Peter Madsen dømt til livstid

KØBENHAVN (TV 2): København byret dømte Peter Madsen for mishandling, drap og partering av journalisten Kim Wall (30). Madsen anket livstidsdommen på stedet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Peter Madsen er i København byret dømt til livstid i fengsel for drapet på Kim Wall.

Dommen er enstemmig.

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark opplyste etter en kort prat med sin klient på bakrommet at dommen ankes.

I videoen øverst kan du se dommeren lese opp dommen.

Videoer vektlagt

I sin gjennomgang av bevisvurderingen la tingrettsdommer Annette Burkø til grunn at Peter Madsen har vist stor interesse for spidding og tortur av kvinner ved å laste ned videoer av svært grov karakter.

Dommerne har også vektlagt at Madsen forsøkte å få med seg tre andre kvinner ut på ubåten bare dager før turen med Kim Wall, uten at disse turene ble noe av.

I dommen heter det derfor at det var tilfeldig at det var Kim Wall som ble offer for det planlagte drapet.

Burkø understreker også at Madsen ikke har gitt noen troverdig forklaring på hva som skjedde da Kim Wall døde.

Madsen så ned i bordet foran seg mens dommeren leste opp begrunnelsen for dommen. Han virket noe innbitt, men viste ikke synlig sterke følelser.

Hans forsvarer Betina Hald Engmark fulgte nøye med på dommeren mens dommen ble lest opp.

Stropper

Aktor Jakob Buch-Jepsen har i sin argumentasjon under rettssaken kommet med en rekke indisier for at Madsen på forhånd planla drapet på Kim Wall. Blant annet mener aktoratet at Kim Wall ble mishandlet og torturert før hun døde.

Dommerne har lagt dette til grunn for sin dom.

Retten har lagt vekt på at en rekke av skadene som er funnet på Kim Walls kropp ikke kan forklares ut fra Madsens forklaring.

Dommerne mener Wall ble fysisk og seksuelt mishandlet før hun døde, og at Madsen derfor er skyldig i seksuell omgang av særlig farlig karakter.

– Det er snakk om et svært kynisk overgrep og drap på en tilfeldig kvinne som i forbindelse med sitt journalistiske arbeid ble med Madsen ut på en ubåt, sier Burkø.

Ba om løslatelse

Forsvarer Hald Engmark ba på slutten av onsdagens domsavsigelse om at Peter Madsen løslates fra varetektsfengsling.

– Han har sittet isolert i lang tid, og dette er svært belastende. Han har heller ikke hatt mulighet til å ha fortrolige samtaler med folk, sier hun.

Aktor avviste dette med at Madsen er svært manipulerende og at det er fare for gjentakelse. Han understreket også at det i en så alvorlig sak ikke kan være aktuelt å løslate tiltalte.

Dommer Burkø besluttet at Madsen fremdeles varetektsfengsles med brev- og besøkskontroll.

Dette betyr at han kan motta brev og ha besøk, men at brevene leses gjennom og besøkene overvåkes.

– Kynisk drap

Aktor Jakob Buch-Jepsen holdt en pressekonferanse like etter domsavsigelsen.

– Vi er meget fornøyd med at byretten har funnet Madsen skyldig i et planlagt, kynisk drap med seksuelt motiv, sa han.

Han understreker at dommerne har hørt på ham fult ut, og at de har tatt med hans argumenter for at drapet har særlig skjerpende omstendigheter.

– Det som gjør denne saken så alvorlig er at drapet var planlagt og at det er begått med seksuelt motiv. Alt dette har dommerne lagt til grunn, sa han.

Livstid i fengsel er lovens strengeste straff i Danmark. Den personen som sitter på den lengste livstidsdommen sitter nå på det 34. året.

Forskjellige påstander

Mandag ble det i København byret lagt ned påstand fra både aktor og forsvarer.

Mens aktor mener Madsen burde dømmes til livstid i fengsel, slik han ble, hadde Madsens forsvarer en annen oppfatning.

Betina Hald Engmark mener at det ikke foreligger bevis for den alvorlige tiltalen.

– Jeg har enda ikke sett fellende bevis i saken. Jeg minner om at all tvil skal komme den tiltalte til gode, sa hun i sin prosedyre.

Madsen har innrømmet å ha partert liket av Kim Wall, og Hald Engmark la ned en påstand på seks måneders fengsel for likskjending.

Hald Engmark ga ingen intervjuer på vei ut, men sa i en kort kommentar at hun ikke var fornøyd med dommen og at hun ser frem til ankesaken.