Fortvilt barneskolelærer:

Frykter slag og spark fra elevene hver dag

Ny rapport om vold i Oslo-skolen viser at 84 prosent av de som utøver vold er barn mellom 6-13 år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hun er en av dem som jevnlig opplever vold i grunnskolen. Vi kaller henne Åshild. Hun er barneskolelærer og sier vold mot lærere blir stadig mer vanlig.

– Det kan være alt fra slag med gjenstand eller spark. Og det har vært enkelte ganger hvor jeg rett og slett har måttet sette meg ned fordi elevene er for sterke. Jeg klarer ikke holde dem igjen, og da kan du få et slag i hodet. Så gruer man seg ordentlig til å gå på jobb, forteller hun.

Slag og spark

TV 2 har snakket med flere lærere som opplever vold i barneskolen, men som er redde for å stå frem. Åshild ønsker å være anonym for å skjerme seg selv og elevene.

– Det er ikke veldig sunt hvis man er vant til at hver dag skal det være sånn at man må holde en elev nede, man skal få slag i magen eller spark i siden. Altså, det er ingen andre jobber jeg kan tenke meg hvor man hadde latt det skje, sier hun.

Problemet med vold i skolen er godt kjent i fagmiljøet. Børge Skåland er førsteamenusesis på OsloMet. Han har skrevet doktorgrad om lærere som har opplevd fysisk vold fra elever.

– Dette er en del av lærerverden. Dette lever de i og med. Vi trener på brannøvelser, det er aldri brann, vi trener ikke på hva man gjør hvis man blir utsatt for vold eller trusler, det skjer hele veien, sier Skåland.

Skåland sier mange lærere som opplever vold, kvier seg for å si fra til ledelsen.

– Du er redd og har frykt, det er tabu å snakke om. Fordi du som lærer så er det en norm på at du skal ha full kontroll til en hver tid. Og har du ikke det, så er det deg det er noe feil her.

– Blir lærerne sviktet her?

– Det opplever jeg, ja, svarer Skåland

Mest vold blant de yngste elevene

Tall fra Utdanningsetaten viser en tredobling av svært alvorlige voldstilfeller fra 2015 til 2017. Hele 84 prosent av de som utøver volden er barn mellom seks og 13 år. Utdanningsetaten sier at noe av økningen i antall hendelser kan skyldes bedre rapportering.

– Hvor ille er det at det er de yngste elevene som utøver mest vold mot læreren?

– Det er nok et uttrykk for at vi er en skole for alle. At vi har alle typer barn med i skolen, på godt og vondt. Det speiler samfunnet forøvrig, selvfølgelig. Men det er klart at når det er så unge barn så må vi gå sammen med skolen og hjelpeapparatet finne gode tiltak, sier HR-direktør Anne Tveitan Ferignac.

Også Oslos byråd for kunnskap og oppvekst er urolig for tallene.

– Jeg hører fra flere lærere at de synes dette er vanskelig. Og de skal ikke sitte med det ansvaret alene, og skamme seg og føle seg utilstrekkelig. De skal ha hjelp, sier Inga Marte Thorkildsen (SV).

Bedre oppfølging

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kaller tallene fra Oslo-skolen dramatiske.

– Det er alvorlig. Elever og lærere skal være trygge på skolen, og det er viktig at lærere som utsettes for dette følges godt opp, sier Sanner.

– Hva gjør du for at barneskolelærere skal slippe å ha det sånn på jobb?

– Dette er en rapport for Oslo kommune. Jeg vil kalle inn skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til et møte for å høre hvordan Oslo kommune håndterer disse situasjonene, men også for å diskutere hva vi kan gjøre sammen. Det handler særlig om to forhold: det ene er om skolen og lærerne har tilstrekkelig verktøy til å håndtere disse situasjonene, og det andre er å bygge et sterkere lag rundt elevene. Vi vet at det er en del elever som kommer til kort altfor tidlig, og de må følges opp tidligere og på en bedre måte.

Voldshendelser fordelt etter bydeler i Oslo. Kilde: Utdanningsetaten