mer informasjon

Bostyrer Arne Laastad sa i skiftesamlingen at det har vært utfordrende å innhente informasjon fra Bergen 2017. Laastad krever at all e-post- og SMS-korrespondanse oppgis, og «regner med at dette løser seg».

– Vi har ikke et offisielt system for å få e-poster og SMS-er. Det har vi ikke brukt penger på. Her er det til dels utilgjengelig informasjon; skifte av telefon, bytte av arbeidsgiver og bruk av ulike private e-poster. Vi har ikke motsatt oss å gi ut den informasjonen, men vi har bedt om tid og prosedyrer for hvordan det skal gjøres, sier styreleder Mona Hellesnes til TV 2.

Bostyreren svarte i rettsmøtet at han ønsker alt av korrespondanse mellom styremedlemmer og mellom styremedlemmer og administrasjonen, og at ikke Bergen 2017 selv ikke skal ta relevansvurderingen.​

– Vi vet ikke hva som ligger i e-postkorrespondansene. Det vil sannsynligvis fortelle hvilken kunnskap de ulike personene hadde på ulike tidspunkter, sier Laastad.

Hellesnes mente de kunne gjøre «en viss relevansvurdering», for flere har korrespondansene har vært av sosial og privat vurdering.

– De personlige e-postene trenger jeg heller ikke, sier Laastad til TV 2.

– Feil som må korrigeres

Arne Laastad presiserer at den reelle gjelden er mindre enn summen som kom frem i det første skiftemøtet onsdag.

– Bostyrer presiserer at denne oppstilling er basert på anmeldte krav. Det vil på et senere tidspunkt bli gjennomført fordringsprøving, og det foreligger utvilsomt feil som må korrigeres, står det i rapporten til bostyrer Arne Laastad, og opplyser at konkursboet skal avgjøre hva som er relevant.

Et eksempel som trekkes frem er at både Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen har krav på ti millioner kroner for reetablering av veinett.

– Det vi vet at er at det i hvert fall er ti millioner kroner for høyt. Det er over hundre kreditorer som har meldt inn krav. Etter hvert vil disse bli prøvd og eventuelt godkjent, sier Arne Laastad til TV 2.

Frykter ikke erstatningskrav

Konkursboet har rettet krav mot forsikringsselskapet AIG og krever full forsikringssum for kreditorfellesskapets tap. Styrets forsikringssum er på ti millioner kroner.​

​– Jeg har sammen med resten av styret ingen grunn til å frykte verken erstatningskrav innenfor forsikringssummen eller utover det. Jeg kan bare gjenta at vi har ingenting å skjule. Vi har gjort alt vi har kunnet for å unngå det, sier styreleder Mona Hellesnes til TV 2.

– Dere har ikke drevet på kreditors regning?

– Vi har ikke drevet på kreditors regning. Det vil videre arbeid vise.

Bostyrer Arne Laastad vil ikke si noe om det kommer krav utover det.

– Vi vet at enkelte kreditorer si at styret skal holdes ansvarlig. Da er det naturlig å bruke styreansvarsforsikringen. Vi valgte å gjøre den gjeldende på et tidlig tidspunkt, forklarer Laastad.

Sykkelforbundet største kreditor

Videre står det at det «ikke er mulig» å si når bobehandlingen forventes avsluttet, men at et nytt møte er planlagt i oktober senere i år.

Kreditoren med det største kravet er Norges Cykleforbund (NCF) med over 21 millioner kroner. Hovedkravet er kravet fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), hvor forbundet er garantister, forklarte styremedlem i Sykkelforbundet Knut Glad til TV 2 tidligere denne uken.

Visepresident i Norges Cykleforbund, Marit Sælemyr, sier til TV 2 etter rettsmøtet at det vil ha betydning for Sykkelforbundet, men ønsker ikke å si i hvor stor grad.

VM-arrangør Bergen 2017 ble i mars slått konkurs av kreditoren Interspons, som har nesten 1,8 millioner kroner utestående hos arrangørene. I november ble det kjent at Bergen 2017 hadde et underskudd på 55 millioner kroner.

Arrangøren hadde budsjettert med 40 millioner kroner i sponsorinntekter, men bommet grovt og fikk bare 25 millioner kroner av sponsorer.