I VERKSTEDET: Her er Peter Madsen fotografert i sitt verksted ved en tidligere anledning.
I VERKSTEDET: Her er Peter Madsen fotografert i sitt verksted ved en tidligere anledning. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix Denmark

aktor ber om livstid:

Madsens forsvarer: – En skrekkhistorie blottet for fakta

KØBENHAVN (TV 2): Peter Madsens personlighet beskrives som svært avvikende og en fare for omgivelsene. Aktor ber om at han dømmes til livstid i fengsel. Forsvareren mener Madsen bør frifinnes for de groveste tiltalepunktene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Peter Madsen var iført en mørk blazerjakke og briller da han ankom rettssal 60 i København mandag morgen.

Han lot blikket gli over tilhørerne, og sendte flere blikk i den retning.

Madsen har sittet fengslet siden 12. august. Han er tiltalt for overlagt drap og mishandling av journalist Kim Wall (30) om bord på sin ubåt Nautilus 10. eller 11. august.

Dommen er varslet klokken 13 onsdag 25. april.

– Ingen tvil

I sin prosedyre sier Jakob Buch-Jepsen at det ikke foreligger noen tvil om at Peter Madsen har planlagt og gjennomført drapet på Kim Wall.

– Hvordan han drepte henne vet vi ikke, det vet kun Peter Madsen. Og hva utløste dette? Var det stress-betinget, dødsfascinasjonen, var det en gammel eller nylig oppstått drøm? Ingen tvil om at han har drept Kim Wall med vilje, og at det har vært et seksuelt motiv, sier Buch-Jepsen.

Aktor beskriver videre Madsens forklaring i retten, om at Kim Wall døde i en ulykke om bord på ubåten, som ren løgn.

– Dette er et forsøk på å redde sitt eget skinn, og det er en forklaring kun Peter Madsen kan tro på, sier han.

Madsen har forklart at han ikke ønsket å komme med forklaringen tidligere av hensyn til Kim Walls pårørende.

– Dette gir ingen mening. Ved å kjøpe Madsens forklaring i retten, vil man også kjøpe hans forklaring om at han føler med Walls pårørende, noe mentalrapporten slår fast at han ikke gjør, sier han.

Hemmelig vitne

Buch-Jepsen forklarer at påtalemyndigheten mener Kim Wall sannsynligvis er drept av snitt med kniv ved halspulsåren.

– Dette kan ha vært i kombinasjon med kvelning, sier han.

Han forklarte videre at vitnet som vitnet for lukkede dører tidligere i saken, har hatt en korrespondanse med Madsen kort tid før drapet der Madsen snakket om å gjennomføre den perfekte forbrytelse.

Korrespondansen med vitnet handlet om en scene som Buch-Jepsen mener er en tro kopi av det som skjedde med Kim Wall.

– Det var snakk om å bli bundet og å få halsen skåret over, sier han.

Buch-Jepsen brukte også en del tid på å gå gjennom merkene Wall hadde på kroppen.

– Disse merkene er ikke forenelige med at hun ble bundet etter at hun var død, hun har vært bundet mens hun levde, slår aktor fast.

Han sier videre at det kun er skjerpende omstendigheter i saken, og han la ned påstand om at Madsen dømmes til livstid.

– Peter Madsen kan ikke idømmes en vanlig fengselsstraff, for Peter Madsen er ikke vanlig, sier aktor.

– Mangler bevis

Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, sa i sine avsluttende bemerkninger at hun savner å se noen ordentlige bevis i saken.

– Det mangler reelle bevis. Jeg har ikke fått noe fremlagt her som klargjør hva det er som faktisk har skjedd, sier hun.

– Påtalemyndigheten har presentert en riktig så fin historie om hva de mener har skjedd, men historien bygger ikke på fakta, beviser, sier hun, og minner retten om at de må dømme ut fra det de har fått presentert i rettssalen, ikke det de har lest i mediene.

– Det er en skrekkhistorie blottet for fakta, legger hun til.

Om de endrede forklaringene til Madsen sier Hald Engmark at han i perioden da forklaringene ble avgitt var utsatt for enormt press.

– Da han ble hjulpet opp av vannet ved den synkende ubåten innså han at hele verden fulgte med på ham, og da han skjønte at han skulle bli avhørt om saken ble han svært stresset, sier hun.

Forsvareren sier også at retten bør tillegge vitnene i saken mindre betydning på grunn av den enorme mediedekningen, som kan ha påvirket deres vitnemål.

