I LAND: Bildet er tatt av Peter Madsen den 11. august, like etter at han ble reddet opp av vannet ved sin synkende ubåt.
I LAND: Bildet er tatt av Peter Madsen den 11. august, like etter at han ble reddet opp av vannet ved sin synkende ubåt. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Danmark

Siste dag i retten for Peter Madsen:

Det som skjer i retten i dag kan få stor betydning for straffen til Madsen

KØBENHAVN (TV 2): Mandag legger aktor Jakob Buch-Jepsen ned sin påstand, samt resten av mentalerklæringen, som kan bli essensiell for den endelige dommen dersom Peter Madsen dømmes for drap.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over ti dager i mars og april har rettssaken mot Peter Madsen gått i Københavns byret.

Madsen selv har hele tiden fulgt nøye med på alt som er blitt sagt med en alvorlig og avmålt mine.

Peter Madsen er tiltalt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall (30) på en måte han på forhånd hadde forberedt, samt seksuell mishandling av svært alvorlig karakter.

Selv hevder han at Wall døde i en ulykke om bord på ubåten, før han parterte henne. Parteringen forklarer han med at han ble stresset, irrasjonell og ikke kom på noe bedre å gjøre.

Mandag er siste ordinære dag av rettssaken. Denne dagen skal resten av mentalerklæringen som er utarbeidet av rettsmedisinerne legges fram, før aktor Jakob Buch-Jepsen kommer med sin sluttprosedyre.

Mentalerklæring

Selv om mentalerklæringen enda ikke er lagt fram i sin helhet, har allerede aktor under sitt innledningsforedrag kommet med en del av hovedpunktene i den.

Av det som allerede er lagt fram av rapporten går det fram at Madsen er en patologisk løgner, at han er lite troverdig, har en «glatt og overfladisk» sjarme – og at han er en mann som ikke viser tegn til anger eller skyldfølelse. Samtidig beskrives han som narsissistisk og svært seksuelt avvikende.

I rapporten konkluderes det med at en forvaringsdom kan være påkrevd dersom Madsen blir funnet skyldig, rett og slett fordi personligheten hans utgjør en fare for omgivelsene.

Hvilken rolle mentalerklæringen vil få for den endelige dommen, om han blir dømt, vil vi først få vite når dommen blir offentliggjort.

Hvor stor vekt dommerne velger å tillegge erklæringen vil da trolig ha mye å si for om han idømmes forvaring. Hvor farlig han ansees å være for samfunnet vil kunne ha mye å si for den endelige dommen.

Forskjellige straffer

Aktor vil mandag nedlegge sin påstand i saken. Fra tidligere kjenner vi til at aktor vil legge fram en påstand primært om livstid, sekundært forvaring.

I Danmark er både livstid og forvaring tidsubestemte dommer.

En person som er dømt til livstid kan tidligst bli prøveløslatt etter 12 år. Dette bestemmes av en domstol.

Samtidig kan en person som er dømt til forvaring søke om prøveløslatelse allerede etter 3 år. Også dette er det opp til domstolen å vurdere.

At aktor primært vil be om en livstidsdom for Madsen kan ha noe å gjøre med at det da går vesentlig lenger tid før han kan søke om prøveløslatelse. Livstid idømmes etter rettspraksis personer som har begått flere drap, eller i enkelte tilfeller drap av svært alvorlig karakter.

Samtidig har dommerne også full mulighet til å dømme Madsen til en tidsbestemt dom.

Ifølge tall TV 2 Danmark har hentet inn var gjennomsnittlig soningstid for innsatte på livstid i Danmark mellom 1985 og 2011 16 år og 10 måneder.

Den lengste livstidsdommen sones nå av Naum Conveski, som sitter på sitt 34. år etter å ha drept to unge menn på Femøren ved Amager strand i København.

Det finnes ikke liknende statistikk på forvaringsdømte, men tall fra Herstedvester fengsel i Danmark, der forvaringsdømte og livstidsdømte soner side om side, viser at forvaringsdømte i perioden 2007 og 2011 i snitt sonet 12 år og tre måneder før de fikk slippe ut av fengsel og overføres til private boliger eller dra ut på lengre permisjoner.

Kan bli utsatt

Den endelige dommen i saken har hele tiden vært ventet onsdag 25. april.

Likevel kan det være dommerne ikke er klare til å avsi dommen denne dagen, og at de da eventuelt må utsette det.

Dersom dette er tilfellet vil det mandag komme fram hvor lang utsettelsen vil bli.

Etter aktors prosedyre vil forsvarer Betina Hald Engmark få mulighet til å komme med sine avsluttende kommentarer. Til slutt vil Peter Madsen få ordet.

TV 2 er på plass med flere team i København. Følg saken på TV2.no og TV 2 Nyhetskanalen.