170 barn skal ut av asylmottak

Regjeringen myker opp reglene og setter av 38 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å flytte 80 familier med 170 barn ut av asylmottak.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foreldrene som av ulike grunner ikke har ID-dokumenter som er godkjent av norske myndigheter, har tidligere ikke fått bosetting i en kommune. Det har ført til at mange barn har blitt boende på asylmottak i årevis.

Men nå setter regjeringen barnas behov først.

– Det kan være ulike grunner til at man ikke har fått godkjent sin identitet. Det kan være problemer i det landet man kommer fra, og vi ser at dette tar tid, så derfor skjærer vi nå igjennom slik at disse barnefamiliene kan bli bosatt i en norsk kommune, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til TV 2.

Første lekkasje

Sanner slipper den første lekkasjen fra revidert nasjonalbudsjett, som kommer 15. mai, sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det viktigste med vedtaket er at vi får til en mye bedre integreringspolitikk, og at alle disse ungene, som vi tror skal være i dette landet i hele sitt liv, får en god start, med god norskopplæring og god skolegang, sier Skei Grande til TV 2.

– Er dette noe Venstre har kjempet igjennom?

– Jeg ser jo det er mange som har vært engasjert i disse ungene, og jeg ser jo at dette er noe som har opprørt mange som jobber innenfor feltet, også. Dette er signaler vi har fått om at vi burde ordne, og jeg er glad for at vi har fått det til, smiler Skei Grande.

Skal lære norsk

Venstre-lederen og kunnskapsministeren understreker at det er viktig for barna at foreldrene nå får rett til å gå på introduksjonskurs for å lære seg norsk.

Lovendringen innebærer at de voksne i familien skal få rett og plikt til introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap, på samme måte som andre flyktninger som blir bosatt.

– For barna er det viktig at foreldrene lærer seg norsk, og kan være støttende gjennom barnas skolegang, sier Sanner.

Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp har tidligere anklaget politikerne for å svikte barna, som har blitt boende i årevis på asylmottak.

– Svikter barna

– Hver gang et asylmottak blir lagt ned, så forsvinner hjemmet deres, og de blir sendt et annet sted. De vet ikke hvor de skal bo. Hvordan skal du klare å få deg venner, hvordan skal du klare å få etablert deg noe sted? Det er klart vi svikter disse ungene. Vi kan ikke la dem vokse opp på denne måten her, uttalte generalsekretæren til TV 2 i februar i år.

Sanner sier det er et klart problem at barna har blitt boende på mottak i flere år, og vært nødt til å flytte gang på gang. Nå setter Kunnskaps- og integreringsministeren barnas behov først, og sier flere kommuner står klare til å ta imot familiene og barna.

– Dette er viktig for barna, det er frustrerende å bo på mottak i mange år, og det er viktig for foreldrene at de kan komme raskt i gang med norskopplæringen, og andre kompetansehevende tiltak, så de kan kommer raskt i arbeid.

Vedtaket og pengene som kommer i revidert nasjonalbudsjett gjelder bosetting av barnefamilier med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet etter førstegangs fornyelse av tillatelsen.

Det kan være flere grunner til at de ikke har id-papirer, men de ansees for å ha et beskyttelsesbehov og at dette er personer med lovlig opphold i Norge, opplyser Kunnkapsdepartementet.