Det brukes mye palmeolje i biodrivstoffet som selges hos flere bensinstasjonkjeder i Norge. Nå tar NAF til orde for at dette må stoppe. Foto: NAF.
Det brukes mye palmeolje i biodrivstoffet som selges hos flere bensinstasjonkjeder i Norge. Nå tar NAF til orde for at dette må stoppe. Foto: NAF.

NAF advarer: Flere bensinstasjoner gir deg palmeolje på tanken

Oppfordrer alle til å være bevisst på hvor de fyller.

Miljødirektoratet har lagt frem tall som viser at altfor mye av biodrivstoffet som blandes inn i drivstoffet på norske bensinstasjoner, kommer fra palmeolje.

– Dette er å lure forbrukerne. Vi vil ikke ha palmeolje på tanken, men biodrivstoff som bidrar til å redusere klimagassutslipp, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Stortingets mål om 20 prosents innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel innen 2020 ser ut til å bli nådd, ifølge de samme tallene. Neste målsetning er 40 prosent, innen 2013. Det NAF spør seg om, er til hvilken pris dette blir gjort:

Ikke alle bruker det

– Det må ikke bli sånn at målet helliger middelet. Når en stor del av økningen skyldes biodrivstoff basert på palmeolje, når man ikke målet om reduserte utslipp. Forbrukerne blir lurt til å tro at drivstoffet de tanker er mer miljøvennlig enn det er, sier Sagedal, i en pressemelding.

Ikke alle bensinstasjonskjedene i Norge bruker palmeoljebasert biodrivstoff. UnoX/YX og Circle K har ikke drivstoff der palmeolje er blandet inn. Shell og Esso derimot gir forbrukerne palmeolje på tanken.

De har kjøpt tilbake 335.000 biler fra misfornøyde kunder

Reduserer klimagassutslipp

– Vi oppfordrer alle til å være bevisste på hvor de tanker bilen og velge de aktørene som faktisk tar dette på alvor, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Økningen i biodrivstoff fra 2016 til 2017 tilsvarer for øvrig en reduksjon i norske klimagassutslipp, estimert til 600 000 tonn CO2-ekvivalenter, det vil si en reduksjon på i overkant av én prosent av de norske klimagassutslippene.

— Biodrivstoff produsert på riktig måte, er en del av løsningen for å redusere klimagassutslippene fra transport, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Dette er miljøbilen vi ikke får kjøpe

Dette er avansert biodrivstoff

  • Avansert biodrivstoff framstilles av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk og kommer ikke fra råstoff som kan brukes til mat eller dyrefôr.
  • I fjor ble det brukt 138 millioner liter avansert biodrivstoff, mot 65 millioner liter året før.
  • Avansert biodrivstoff utgjorde 6,6 prosent av omsatt biodrivstoff i 2017. Det betyr at omsetningskravet nesten ble oppfylt med avansert biodrivstoff.

Se video: Nå har Børstraktoren blitt helt ny