HVA HAR DU PÅ TANKEN? I Norge er det krav om å blande biodrivstoff i det fossile drivstoffet som selges. Mesteparten av biodrivstoffet i diesel er basert på palmeolje. (AP Photo/Martin Meissner)
HVA HAR DU PÅ TANKEN? I Norge er det krav om å blande biodrivstoff i det fossile drivstoffet som selges. Mesteparten av biodrivstoffet i diesel er basert på palmeolje. (AP Photo/Martin Meissner)

Mener regjeringen har skylden for at du fyller palmeolje på tanken

I fjor fylte nordmenn 317 millioner liter biodrivstoff basert på palmeolje.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nylig presenterte Miljødirektoratet gladnyheten om at bruken av biodrivstoff fortsetter å øke. Norske bilister fylte 659 millioner liter biodrivstoff i fjor. Det er 56 prosent mer enn året før.

Men medaljen har en bakside. Palmeolje er det mest brukte råstoffet til biodrivstoffet som selges i Norge.

Miljødirektoratet opplyser at palmeoljebasert biodrivstoff utgjorde 317 millioner liter av forbruket. Det er nesten halvparten av alt biodrivstoffet.

Palmeolje på tanken

Palmeolje er den billige oljen du ikke vil ha i sjokoladen og kjeksen du spiser fordi det er så skadelig for miljøet. Regnskog hugges ned for å gjøre plass til palmeoljeplantasjer. Ødeleggelsen av regnskog fører til enorme klimagassutslipp og tap av uerstattelig biologisk mangfold blant annet i Indonesia og Malaysia, ifølge Regnskogfondet.

Men selv om du styrer unna palmeolje i maten du handler, kan det godt hende at du har kjøpt slik olje likevel.

Har du fylt diesel hos Esso, har du fått palmeolje med på kjøpet. Det bekrefter Esso Norges talsmann Tore Revå overfor TV 2.

– Ja, biodrivstoff basert på sertifisert palmeolje er blant de komponenter som vi benytter til innblanding i drivstoff, skriver Revå i en epost til TV 2.

– Bidrar ikke til avskoging

Han viser til at norske myndigheter stiller krav om innblanding av biokomponenter i drivstoff og at tilgangen til avanserte biokomponenter er begrenset.

HER KOMMER BIODRIVSTOFFET FRA: Oversikten fra Miljødirektoratet viser at 46 prosent av biodrivstoffet stammer fra palmeolje. Konvensjonelt råstoff er markert med grønne søyler, mens avansert råstoff er vist i oransje. Kilde: Miljøverndirektoratet
HER KOMMER BIODRIVSTOFFET FRA: Oversikten fra Miljødirektoratet viser at 46 prosent av biodrivstoffet stammer fra palmeolje. Konvensjonelt råstoff er markert med grønne søyler, mens avansert råstoff er vist i oransje. Kilde: Miljøverndirektoratet

– Esso har derfor blitt henvist til å benytte palmeolje som en av biokomponentene, uttaler Revå, og fortsetter:

– Esso har lenge påpekt at norske myndigheter legger opp til en opptrapping av bruk av biodrivstoff som er for rask. Veksten i produksjon av avansert biodrivstoff kan ikke møte den økte etterspørselen, og dette medfører økt bruk av førstegenerasjons biodrivstoff, noe som inkluderer biokomponenter basert på palmeolje.

Oljeselskapet avviser imidlertid at deres bruk av palmeolje bidrar til avskoging. Esso viser til at de stiller som krav at alle deres biokomponenter er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier. Selskapet opplyser at de søker etter alternativer til palmeolje og forsker blant annet på utvinning av biodrivstoff fra alger, siden dette ikke konkurrerer med regnskog eller annen dyrket mark.

To typer biodrivstoff

Biodrivstoff fremstilles av biologisk materiale. CO2-utslippet fra dette drivstoffet inngår i naturens naturlige kretsløp og tilfører dermed ikke nytt karbon i atmosfæren.

Man skiller mellom konvensjonelt og avansert biodrivstoff. Konvensjonelt biodrivstoff fremstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr. Avansert biodrivstoff fremstilles av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk.

– Tar avstand fra palmeolje

Esso opplyser at de må bruke palmeolje fordi de ikke får tak i nok avansert biodrivstoff. Men Essos konkurrent Uno-X Energi bruker ikke palmeolje i dieselen de selger.

SVIR AV SKOGEN: Dette bildet ble tatt 3. mars 2018 i en beskyttet del av Rawa Singkil-reservatet i Sør-Aceh i Indonesia. Bildet viser hvordan skog svis av for å gjøre plass til en ny palmeoljeplantasje. / AFP PHOTO / JANUAR
SVIR AV SKOGEN: Dette bildet ble tatt 3. mars 2018 i en beskyttet del av Rawa Singkil-reservatet i Sør-Aceh i Indonesia. Bildet viser hvordan skog svis av for å gjøre plass til en ny palmeoljeplantasje. / AFP PHOTO / JANUAR

– Vi ønsker å bruke de mest klimanyttige råvarene i vårt biodrivstoff og vi ønsker ikke å bidra til avskoging av regnskog. Derfor har vi tatt full avstand fra palmeolje i drivstoff og vi oppfordrer våre konkurrenter til å gjøre det samme, forklarer Alex Guindos, daglig leder av Uno-X Forsyning AS.

