Tyskland har 128 kampfly av typen Eurofighter, men har hatt store vansker med å skaffe enkelte reservedeler til flyene.

Det tyske forsvarsdepartementet ble orientert om vanskene i mars i fjor, og formannen i forsvarskomiteen i nasjonalforsamlingen betegnet det som «et svært alvorlig problem».

Ifølge Spiegel Online har det nå oppstått enda flere problemer med flyene, angivelig knyttet til et teknisk system for selvforsvar om bord. Tidsskriftet siterer forsvarskilder som forteller at bare rundt ti fly nå har tillatelse til å fly, mens de øvrige står på bakken.

Tyskland har lovet NATO å stille med 82 kampfly dersom det skulle oppstå en krise, noe landet nå ikke er i stand til.

Det tyske forsvaret bekrefter overfor Spiegel at det har oppstått tekniske problemer med Eurofighter-flyene, men vil ikke oppgi hvor mange av flyene som er satt på bakken.

(©NTB)