POPULÆR: Bitcoin er den mest kjente kryptovalutaen, men mange nordmenn har også kjøpt annen virtuell valuta. Foto: AFP/Jack Guez
POPULÆR: Bitcoin er den mest kjente kryptovalutaen, men mange nordmenn har også kjøpt annen virtuell valuta. Foto: AFP/Jack Guez

Advarer nordmenn med kryptovaluta:

– Hvis du glemmer dette, risikerer du tilleggsskatt

Skatteetaten har mottatt over 100 henvendelser om kryptovaluta siden skattemeldingen ble sendt ut. Slik fører du kryptovaluta i selvangivelsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mye tyder på at mange nordmenn kjøpte bitcoin og annen kryptovaluta i løpet av fjoråret, kanskje fristet av til tider voldsomme verdiøkninger.

En undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra konsulentselskapet Menon Economics viser at nesten 200.000 nordmenn eier bitcoin eller annen kryptovaluta, og de aller fleste opplyser at formålet er investering.

Men det mange kanskje ikke tenker over, er at hvis du eier kryptovaluta, så må du oppgi dette i skattemeldingen. Hvis du har realisert eller minet kryptovaluta i 2017, så må du også oppgi dette.

Det heter nemlig at skattemeldingen er forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt. Dersom man eide kryptovaluta ved utgangen av 2017, så har man selv ansvar for å føre denne i skattemeldingen.

– Informasjon om kryptovaluta er ikke forhåndsutfylt og du risikerer tilleggsskatt hvis du unnlater å rapportere opplysninger til Skatteetaten, advarer Astrid M. Dugstad Tveter, som er seksjonssjef i Skattedirektoratet .

Har fått over 100 henvendelser

Da TV2.no tidligere denne uken arrangerte et nettmøte om skattemeldingen, var det flere som benyttet sjansen til å sende inn spørsmål om kryptovaluta.

«Hvordan registrerer man kryptovaluta og hvordan legger man ved vedlegg med oversikt over denne type valuta?» ville en av våre lesere vite.

Også Skatteetaten opplyser at de merker økt interesse for kryptovaluta i forbindelse med skattemeldingen.

– Så langt i skattemeldingsperioden har vi registrert i vår logg over 100 spørsmål om kryptovaluta og bitcoin, men siden vi registrerer henvendelser om dette på ulike måter, kan det være mange flere, skriver Dugstad Tveter i en e-post til TV 2.

SEKSJONSSJEF: Astrid M. Dugstad Tveter er seksjonssjef i Skattedirektoratet. Foto: Skatteetaten
SEKSJONSSJEF: Astrid M. Dugstad Tveter er seksjonssjef i Skattedirektoratet. Foto: Skatteetaten

– Spørsmålene går på hvordan beregne formuesverdi, gevinst- og tapsberegninger, omberegninger og valutakurser, hvilken post dette skal føres i skattemeldingen og dokumentasjonskrav. Vi har nylig oppdatert nettsidene med mer informasjon slik at mange kan finne svar der, legger hun til.

TV 2 har også vært i kontakt med Norges Bitcoin- og Blockchainforening, og leder Stephan Nilsson bekrefter at også de har fått mange spørsmål om skattemeldingen.

– Det handler om hvordan man skal beregne gevinst og tap når man har gjort veldig mange transaksjoner og når man veksler mellom ulike kryptovalutaer, for eksempel fra Bitcoin til Ethereum, skriver han i en e-post.

Slik fører du kryptovaluta i skattemeldingen

Seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter presiserer at kryptovaluta anses som skattepliktig formue dersom man eier denne ved utgangen av året, og verdien fastsettes til omsetningsverdien den 1. januar. Verdien skal oppgis som formue i skattemeldingen i post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue».

Dersom man har solgt kryptovaluta som man eier, eller har «minet» og solgt kryptovaluta i løpet av året, så skal det beregnes en gevinst eller et tap. Gevinst føres i skattemeldingen i post 3.1.12 «Annen inntekt» og tap i post 3.3.7 «Andre fradrag».

Hvis man har «minet» kryptovaluta, så skal disse inntektsføres til markedsverdien på utvinningtidspunktet, og overskuddet fra utvinningen skal oppgis som skattepliktig inntekt.

– Det viktigste er å huske å rapportere kryptovaluta i skattemeldingen i de aktuelle postene for formue og eventuelt inntekt fra gevinst eller fradrag for tap, skriver Astrid M. Dugstad Tveter.

På sine nettsider har Skatteetaten en guide for hvordan man beregner gevinst og tap.

– Ta vare på dokumentasjon

Skatteetaten krever ikke at det legges ved noen liste over kryptovaluta i selvangivelsen, men man må ta vare på dokumentasjon for beregninger og transaksjoner.

– Ta vare på dokumentasjon du har, slik at du kan vise frem dine beregninger og alle relevante transaksjoner hvis Skatteetaten ber om dette. For eksempel hvis du velger å rapporterer flere valutaer samlet på en linje, vil du måtte kunne vise i etterkant hvordan du har regnet ut, råder hun.

– Hvordan kontrollerer Skatteetaten at folk oppgir det de skal når det kommer til kryptovaluta?

– Per i dag blir kjøp og salg av kryptovaluta ikke direkte rapportert inn til oss, slik at skattyterne selv må foreta denne innrapporteringen via skattemeldingen. Det finnes imidlertid ulike verktøy for å skaffe informasjon om å følge transaksjoner som foretas i kryptovaluta, noe som gjør det mulig å estimere kryptovalutaformuer. Norge har også utvekslingsavtaler med en rekke land, der opplysninger som kan danne grunnlag for å anslå slike formuer, kan utveksles.

Fristen for å levere eller endre skattemeldingen er 30. april. Hvis du ikke rekker dette, kan du søke om maks én måned utsettelse. Fristen for å søke om utsettelse er 30. april klokken 24.00.

I tillegg til kryptovaluta, får Skatteetaten også spørsmål om en rekke andre emner. Spesielt ett fradrag er også vanlig å glemme når man sjekker skatten.