Det er opptil 20 prosent fornybart innhold i dieselen som selges på landets Uno-X-stasjoner og YX-stasjoner. Ifølge Guindos er dette blant annet basert på avfall fra svensk skogindustri.

Mener palmeolje ikke er problemet

St1 Norge, som også driver landets Shell-stasjoner, bruker biodrivstoff basert på palmeolje. Selskapets markeds- og kommunikasjonssjef Sigrid Louise G. Philippart mener debatten om palmeolje som råstoff har sporet litt av.

– Problemet er ikke råstoffet i seg selv, problemet er avskoging, påpeker Philippart.

– Hvilket miljøavtrykk palmeolje har, handler om hvor og hvordan den er dyrket, og hvilken belastning denne prosessen har for klima og det biologiske mangfoldet. Dette gjelder enten råstoffet er palme, raps eller soya, skriver Philippart i en epost til TV 2.

Hun viser til at St1 har inngått en intensjonsavtale med et selskap som etablerer bærekraftige planteoljeplantasjer på lite fruktbare områder i Colombia. Selskapets mål er å plante nok palmer til å produsere 250.000 tonn med bærekraftig palmeolje. Siden palmene fanger mer CO2 enn gresset som nå vokser der, skal plantingen føre til en reduksjon i CO2-utslippet på 134 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff.

– Vi i St1 er selvfølgelig imot avskoging, men vi mener det er uheldig å avskrive en spesifikk plantevekst i seg selv så lenge bærekraftig produksjon er mulig og sluttproduktet representerer en reell klimabesparelse, understreker Philippart.

Mener forbrukerne blir lurt

Circle K og Uno-X har opplyst til Regnskogfondet at de ikke blander palmeolje i sin diesel, mens Esso og St1/Shell altså gjør det. Fondet har gjort beregninger som viser at man i gjennomsnitt ødelegger 10 kvadratmeter regnskog for hver dieseltank man fyller hos Esso eller Shell.

– Hvis du ikke vil ha regnskog på tanken må du fylle diesel hos noen andre enn Esso eller Shell/St1. Så enkelt er det, sier policyleder Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet i en artikkel på fondets nettside.

Ranum mener ikke Esso og St1/Shell kan «frifinnes» for sin bruk av palmeolje selv om de kjøper EU-sertifisert olje.

– Vi har aldri påstått at det som fylles på norske tanker, fører til avskoging, sier Ranum til TV 2.

– Problemet er at de skaper større etterspørsel etter palmeolje, og andre kunder vil da kjøpe palmeolje som fører til avskoging. Selv om kjedene i Norge selger sertifisert palmeolje, bidrar de til avskoging. 220 kvadratkilometer avskoges som følge av Norges bruk av palmeoljedrivstoff. Man kan ikke se på hver dråpe palmeolje isolert, sier Ranum.

– Verre enn fossilt drivstoff

– Hva er de største konsekvensene ved produksjon av palmeolje?

– Det første er avskoging. Orangutanger, tigre og truede dyrearter som lever i regnskogen, blir enda mer truet fordi palmeoljeindustrien fortsetter avskogingen. For det andre mister folk som bor der, livsgrunnlaget sitt. Det tredje er at klimabiten, at resultatet er enda større klimagassutslipp enn ved bruk av fossil diesel.

– Hvordan henger det sammen?

– Ekspansjon skjer ofte i regnskog og torvmyrområder som er ekstremt karbonrike. Når skogen hugges ned og torvmyren dreneres, genererer det store klimagassutslipp, Dermed skjer det stikk motsatte av det som er hensikten med biodrivstoffsatsingen. Formålet er å redusere klimagassutslipp, men ved bruk av palmeoljebasert biodrivstoff er effekten den motsatte.

– Spiller med åpne kort

Også NAF er kritisk til bruk av palmeolje i biodrivstoff. NAF mener altfor mye biodrivstoff kommer fra palmeolje.

– Dette er å lure forbrukerne. Vi vil ikke ha palmeolje på tanken, men biodrivstoff som bidrar til å redusere klimagassutslipp, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Essos talsperson Tore Revå sier de aldri har lagt skjul på at biokomponentene i drivstoffet også omfatter palmeolje.

– Vi har heller ikke lagt skjul på at vi er kritiske til at myndighetenes opptrapping av biodrivstoff går for raskt, noe som fører til bruk av konvensjonelle biokomponenter, der palmeolje utgjør en andel, uttaler Revå.

Vil ha mer avansert biodrivstoff

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) understreker at regjeringen vil ha størst mulig klimaeffekt av satsingen på biodrivstoff.

– For å unngå biodrivstoff med liten klimanytte vil vi fremover se på mulighetene for å styrke virkemidlene for å framskynde overgangen fra konvensjonelt biodrivstoff, slik som palmeolje, til avansert biodrivstoff fra avfall og rester, skriver Elvestuen i en epost til TV 2.

– Må norske myndigheter bære deler av skylden for den høye andelen av palmeoljebasert biodrivstoff i Norge?

– Myndighetene setter rammebetingelsene, og så er det opp til markedet å finne løsninger innenfor rammen. Flere av drivstoffomsetterne har funnet løsninger som innebærer at de ikke tar i bruk biodrivstoff fra palmeolje i dag.