Disse norske byene gir deg best og dårligst beskyttelse under krig

Det er store forskjeller i de norske byene, viser myndighetenes oversikt.

I 2017 fortalte TV 2 at Norge ikke er i stand til å beskytte hele befolkningen i en nødsituasjon.I mange år har ikke Norge hatt beredskap for å klargjøre, bemanne eller drifte tilfluktsrom, men Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 skapte sikkerhetspolitiske endringer også for Norge.Nå ser norske myndigheter at flere tusen tilfluktsrom må rustes opp for å beskytte sivilbefolkninge