Dessuten argumenterer hun for at bevisene mot Madsen ikke er troverdige, blant annet understreker hun at Kim Wall kan ha dødd på den måten Madsen har beskrevet.

– Frifinnelse

Hald Engmark ber om at Madsen frifinnes for overlagt drap og seksuell mishandling.

– Min klients forklaring blir støttet av det vi har fått av teknologisk institutt, samt flere av vitneforklaringene. Jeg mener det ikke er belegg for aktors forklaring. Vi er i en situasjon der det ikke kan dømmes, sier hun.

Hun mener blant annet Madsen kan ha vært forgiftet av kullos om bord på ubåten, og at dette kan ha gjort at han parterte liket og handlet irrasjonelt.

Hald Engmark ber om at Madsen blir dømt til en kort fengselsstraff, anslagsvis rundt seks måneder, for likskjending.

Madsen har innrømmet dette tiltalepunktet.

– Han har handlet motbydelig og skal dømmes for det, men overlagt drap og seksuell mishandling kan han ikke dømmes for, sier hun.

Mentalerklæring

Buch-Jepsen startet mandagen med å lese opp resten av mentalerklæringen, utarbeidet av rettsmedisinere. Dette er den rettspsykiatriske rapporten som handler om Madsens psyke. Den er utarbeidet etter samtaler med og observasjoner av ham.

– Øyekontakten er intens med en tendens til å fastholde blikket. Stemningen er nøytral, med kortvarige følelsesmessige svingninger. Virker lite troverdig når han snakker om personlige opplysninger. Opptatt av å nedtone sin farlighet. Ble plutselig følelsesmessig berørt når samtalen dreide over mot vitenskap og forholdet til konen, mens han kan fortelle om parteringen uten noe synlig følelsesmessig påvirkning, leste aktor Jakob Buch-Jepsen fra mentalerklæringen.

– Hva gjør man om man har et stort problem? Deler det opp i noe mindre, sa Madsen til fagpersoner da han ble spurt om hvorfor han parterte Kim Wall.

Det beskrives videre at Madsen hadde et god forhold til moren mens hun levde, og har hele livet vært svært opptatt av vitenskap. Han har alltid hatt venner. Madsen skal ha hatt noen faglige vanskeligheter når teori ikke kunne koples opp mot praksis.

Begge Madsens foreldre er nå døde. De skilte seg da han var 7 år gammel, og Madsen måtte da velge om han ville bo hos faren og se moren en gang i året, eller å bo hos moren og aldri igjen se faren. Han valgte det første.

– Selvopptatt

I rapporten går det også fram at Madsen er svært opptatt av seg selv.

– Han lar seg lite påvirke av følelser. Følelser gjør ham utilpass og han oppfatter at de forstyrrer hans logiske tenkning, heter det i rapporten.

Ifølge rapporten er Madsen normalt begavet, men med narsissistiske trekk. Han beskrives som hemmet følelsesmessig, med mangel på empati og skyldfølelse, og han stoler fult og helt på sine egne logiske resonnement.

Den emosjonelle kontakten med fagpersoner ved rettsmedisinsk institutt beskrives som overfladisk, og helt på hans premisser.

Det er ikke funnet tegn på at Madsen er psykotisk.

Personligheten hans beskrives videre som svært avvikende, med grenseløs tale og store problemer med å holde ting tilbake. Han beskrives også som svært manipulerende.

Det beskrives også at han er en sosial person med stort behov for bekreftelse.

– Eksperimenterende seksualitet

Madsen har selv i samtaler med fagpersoner beskrevet sin seksualitet som svært eksperimenterende.

Han har beskrevet fantasier der han har drømt om å bli utsatt for overgrep da han var barn.

Om videoer og noveller med svært grovt seksuelt innhold funnet på datamaskinen hans sier han at han er opptatt av mye forskjellig.

– Det er vanskelig å få oversikt over Madsens seksualitet, men den virker svært avvikende, konkluderes det med i rapporten.

Rapporten går så langt som å anbefale forvaring, dersom han blir kjent skyldig.

– Dersom han blir kjent skyldig vurderes det at han har en personlighet som utgjør en vesentlig fare for andres liv eller helse, og forvaring sees på som en nødvendig straff, heter det i rapporten.

Det konkluderes her med at det er stor fare for fremtidig seksuell kriminalitet.

Madsen har i retten forklart at han ikke er seksuelt avvikende, og at han i de forholdene som har vært eksperimenterende, har vært den passive part.