FLOM: Folk i kano ved bedehuset på Drangsholt langs riksveg 41 mellom Kristiansand og Birkeland under en flom i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
FLOM: Folk i kano ved bedehuset på Drangsholt langs riksveg 41 mellom Kristiansand og Birkeland under en flom i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Statens vegvesen advarer:

– Flommen kommer, vær forberedt!

Flom og oversømmelser har allerede skapt problemer. Nå advarer Statens Vegvesen store deler av Norges befolkning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det siste døgnet har flom og oversømmelser skapt problemer flere steder i landet.

I Trøndelag ble flere veier stengt søndag, etter at regn og issmelting hadde ført til økt vannstand. I Overhalla skapte en ispropp i elva Namsen problemer.

I Hedmark ble områder ved Hanestad i Rendalen oversvømt på grunn av en ispropp i Glomma. Dette førte til at flere personer ble isolert og evakuert med helikopter.

Nå ber også Statens Vegvesen befolkningen i store deler av landet på å forberede seg på flom.

«Flommen kommer, vær forberedt!» skriver regionsjef i Statens vegvesen, Per Morten Lund, i en kronikk.

Innlegget ble publisert på Statens vegvesens nettsider mandag.

Stor sannsynlighet for stor flom

I teksten viser Lund til NVEs flomanalyse, som igjen viser at det på grunn av årets snømengder er større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge. Også i Finnmark og i Nord-Troms er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom.

– I de store vassdragene på Østlandet, sør i Trøndelag og i indre strøk av Møre og Romsdal er det så mye snø at det er 30-60 prosent sannsynlighet for vårflom på oransje nivå, det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen, i analysen.

I Finnmark og Nord-Troms er det 40 til 60 prosent sannsynlighet for flom på oransje nivå.

Per Morten Lund skriver at dersom vi får en situasjon med varmt vær, snømelting og nedbør, så kan dette føre til en flom som kan skade veier og bruer, samt jordskred som sperrer viktige gjennomfartsårer.

«For å være forberedt på dette har Statens vegvesen satt i verk tiltak. Alle våre driftsentreprenører er varslet om flomfaren. I de mest flomutsatte områdene ber vi om bekreftelser fra entreprenørene på at de har tilstrekkelig mannskap, maskiner, skilt og sperremateriell tilgjengelig.» forklarer Per Morten Lund.

Ber grunneiere om å forberede seg

Han ber også grunneiere og skogeiere om å ta forholdsregler.

«Du har et ansvar for å holde bekkefar åpne over din eiendom, og bidra til at vannet renner der det skal. Fra tidligere erfaring vet vi at alvorlige flomsituasjoner med betydelige skader kan oppstå på grunn av at bekkeløp ikke er rydda. Et annet scenario er at gjenstander som lagres nær bekker blir tatt med av vannmassene og tetter bekkefar og stikkrenner lenger ned.», fortsetter Lund.

Også Arne Bjørklund, driftssjef for Statens vegvesen i Østfold, ber grunneiere om å holde bekker og stikkrenner åpne.

– I perioder med mye nedbør eller stor vannføring oppfordrer vi grunneierne til å bidra til at vannet renner der det skal, sier Bjørklund i en pressemelding.

Han viser til at det er veiene i nærheten av Glomma som er mest utsatt for flom i Østfold.

– Det er vanskelig å forutsi eksakt hvor flommene oppstår, men vi følger utviklingen tett sammen med driftsentreprenørene våre. Vi skal gjøre vårt for å begrense skadene og skilte omkjøring dersom det blir flom som sperrer veiene, sier Bjørklund.

Flomtips:

  • Sjekk sluk, kummer og avløpsrør på eiendommen din.
  • Fjern kvister, løv, grus og søppel i kummer som kan hindre vannet i å renne fritt.
  • Gjenstander som lagres nær bekker bør fjernes eller sikres.

Kilde: Statens Vegvesen