Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

25. april ble Peter Madsen dømt til livstid i fengsel for å ha mishandlet og drept Kim Wall.

Retten mente drapet var begått med overlegg, og nøye planlagt i forkant.

Dommerne fulgte aktor Jakob Buch-Jepsens påstand om livstid i fengsel, en tidsubegrenset straff der den dømte må sitte i minst 12 år før han kan søke om løslatelse.

Madsen anket dommen på stedet, men mandag skriver påtalemyndigheten ta Madsen kun anker straffeutmålingen, ikke selve skyldspørsmålet.

Det vil dermed ikke bli noen ny behandling av hvorvidt Madsen er skyldig eller ikke i retten.

Videoer vektlagt

Under domsavsigelsen i København byret i april leste tingrettsdommer Annette Burkø opp et sammendrag av bevisvurderingen som førte til livstidsdommen.

Dommerne vektla i sin dom at Madsen i dagene forut for drapet på Kim Wall forsøkte å få med seg en rekke andre kvinnelige bekjente på ubåt-tur. Han ønsket at de skulle være med ham alene.

Dommeren sa at de derfor antar at Wall var et uskyldig offer, og at den neste som ble med ham på ubåten ville bli drept.

Under rettssaken, som gikk over 12 dager i mars og april, ble det også vist en rekke videoer og bilder med svært grovt innhold. Videoene av kvinner som ble drept og torturert ble funnet på Madsens harddisk.

Burkø understreket at dette var materiale som viste at Madsen hadde en facinasjon for denne typen vold, og i dommen heter det at han lot seg inspirere av disse da han drepte Wall.

Ba om løslatelse

Etter at dommen ble avsagt ba Madsens forsvarer Betina Hald Engmark om å få en prat med sin klient i enerom. Noen få minutter senere kom de ut, og Hald Engmark gjorde det da klart at de anker dommen.

Mandag skrev påtalemyndigheten på Twitter at Madsen kun anker straffeutmålingen, ikke selve skyldspørsmålet.

Madsen har under hele rettssaken holdt fast på at han ikke drepte Wall, og at hun døde i en ulykke om bord på ubåten hans.