ASSISTERT BEFRUKTNING: Frps landsmøte sier ja til at enslige også skal få benytte seg av assistert befruktning.
ASSISTERT BEFRUKTNING: Frps landsmøte sier ja til at enslige også skal få benytte seg av assistert befruktning. Foto: Kallestad, Gorm

Frp sier ja til assistert befruktning for enslige

Men Frp-representantene stilles fritt når saken avgjøres i Stortinget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fremskrittspartiet vil åpne for at enslige også skal kunne benytte seg av assistert befruktning.

Et klart flertall på landsmøtet i Frp vedtok søndag å åpne for assistert befruktning for enslige.

I forslaget til vedtak fra fra FpU og Fremskrittspartiet i Trøndelag, Hedmark, Hordaland, Vestfold og Telemark heter det blant annet:

«Familien er en de viktigste byggesteinene i samfunnet og det må være rom for flere ulike samlivs- og familieformer. Så lenge man alltid tar hensyn til barnets beste ønsker Fremskrittspartiet å åpne for at også enslige skal kunne benytte seg av assistert befruktning.»

«Samfunnet beveger seg fremover og per dags dato er Norge det eneste av de nordiske landene som fortsatt har et forbud mot at enslige skal kunne få barn gjennom assistert befruktning. Fremskrittspartiet bør være de som går i front for å sikre at også enslige kan få muligheten til å få biologiske barn.»

I Fremskrittspartiets partiprogram står det følgende: «Fremskrittspartiet har en positiv holdning til mulighetene som åpner seg ved forskning og bruk av gen- og bioteknologi. Vi mener derfor at Norge ikke skal ha en strengere regulering enn andre land det er naturlig å sammenlikne oss med.» Når Stortingsgruppen skal ta stilling til bioteknologispørsmål etter landsmøtet bør det bli et ja til assistert befruktning for enslige fra FrP.

Det at Fremskrittspartiet støtter assistert befruktning for enslige betyr ikke at dette trenger å være subsidiert av skattebetalernes penger. Det viktigste er at forbudet mot assistert befruktning for enslige oppheves, slik at den enkelte kan velge å benytte seg av denne muligheten, uten at det er et forbud i veien."