MANGE LEVER MED STØY: Vegvesenets prognoser viser at folk over hele Oslo vil leve med støy også i 2025. Illustrasjon: Vegvesenet.
MANGE LEVER MED STØY: Vegvesenets prognoser viser at folk over hele Oslo vil leve med støy også i 2025. Illustrasjon: Vegvesenet.

Krever tiltak for å bedre støyforholdene for 200.000 nordmenn

Miljøpartiet De Grønne krever at støy blir satt på agendaen. – Det utgjør en stor helserisiko.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uken fortalte TV 2 om ny forskning som viser at støy kan ha store konsekvenser for menneskers helse, spesielt når det gjelder hjerte- og karsykdommer.

SINTEF viser til at rundt 200.000 mennesker lever med et farlig nivå støy, og er klar i sin tale: Støy dreper.

Krever forandring

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sier at de ser svært alvorlig på støy-forurensningen.

Kristoffer Robin Haug, som er 2. stortingsvara for partiet, sier til TV 2 at han har levert inn et forslag til behandling i Stortinget.

Forslagslisten består av 12 punkter som skal gjøre støynivået mer levelig. Flere av punktene gjelder Groruddalen i Oslo, som ifølge Haug er spesielt utsatt. Hele tre tett trafikkerte veier går gjennom dalen: Riksvei 4, E6 og Østre Aker vei.

Se Vegvesenets prognosekart over hvilke områder som kommer til å være rammet innen 2025

– Flere steder, spesielt langs Riksvei 4 bor folk svært tett inntil veien. Her er det nødvendig med tiltak raskt, sier Haug.

Han mener at å legge til rette for bedre kollektivtilbud med bedre T-banetilbud vil være et skritt i riktig retning, samt å nedgradere Riksvei fire til miljøgate med kollektivfelt, støyskjermer og andre trafikkreduserende tiltak.

Bedre T-baneforbindelser østover

MDG ønsker at T-banen utvides til å gå til Lørenskog, blant annet til Ahus. De ønsker også tverrgående forbindelse i Groruddalen.

Kristoffer Robin Haug. Foto: MDG.
Kristoffer Robin Haug. Foto: MDG.

– Men det er også viktig å løfte blikket. Vi trenger mer forskning på helsekonsekvensene av støy. Dette gjelder ikke bare Groruddalen og Oslo, men mange steder i Norge.

Tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) godkjente at det skal bygges 120.000 boliger i støyutsatte områder.

Haug håper at regjeringen følger opp sitt mål om at antall personer utsatt for et støynivå på over 38 desibel innendørs skal reduseres med 30 prosent innen 2020, i forhold til 2005.

– Det er fullt mulig å sørge for at denne utbyggingen ikke fører til at flere må leve med støyplager, det kan til og med gjøres slik at færre må leve med støy. Men da må man sette i gang med mange tiltak, som dem vi nå fremmer i Stortinget.