USTABILT: Røntgenbildesystemet kræsjer når man bruker Office-programmer samtidig. Det er ett av problemene legene opplever ved datasystemet som nå skal droppes.
USTABILT: Røntgenbildesystemet kræsjer når man bruker Office-programmer samtidig. Det er ett av problemene legene opplever ved datasystemet som nå skal droppes. Foto: TV 2

Leger har advart i årevis:

Dropper røntgensystem til en halv milliard kroner

Helse Sør-Øst kansellerer denne uken røntgenbildesystemet som skulle effektivisere pasientbehandlingen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er nå to år siden to av overlegene som hadde fått nok av datasystemet, stod fram på TV 2 og ba om at hele kontrakten med den amerikanske leverandøren måtte kanselleres.

– Nok er nok, sa overlege Eric Zimmermann ved sykehuset på Hamar.

Det var ansatte ved sykehusene på Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Tynset og Kongsvinger som skulle teste ut det innkjøpte datasystemet som ble innført for å effektivisere kommunikasjonen rundt røntgen, MR-og CT-bilder ved 35 sykehus i Helse Sør–Øst. De opplevde det motsatte.

– Noen oppover i systemet må sette en stoppdato og etter den datoen er det slutt. Vi kan ikke holde på sånn videre framover år etter år, sa overlege Lars Hagen Henriksen til TV 2 i 2016.

Allerede da hadde det rent over for legene som opplevde utallige feil og mangler ved det nye datasystemet, som førte til at de jobbet mindre effektivt.

Det skulle ta ytterligere to år før de ble hørt.

Denne uken kansellerer Helse Sør-Øst kontrakten.

HSØ ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før styremøtet torsdag denne uken. I en pressemelding skriver de at det er en klok beslutning å avlyse hele prosjektet.

– Beslutningen om å avlyse den videre innføringen av IKT-løsningen er en klok beslutning og i tråd med vår anbefaling. Til tross for omfattende arbeid er løsningen ikke god nok til at vi kan anbefale videre innføring av denne i resten av regionen. Av hensyn til både pasienter og helsepersonell er det viktig at vi nå kommer videre og over på et bedre spor, sier Smith.

Skuldertrekk

Overlege Hagen Henriksen sier de mottok nyheten med fatning.

– Vi fikk informasjon på et møte, og tok det med et skuldertrekk for vi må jo fortsette med systemet i tre år uansett, sier han til TV 2. Et nytt system skal ifølge Hagen Henriksen testes ut i Oslo over tre år før det skal implementeres andre steder.

– Dette har tatt sin tid. Endelig lytter de til oss, men hvorfor har de ikke lyttet før? spør han.

Leverandøren av datasystemet, Carestream, har levert programvaren til en rekke sykehus både i USA og andre land.

Flere hundre millioner kroner

Ifølge Helse Sør–Øst er det ved utgangen av 2017 brukt 221 millioner kroner på innføringsprosjektet ved Sykehuset Innlandet og regionale aktiviteter. Beløpet inkluderer ikke mottaks-kostnader i helseforetaket, som for eksempel opplæring.

Et foreløpig anslått tap er på om lag 114 millioner kroner. Det vil i tillegg påløpe et avbestillingsgebyr til leverandøren. Beløpet er så langt ukjent.

– Dette er mye penger og et slikt tap er sterkt beklagelig. Men utfra en helhetsvurdering er det likevel riktig å avlyse videre innføring av denne radiologi-løsningen. Det har vært en krevende situasjon for Sykehuset Innlandet, og vi vil ha en dialog med dem for å avklare en økonomisk kompensasjon for dette, sier Brynestad.

Granskes

Tidligere i år ble det klart at Riksrevisjonen skal granske hvorfor Helse Sør–Øst ikke har nådd målsettingen om å etablere en felles radiologiløsning i regionen.

Avdelingsoverlege på Hamar, Trine Fleischer Eng er en av de som har måttet svare Riksrevisjonen, og sier de har jobbet i årevis for å rapportere om feilene. Hun kaller situasjonen ekstremt belastende.

– Vi har tatt radiografer ut av turnusarbeid for å kun jobbe med feilrapportering og kvalitetssikring fordi vi ikke kan stole på datasystemet, sier hun til TV 2. Det brukes også ekstra legeressurser. Ifølge Fleischer Eng har det kostet sykehuset mye penger til ekstra bemanning.

Hun forklarer at de har oppdaget feil i siste liten og at det er iverksatt tiltak for å ivareta pasientsikkerheten på best mulig måte. Tidligere har de fortalt TV 2 om at de oppdager feil pasientnavn på røntgen- eller MR-bilder, og at stemme-gjenkjenningsfunksjonen er svært ustabil.

– Samtidig er vi nå glade for beslutningen, og håper fagfolk blir involvert tidlig når det skal innføres nye IKT-systemer i helsevesenet, sier hun.

Dette er saken:

  • Våren 2013 godkjente Helse Sør-Øst kjøp av nytt radiologisystem for røntgenbilder (RIS/PACS) til bruk på alle sykehus i regionen.
  • I styredokumentene omtales systemet som «hyllevare». Anbudet hadde en verdi på 478 millioner kroner.
  • Den internasjonale leverandøren Carestream vant anbudskonkurransen basert på tildelingskriterier og fordi de hadde det billigste anbudet.
  • Sykehuset Innlandet(Hamar, Lillehammer m. fl) skulle være pilotsykehus for innføring av røngtenbildesystemet og ta det i bruk i april 2014.
  • Man blir nødt til å utsette oppstart av systemet 7 ganger på grunn av feil og ustabilitet.
  • Ansatte ved pilotsykehusene har sendt flere bekymringsmeldinger om pengebruk og ressursbruk knyttet til innføring av systemet.
  • Helse Sør-Øst mener systemet vil være klart til oppstart høsten 2016 og vil fortsette prosessen med å ta det i bruk på alle de 35 sykehusene i regionen.
  • Riksrevisjonen varsler at de vil ta med prosjektet i den årlige selskapskontrollen i 2018.
  • I 2018 velger styret i Helse Sør-Øst å kansellere kontakten og vil se etter en ny løsning.